Vad kan du om brandskydd?

Testa dina kunskaper. Under vintern har vi skrivit mycket om hur du skyddar huset mot brand. Nu kan du testa hur mycket du lärt dig. Vad kan du egentligen om brandskydd?
Fråga 1 av 10

Vilka krav ställs enligt lag på brandskydd mellan garage och hus när dessa är sammanbyggda?

Brandcellskravet säger att branden inte ska kunna spridas mellan dessa de första 30 minuterna
Brandcellskravet säger att branden inte ska kunna spridas mellan dessa de första 60 minuterna
Brandcellskravet säger att branden inte ska kunna spridas mellan dessa alls
Fråga 2 av 10

Vad är skillnaden mellan en optisk och en joniserande brandvarnare?

Den joniserande brandvarnaren reagerar på synlig rök medan den optiska reagerar på trycket i rummet
Den optiska brandvarnaren reagerar på synlig rök medan den joniserande reagerar på varm, osynlig rök
Den joniserande brandvarnaren reagerar på synlig rök medan den optiska reagerar på varm, osynlig rök
Fråga 3 av 10

Ibland gör vi saker hemma som ökar brandrisken och i värsta fall kan någon i hushållet skadas. Vilken är den vanligaste anledningen till dödsbränder?

Spis som lämnats på och glömts bort sätter eld på brännbart material i närheten
Rökning inomhus, ofta då i kombination med alkohol
Tända stearinljus som glömts bort och sätter eld på brännbart material i närheten
Fråga 4 av 10

Vilka är de tre brandskyddskraven som du måste ta hänsyn till när du bygger nytt hus?

Avståndskrav, bärighetskrav och brandvarnare
Bärighetskrav, avståndskrav och materialkrav
Eldstadskrav, materialkrav och avståndskrav
Fråga 5 av 10

Brännbart eller obrännbart? Vilket isoleringsmaterial visade sig förra året vara betydligt mer lättantändligt än andra typer av isoleringsmaterial?

Glasull
Cellplastisolering
Mineralull
Fråga 6 av 10

Hur många brandvarnare bör du ha i ditt hem enligt rekommendationen från Brandskyddsföreningen?

En i var tredje rum
Minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter och minst en på varje våningsplan
Minst en per våningsplan och denna ska sitta i anslutning till sovrummet
Fråga 7 av 10

I hur många hem brinner det per dag i Sverige?

17 stycken
9 stycken
32 stycken
Fråga 8 av 10

Det gäller att förebygga bränder i största möjliga mån och då förstå vad som kan orsaka dem. Vad är största risken med belysning?

Att lamporna blir varma och exploderar så att en brand startar
Att armaturen tar eld på grund av för varm lampa
Att lamporna blir varma och trillar ner i brännbart material som i sin tur börjar brinna
Fråga 9 av 10

Hur bör du placera eldstaden för att förebygga brand enligt Boverkets byggregler och de tips som Brandskyddsföreningen ger?

En halvmeter från brännbart material eller med skyddsvägg mellan dessa
20 centimeter från vägg och väggen ska vara av obrännbart material
Rummet som eldstaden befinner sig i måste vara utformat som separat brandcell
Fråga 10 av 10

Vilka fyra prylar bör du se till att utrusta ditt hem med för att det ska klassas som brandsäkert enligt Brandskyddsföreningen?

Brandvarnare, brandsläckare, sprinkler och utrymningsdörr
Spisvakt, brandfilt, brandsläckare och brandvarnare
Brandfilt, brandvarnare, brandsläckare och fönsterkrossare