Har du snappat upp snickarsnacket?

1/8

Vad är en fingerskarv?