När får du pula med elen själv?

1/10

I vilket fall får du själv utföra ett arbete på en starkströmsanläggning enligt elsäkerhetslagen?