Vad kan du om brandskydd?

1/10

Vilka krav ställs enligt lag på brandskydd mellan garage och hus när dessa är sammanbyggda?