Byggahus.se

Byggprocessen

Innefattar alla aktiviteter som ingår vid utformning, utförande och användning av byggnader. På byggahus.se återgiven ur ett perspektiv för den som bygger för första gången och innefattar här inte användning av byggnaden.