Vad är hångel bra för?

Testa dina kunskaper. Hur haj är du på bygg- och verktygstermer?
Fråga 1 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Stenolofanders

Vad är en rubank?

En slägga att banka ner gatsten med
En större trähyvel
En slägga som ger extra tyngd vid vedhuggning
Fråga 2 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Micke64

Vad är en spillkråka, mer än en fågel?

Stämjärn
Hyvel
En överbliven brädbit som används som måttstock
Fråga 3 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen snowjim

Vad är hångel bra för, i byggsammanhang?

För att spänna större skruvar
Verktyg som används vid knuttimring
Som tyngd av trä på halmtak
Fråga 4 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen chrille K

Hur sitter bärläkten?

Vertikalt på taket under takpannorna
Förankrad i skorstenen
Horisontellt på taket under takpannorna
Fråga 5 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Zynvinkeln

Vad är hängsle för något?

Gångjärn
Fästen till hängrännor
Spännband som håller ihop en trätunna
Fråga 6 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen jendapen

Vad är fönsterluft?

En smal vädringslucka
Den öppna ytan innanför karmen
Oönskat läckage av luft runt fönster pga bristfällig isolering
Fråga 7 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen hallar

Vad innebär fasadliv?

Organismer som lever i och på husväggar, ex klätterväxter, alger, svalor
Större delen av en fasads yttervägg
Området på ytterväggen under takutsprånget
Fråga 8 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Lutte

Vad menas med blindbotten?

Inspektionsluckan i krypgrunden
Avigsidan på träet som ligger nedåt och aldrig kommer att synas
Taket i krypgrunden
Fråga 9 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Mikael_L

Vad är bomljud?

Ihåligt ljud bakom kakelplattor
Ljudet som uppstår när man missar spiken
Det ljud som uppstår vid sprängning av exempelvis stora stenar
Fråga 10 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Kyleman

Vad är simsgrodan även kallad?

Tandhyvel
Trubbnoshyvel
Rundvirkeshyvel
Fråga 11 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen mattetvilling

Vad är en laxstjärt, i byggsammanhang?

En typ av mönster vid gatstensläggning som bildar formen av en laxstjärt
Laxstjärtformade ändar av trä eller sten som används vid sammanfogning
Ett glansigt laxstjärtformat verktyg som används vid metallarbete