Hur varmt ska det vara?

Testa dina kunskaper. Vad kan du om husets temperaturer?
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Daniel Åström

Vilken temperatur ska det vara i kylskåpet enligt Livsmedelsverkets rekommendationer?

0 °C
4 °C
8 °C
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen KumlaEkeby

Vilken temperatur ska frysen ha, enligt Livsmedelsverket?

0 °C
-10 °C
-18 °C
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Krilleman

Hur hög behöver lufttemperaturen minst vara inomhus (mätt med vanlig termometer), enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att inte bedömas som en olägenhet för människors hälsa?

10 °C
15 °C
20 °C
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Homeedit

Hur varmt bör det vara inomhus för känsliga grupper, exempelvis för äldre?

Ett par grader lägre än rekommenderad lufttemperatur
Samma temperatur som för övriga
Ett par grader högre än rekommenderad lufttemperatur
Fråga 5 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Ralph Laurent

Temperaturen inomhus påverkar hur man mår. Studier har visat att vid temperaturer inomhus över 22-23 °C ökar rapporteringen av vissa symptom. Vilka då?

Huvudvärk och illamående
Synbortfall
Ont i leder och muskler
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Ylva_P

Den operativa temperaturen inomhus ska vara minst 18 °C. Vad är operativ temperatur ett medelvärde av?

Lufttemperatur och medelstrålningstemperatur från omgivande ytor
Inomhustemperatur och utomhustemperatur
Lufttemperatur och drag från fönster
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Xole

Varför kan en radiator kännas kall om man tar på den, även om värmen är på?

För att den innehåller vatten
För att den fungerar dåligt
För att den har lägre temperatur än huden
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Bele

Hur varmt är det vanligen i en finsk bastu, sauna?

Cirka 80 °C
Cirka 100 °C
Cirka 120 °C
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Robert 75

Vilken dag av följande är extra bra för att måla om huset med vattenburna produkter?

En dag när temperaturen ännu inte kommit upp till 7 °C
På vintern när det är minusgrader ute
På sommaren när temperaturen är runt 20-23 °C
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Anders B.

Vid vilken dygnsmedeltemperatur infaller betongvintern, enligt betongindustrin?

0 °C
5 °C
10 °C