Vad vet du om veden?

Testa dina kunskaper. 11 frågor om ved.
Fråga 1 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Chocoanana

Vilken ved är vanligast att elda med i Sverige?

Gran
Tall
Björk
Fråga 2 av 11

Vilken ved skjuter mest gnistor?

Björk
Gran
Tall
Fråga 3 av 11

Vilka av följande träslag bör man inte elda med pga att de är giftiga?

Poppel och fågelbär
Idegran och gullregn
Contortatall och oxel
Fråga 4 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Cheesus

När är bästa tiden att hugga, kapa och klyva ved?

Hugg på vintern, kapa och klyv på våren
Hugg på sommaren, kapa och klyv på hösten
Hugg på hösten, kapa och klyv på vintern
Fråga 5 av 11

Ska man ha presenning över veden när den ligger ute?

Ja, det skyddar veden mot regn
Ja, det gör att veden torkar snabbare
Nej, det håller inne fukten
Fråga 6 av 11

När bör träden fällas för att veden sedan ska torka som snabbast?

Senvinter / förvår
Senvår / försommar
Senhöst / förvinter
Fråga 7 av 11

Veden måste torka ordentligt, men hur länge?

Minst två år samtliga träslag
Lövträ en sommar, barrträ två
Barrträ en sommar, lövträ två
Fråga 8 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Kysan

Vilken fukthalt bör veden högst ha när du eldar med den?

5 %
10 %
15-20 %
Fråga 9 av 11

Åt vilket håll ska vedträet staplas?

Barken uppåt
Barken åt sidan
Barken nedåt
Fråga 10 av 11

1 kubikmeter färdigkluven travad ved, hur många kubikmeter motsvarar det om veden istället är stjälpt?

2,1 kubikmeter
0,9 kubikmeter
1,6 kubikmeter
Fråga 11 av 11

Vilket träslag har högst energivärde?

Rönn
Bok
Ek