Grannar ovänner över vedeldning

Vedeldning är inte helt oproblematiskt. Medlemmen louksors skorsten sotade igen.

Vedeldning är inte helt oproblematiskt. Medlemmen louksors skorsten sotade igen. Foto: louksor

Det är inte alltid som man drar jämt med sina grannar, detta har boende i Österåker fått erfara på nära håll.

En boende i ett kedjehus i Österåker har råkat i osämja med sin granne över vedeldning. Bråket har enligt uppgift till VVSForum pågått sedan 2005, men har eskalerat kraftigt sista två åren då grannen anmälde saken till kommunen.

– Det är som Achsbergs grannfejden på TV med polisanmälningar, okvädingsord och hemfridsbrott, menar Lars Lyckheim som är den som vill kunna elda med ved.

Grannen menar på att han är mycket känslig mot rök. Kommunen har i sin tur bett boende i området att föra luktdagbok, inspekterat kaminen och den ved som det eldas med. Alla delar ska ha godkänts för användning.

Det hela mynnade ut i ett beslut som sade att kaminägaren inte får elda oftare än två gånger per vecka, och då som mest fyra timmar i streck per gång. 

Beslutet har dock överklagats till länsstyrelsen av både kaminägaren och grannen.

– Så länge beslutet inte vunnit laga kraft får han elda som han vill, konstaterar Anders Ekström, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Österåkers kommun.