Guide: Nytt värmesystem i gammalt hus

Guide: Nytt värmesystem i gammalt hus

Foto: Marlén Eskilsson

Vilka värmesystem fungerar bra i gamla hus – och hur undviker man fallgroparna? Här lotsar vi dig rätt bland värmepumpar, vedpannor och kakelugnar med tanke på byggnadsvård.

Äger du ett äldre hus som är dyrt att värma upp? I så fall är det oftast klokt att börja med enkla energiåtgärder innan du gör en större värmeinvestering. Det rådet ger Stephan Fickler, bebyggelseantikvarie och verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

– Du kan till exempel börja med att täta fönster, sätta upp täckande draperier och använda snålspolande munstycken på kranarna. Sådana åtgärder, och ett klokt energibeteende, kan även innebära att du inte behöver göra stora ändringar i huset.  

Stephan Fickler
Stephan Fickler

Ingen husägare vill elda för kråkor och elbolag. Är eldstaden ineffektiv kan du överväga att rusta upp eller byta eldningsanläggningen. När det gäller cirkulationssystemet är det oftast värt att anlita en rörmokare för att kontrollera radiatorventiler och termostater, tipsar Stephan Fickler. 

– Att trimma värmedistributionen brukar både ge lägre energiräkningar och bättre komfort. Det gäller för övrigt också direktverkande elvärme, där man kan spara mycket på att ersätta gamla termostater mot elektroniska modeller.

Många husägare på landet eldar med ved. Men vedpannor och kaminer kräver en hel del arbete. En stressad barnfamilj kanske föredrar ett värmesystem som är mer lättskött? 

– En lösning är att ersätta vedpannan med en pelletspanna med automatisk pelletsmatning, som inte behöver eldas så ofta och inte är så skötselkrävande.

Ett ännu smidigare alternativ är installera en värmepump. Har huset ett vattenburet system kan man överväga en berg- eller markvärmepump, alternativt en luftvattenvärmepump som är något billigare att installera (om än lite svårare att dölja). Stephan Fickler höjer dock en varningsflagg vid konvertering från bränslepanna till värmepump.

– Ett vanligt problem är att luftomsättningen avtar när man slutar elda. Murstocken blir kall och det riskerar att ansamlas fukt i källare och vindsutrymme. För att lösa detta brukar man sätta in en radiator i pannrummet som värmer pannkanalen och håller igång självdraget. Men det kan även behövas en frånluftsfläkt för att stärka ventilationen, särskilt under sommartid. Överhuvudtaget gäller det att vara observant på inomhusklimatet efter installation av en värmepump.

Många energirådgivare slår ett slag för ”flexibel uppvärmning”, det vill säga att kombinera olika värmekällor och dra nytta av rätt energislag vid rätt tidpunkt. I ett vattenburet system kan värmekällorna kopplas till ackumulatortank, som utgör ett hjärta i värmesystemet.

– Risken med att kombinera flera värmekällor i ett system är att det kan bli tekniskt krångligt att hantera. Det kanske funkar bra för en intresserad husägare, men kanske inte lika bra för den som ska ta över huset en gång. Som ägare av ett gammalt hus bör man fundera på vad är tekniskt hållbart och utgå från att huset ska fungera och leva vidare långt efter att man själv lämnat det, säger Stephan Fickler.

Sida 1 av 11

Planera värmesystemet steg för steg

Gammalt hus

Sekelskifteshus på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

  1. Lär känna ditt hus. Se över byggnaden, värmeanläggningen och ventilationssystemet och fundera på var det går att göra enkla förbättringar först. 
  2. Är det läge för en större värmeinvestering? Rådgör med en byggnadsvårdskunnig fackman om vilken lösning som fungerar bäst.
  3. Bevara eldstäder i huset? Kontakta en sotare för provtryckning och besiktning.
  4. Välj värmekälla, bedöm var den ska placeras och eventuellt hur den ska anslutas till distributionssystemet. Tänk på att installationen kan påverka byggnaden både estetiskt och funktionellt. 
  5. Ta in offerter från olika leverantörer. Begär en bedömning på plats som underlag till offerten. Passa på att fråga efter referenser.
  6. Var noga med att kontrollera service- och garantivillkor för värmeanläggningen. 
  7. Behöver installationen anmälas? Kontakta din kommun.
  8. Se till att anlita behöriga fackmän, gärna med certifikat. Glöm inte att upprätta skriftligt avtal vid beställning av jobb.

Sida 2 av 11

Skärpta miljökrav för eldstäder

Kamin

Modern gjutjärnskamin i gammal stil. Foto: Spis och kaminboden

Sedan 2018 har det införts strängare regler för installation av biobränsleeldade pannor och kaminer. Bland annat skärps kraven på anläggningarnas prestanda och miljöutsläpp. De nya reglerna gäller inte befintliga eldstäder som redan är i bruk, utan enbart nyinstallerade eldstäder. Undantag från reglerna kan förekomma i vissa typer av byggnader, till exempel i hus med kulturhistoriskt värde. I dessa fall fattar kommunen beslut om eventuellt undantag från reglerna. 

När du köper en ny kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt. Dessutom ska det ingå en prestandadeklaration som visar vilka krav anläggningen uppfyller. Mer information finns på Boverkets hemsida.

