Vad kan du om husets energiförbrukning?

Testa dina kunskaper. Se om du vet hur mycket energi som går åt vid olika aktiviteter och i olika delar av huset.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Moo63316

Om du värmer huset med el, hur mycket minskar energianvändningen för uppvärmning ungefär om du sänker värmen inomhus med 1 grad?

1%
5%
9%
Fråga 2 av 10

Hur stor andel av värmeförlusterna sker uppskattningsvis genom vinden och taket i ett äldre hus?

5%
10%
15%
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Mohlajn

Hur många kWh motsvarar en dusch på 5 minuter, om duschmunstycket har ett flöde på 10 liter per minut?

1,25-1,5 kWh
3,25-3,5 kWh
5,25-5,5 kWh
Fråga 4 av 10

Hur mycket mer energi beräknar Boverket att det drar att diska för hand jämfört med att diska i maskinen?

Upp till dubbelt så mycket
Upp till tre gånger så mycket
Upp till fyra gånger så mycket
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

Hur många procent av husets energibehov kan du i genomsnitt spara genom att byta termostater på radiatorerna (enligt beräkningar på hela Sveriges småhusbestånd)?

10%
2%
4%
Fråga 6 av 10

Hur mycket energi drar det ungefär att rosta bröd två gånger per dag under ett helt år?

1,7-3 kWh
17-30 kWh
170-300 kWh
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

Vad är normal årlig elförbrukning för en villa enligt SCB?

10 000 kWh/år
20 000 kWh/år
30 000 kWh/år
Fråga 8 av 10

Hur många procent av husets energibehov kan du i genomsnitt spara genom att byta från F- till FTX-ventilation (enligt beräkningar på hela Sveriges småhusbestånd)?

4%
8%
16%
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Pinterest

Hur mycket energi drar torktumlaren jämfört med tvättmaskinen?

Hälften så mycket energi
Två till tre gånger mer energi
Fem gånger mer energi
Fråga 10 av 10

10. Vilket av följande påstående är sant vad gäller den totala energianvändningen i svenska småhus sedan början av 2000-talet?

Den har fördubblats ungefär, på grund av mängden nya bostäder
Den har ökat med ungefär tio procent, bland annat på grund av elbilsladdning hemma
Den har minskat, bland annat på grund av fler värmepumpar och energieffektivisering