Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Vattenskada 2 veckor innan tillträde

Besvarad 15 sep 2022 av Claes Blåe

 1. Hej!
  Vi köpte en villa och 2 veckor innan tillträde så meddelade säljaren att städfirman har lämnat badkarstappen i och de inte stängde av kranen till badkaret ordentligt. Med ett resultat att badkaret överfylldes och rann över i 1,5 veckas tid.
  Hur hanterar vi detta bäst? Ska vi skjuta på tillträdesdagen innan vi fått en uppfattning på vad ska åtgärdas? Skadestånd? Åldersavdrag vem står för det?

  Johan
   
 2. Svar

 3. Din fråga avser en vattenskada som inträffat 2 veckor före tillträdet till fastigheten.

  Tidpunkten för ett fastighetsköp är när parterna undertecknar köpekontraktet. Köparna är därefter skyldiga att fullfölja köpet genom att tillträda fastigheten på avtalad dag. Ni bör alltså inte utan godkännande av säljaren skjuta upp tillträdet eftersom det kan innebära ett avtalsbrott, med skadestånd som följd. Ni kan tillträda som avtalat och därefter låta utföra en skadebesiktning med en beräkning av åtgärdandekostnaden. För att vinna tid kan ju säljaren tillåta en sådan besiktning ske redan innan tillträdet.

  Skador som inträffar mellan köpet (Kontraktsdagen) och tillträdet regleras i Jordabalkens 4 kap 11§, vilken avser påverkan utifrån, som till exempel skador efter storm eller blixtnedslag, samt Jordabalkens 4 kap 12§, som avser skada på grund av säljarens vållande, vilket rymmer ert fall. Om ni läser ert köpekontrakt så bör en släng av Jordabalken 4:12 finnas med. Säljaren har tydligen av vårdslöshet glömt att stänga av rinnande vatten. Ni kan alltså begära en nedsättning av köpeskillingen eller skadestånd för nödvändiga och skäliga åtgärdandekostnader.

  Skulle vattenskadorna vara mycket omfattande kan ni begära att köpet hävs, och då kan ni få tillbaka era pengar och säljaren få tillbaka fastigheten. Ni kommer dock inte undan den grundläggande regeln om åldersavdrag. Den regeln grundar sig på tanken att en skadelidande inte skall komma i en vare sig bättre eller sämre situation än om skadan inte alls inträffat.

  Jag berör inte försäkringsförhållandena här, men vattenskadan skall naturligtvis genast anmälas till de inblandade försäkringsbolagen.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. M
  MrDizzy ·
  Liten undran:
  Ett badkar ska sitta i ett våtutrymme med golvbrunn... så även om badkarstappen var i och det småläckt från kranen, så borde det inte ge en vattenskada.
  Om det blir en vattenskada kan ju inte varken golvbrunnen eller våtskiktet varit ok.
  Eller har jag missat nått???
   
 6. L
  LoTiX ·
  MrDizzy - precis, men vissa badkar står ju rätt jämnt med golvet istället för på ben, det ska ju ändå finnas mellanrum nog för lite vatten att rinna ner i brunnen utan problem, men kanske var något specialbadkar här.
   
 7. L
  lat ·
  "Ni kommer dock inte undan den grundläggande regeln om åldersavdrag. Den regeln grundar sig på tanken att en skadelidande inte skall komma i en vare sig bättre eller sämre situation än om skadan inte alls inträffat."

  Den regeln är ju mycket märklig, då man ofta bara vill ha allt återställt. Nu drabbas man istället av kostnader som man inte kunnat förutse.
   
 8. Huddingebo
  Huddingebo ·
  Du får ju vad du betalar för.
  Du kan köpa försäkringar som ersätter full reparation. Men de kostar mer.
  Det vanliga är att man köper en försäkring som räknar av för slitage och ålder.
  Annars skulle ju många antagligen ordna med vattenskada när man känner för att renovera.
   
 9. M
  MartinP666 ·
  Borde inte detta gå på städfirmans ansvarsförsäkring?
   
 10. TRJBerg
  TRJBerg ·
  Nr 1 är att säkra all bevisning.
   
 11. K
  klimt ·
  I detta fall är det ett företag som säljaren anlitat som varit vårdslöst. Köparen har ingen relation till detta företag så därför får man gå på säljaren för ersättning. Säljaren kan sedan i sin tur ställa krav på det vårdslösa städföretaget.
   
 12. E
  Eld ·
  Svår situation...
  Först.. är det verkligen en vattenskada? Om badkaret stått och runnit över men golvbrunnen kunnat hålla undan behöver det inte blivit en skada. Det kan ju dock ändå ha bildats mögel på grund av fukten. Om golvbrunnen inte kunnat hålla undan så måste ju vattnet tagit sig ut ur badrummet och skadat andra delar av huset.

  Om säljaren har försäkrat huset ordentligt så kommer ju säljaren få ta eventuell självrisk och i sin tur försöka få ut denna från städfirman. Åldersavdrag och eventuella kostnader för att uppgradera till dagens regler måste ju köparen ta. Det är ju köparen som får hela nyttan. Köparen får även ta kostnaden för andra ändringar och förbättringar.

  Är det oförsäkrat så måste det ju bli prisavdrag och om skadan är jättestor, dvs stora delar av huset, så borde man kunna häva köpet om man vill.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Säljaren informerade inte om avloppet

  Hej, Vi har köpt ett hus 2020 som har ett åläggande på avloppet 3 kammarbrun och det står att den skall åtgärdas av ny ägare. Men det finns ett beslut på brunnen från 2013 som inte fanns med i...
 2. Småmål och oskäligt krav

  Ett telebolag vill debitera mig för en TV-box efter avslutat abonnemang i samband med flytt som skedde för 6 månader sedan. Jag kan inte hitta boxen som är från 2014 och borde vara avskriven fullt...
 3. Vattenskada 2 veckor innan tillträde

  Hej! Vi köpte en villa och 2 veckor innan tillträde så meddelade säljaren att städfirman har lämnat badkarstappen i och de inte stängde av kranen till badkaret ordentligt. Med ett resultat att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.