Vad kan du om sten?

Testa dina kunskaper. Hur är det, har du stenkoll?
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Stenmagasinet

Vad är det här för material, som är frostbeständigt?

Trentoporfyr
Kalksten
Kavalaskiffer
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Benders

Vad kallas de här småstenarna?

Sjösingel
Skifferkross
Makadam
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Chris61

I växthus kan det här materialet vara snyggt att ha på marken. Vad kallas det?

Gatsten
Marktegel
Betongsten
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Stencentralen

Vad kallas bergarten som bildas av partiklar som sedimenterar i lugna vikar i sjöar och hav, när partiklarna långsamt sjunker mot botten?

Fylliter
Glimmerskiffer
Lerskiffer
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga

Fylliter bryts i Bergslagen och Jämtland. De har en grövre kornstorlek än lerskiffer och kan användas för tillverkning av bland annat takpapp och trädgårdsplattor. Hur stor kornstorlek har fylliter ungefär?

0,1 mm
1 mm
2 mm
Fråga 6 av 10

En typ av sedimentär skiffer heter oljeskiffer. Varför är oljeskiffer så mörkt?

För att det innehåller saltavlagringar
För att det innehåller mycket oorganiskt material
För att det innehåller mycket organiskt material
Fråga 7 av 10

Vad har oljeskiffern använts som?

Fordonsbränsle
Bränsle för uppvärmning
Utvinning av matolja
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Golvpoolen

Michelangelo använde Carraramarmor till sina skulpturer. Vilken färg har Carraramarmor vanligen?

Vit
Svart
Röd
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Stenmagasinet

Vad heter detta material, som bryts i norra Italien?

Trentoporfyr
Kalksten
Kavalaskiffer
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Snickerick

Vad kallas dessa stenar som läggs i bågmönster?

Gatsten
Kullersten
Betongsten