Bosses SVÅRA elquiz 2

1/10

Om en trefasig elpatron ger 6 kW vid normal drift, hur hög effekt ger den om säkringen för en av faserna bryts?