Kan du riskkonstruktionen?

Testa dina kunskaper. Se om du har koll på de kända riskkonstruktionerna.
Fråga 1 av 10

Vad är en riskkonstruktion?

En konstruktion som är känd för att oftare leda till personskador vid fall
En konstruktion som är känd för att oftare leda till/orsaka brand
En konstruktion som är känd för att oftare drabbas av fukt- och mögelskador
Fråga 2 av 10

Vad händer om du köper ett hus där du efter inflytt upptäcker en fuktskada som uppstått på grund av en känd riskkonstruktion, som du vill åberopa dolt fel för?

Med stor sannolikhet går felet i riskkonstuktionen igenom som dolt fel
Med stor sannolikhet går felet i riskkonstuktionen inte igenom som dolt fel
Husköpet går tillbaka per automatik
Fråga 3 av 10

Vilken av följande är en känd riskkonstruktion?

Nanofärg på trä eller putsfasad
Liggande träpanel på fasaden
Enstegstätad putsfasad på träregelstomme
Fråga 4 av 10

Vad av följande är en känd riskkonstruktion i badrummet?

Tätskikt
Montage WC-stol
Duschblandare
Fråga 5 av 10

Vad av följande är INTE en orsak till att krypgrund är en riskkonstruktion?

Krypgrunden är ofta kall numera, som en följd av att vi har mer isolering i golvbjälklaget
Vi har börjat sätta in avfuktare i krypgrunden
Vi bygger husen på fuktigare mark idag, förr kunde man välja att bygga på höglänta tomter
Fråga 6 av 10

Kallvind är en annan riskkonstruktion. Hur ofta bör du inspektera den för att se så att där inte finns fukt och mögel?

1-2 gånger per år
1-2 gånger per månad
1-2 gånger per vecka
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

I vilket av följande fall är platta på mark en känd riskkonstruktion?

När isoleringen är placerad ovanpå betongplattan
När isoleringen är placerad som ett mellanlager i betongplattan
När isoleringen är placerad under betongplattan
Fråga 8 av 10

Under vilket eller vilka årtionden byggde man platta på mark med felaktig placering av isoleringen, vilket är en riskkonstruktion?

1990-talet
1940- och 1950-talen
1960-, 1970- och 1980-talen
Fråga 9 av 10

Vilket av följande är INTE en anledning till att skalmurar är en känd riskkonstruktion?

Isolering med organiska material i den bakomliggande betongväggen
Ventilationen kan bli igensatt i luftningshålen
Infästning med galvade kramlor som lätt rostar
Fråga 10 av 10

När kan isolerad källare vara en riskkonstruktion?

När isoleringen sitter på utsidan av väggen
När isoleringen sitter på insidan av väggen
När isoleringen sitter i taket