Sida 3 av 11

Berg/markvärmepump

Borra för bergvärme

Med denna borrar du för bergvärme. Foto: Stefancrs

Fördelar: Låga driftskostnader och enkelt att sköta.

Nackdelar: Hög investeringskostnad. 

Investering: 100 000-200 000 kr, inklusive installation. Förhållandena i berg eller mark påverkar kostnaden för installation och material.

Tänk på!  Husets inomhusklimat kan påverkas negativt vid konvertering från en fastbränslepanna. Ventilation och värmedistribution (radiatorer) bör ses över om huset tidigare haft ett högtemperatursystem.

Sida 4 av 11

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepump

Medlemmen josifins värmeanläggning med luft/vattenvärmepump. Foto: Josifin

Fördelar: Relativt låga driftskostnader och enkelt att sköta.

Nackdelar: Utomhusenheten kan utgöra en störande anblick vid ett gammalt hus. En lösning är att placera den i en ventilerad inbyggnad.

Investering: 90 000-110 000 kr, inklusive installation. 

Tänk på! Husets inomhusklimat kan påverkas negativt vid konvertering från en fastbränslepanna. Ventilation och värmedistribution (radiatorer) bör ses över om huset tidigare haft ett högtemperatursystem.

Sida 5 av 11

Vedpanna

Vedpanna

Andreas Hanssons vedpanna. Foto: Andreas Hansson

Fördelar: Låga driftskostnader, om det finns tillgång till billig ved. Eldning gagnar ofta husets ventilation.

Nackdelar: Hög arbetsinsats med vedhantering och eldning. Mycket utrymme behövs för ved och pannrum.

Investering: 70 000-110 000 kr, inklusive installation med ackumulatortank och styrsystem. Räkna med ytterligare investeringskostnader för vedhantering.

Tänk på! Det är en fördel om pannan, eller ackumulatortanken, har en elpatron som kan stötta värmesystemet om du reser bort. Vid anslutning till en befintlig skorsten bör skorstenen först besiktigas och provtryckas.

Sida 6 av 11

Pelletspanna

Pelletspanna

Baxi Multiheat 2,5F 600L. Foto: Medlemmen ap

Fördelar: Mindre arbetskrävande än ved. 

Nackdelar: Relativt hög investeringskostnad och utrymmeskrävande. Vid manuell hantering av bränslet ökar arbetsinsatsen.

Investering: 90 000-140 000 kr, inklusive installation med ackumulatortank och styrsystem. Eventuella kostnader för pelletsförråd tillkommer.

Tänk på! Välj pellets av bra kvalitet, det minskar behovet av service. Satsa på ett rejält pelletsförråd, då kan du köpa större volymer (bulk) billigare och spara tid på transport och påfyllning.

 

 

Sida 7 av 11

Massugn

Finsk massugn

Finsk massugn. Foto: Byggnadsvård i Västmanland

En finsk ugn som är uppbyggd av massiv sten och kan väga upp mot 2-3 ton, kan användas som kompletterande uppvärmning. Stenmassan värms upp under eldning och avger strålningsvärme kring 40-50 grader. Förutom traditionella massugnar som byggs av hantverkare, finns billigare prefabricerade modeller avsedda för självmontering. Massugnen kan kopplas till ett vattenburet system via en värmeväxlare och då fungera som en huvudsaklig värmekälla för huset.

Investering: 40 000-60 000 kr (byggsats), exklusive värmeväxlare.

Sida 8 av 11

Kakelugn

Kakelugn

Kakelugn från 1922. Foto: Medlemmen Larra Karlstad

En funktionell och estetisk värmekälla som har en given plats på äldre gårdar och torp, är en bra källa för kompletterande uppvärmning. Den klassiska kakelugnen tar tid att värma upp, men bevarar värmen länge via sitt femkanaliga rökgassystem. Nytillverkade kakelugnar är ibland utrustade med en varmluftskassett som påskyndar uppvärmningen. Det finns även vattenmantlade modeller med inbyggd ackumulatortank.

Investering: Nytillverkad 50 000-100 000 kr. Vattenmantlad: 70 000-100 000 kr.

Sida 9 av 11

Kökspanna

Kökspanna

Vattenmantlad kökspanna. Foto: Eurofire

Kökspannan som är en vedeldad vattenmantlad panna med kokplatta och bakugn, är en bra kompletterande uppvärmning. Nytillverkade kökspannor är ofta förberedda för att kunna anslutas till en ackumulatortank. Föredrar du en äldre, genuin kökspanna kan du hitta gott om begagnade exemplar på nätet. Var dock uppmärksam på de nya miljökraven (se faktaruta).

Investering: (ny panna) 30 000-45 000 kr. 

Sida 10 av 11

Luft/luftvärmepump

Luftvärmepump

Utedelen till en luft/luftvärmepump. Foto: Medlemmen william85

Med en effektiv värmespridning kan luft/luftvärmepumpen halvera uppvärmningskostnaderna i ett elvärmt hus. De flesta nya modeller kan kompletteras med en adapter och styras via mobilen. Utomhusenheten är svårplacerad ur ett byggnadsvårdperspektiv, fundera på någon form av inbyggnad.

Investering: 15 000-25 000 kr, inklusive installation.

Sida 11 av 11

Läs mer

 

Energiboken
 Energiboken

Energiboken (Svenska Byggnadsvårdsföreningen, 2011),
Gudmundsson: Värmen i gamla hus (Gysinge, 2006)