FARLIGT elquiz (Bosses FARLIGA elquiz)

Bild till quizfråga

Foto: Puhnallen

1/18

Har du inte läst artikeln? Gör det innan du sätter igång! Vilket fel har gjorts i denna installation av en gruppcentral?