Energisparquiz

1/10

Vilken av följande åtgärder är ett sätt att dra ner på energiförbrukningen?