Fuktquiz

1/9

Boverket undersökte 2009 tillståndet i våra svenska småhus. Bland annat beräknade man efter det hur många småhus som har någon typ av fuktskada. Hur många var det?