Byggahus.se

Grannemedgivande

Grannens medgivande krävs alltid för byggnadsåtgärder som är belägna närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det finns inga formella krav. Ett bra sätt kan vara att berörda grannar intygar på byggritning eller situationsplan att de godtar den planerade byggnationen.