Byggahus.se

Produktionskostnad

Totalkostnad för alla aktiviteter fram till det att en byggnad eller anläggning är färdig att tas i bruk, inkl. utrednings- och projekteringskostnader, byggherrekostnader, byggandeavgifter, tomtkostnader och byggnadskostnader.