Byggahus.se
Har inte tidigare behövt använda mig av detta eminenta forum men dock använt mig av det för att fördjupa mina kunskaper i olika ämnen, relaterade till husägande och -byggande.

Vi har ett Modulent Vittsjö färdigställt i Maj 2000. Nu har vi upptäckt en fuktskada som enligt expertisen beror på felaktig montering av avluften från värmepannan (Nibe fighter). Avluftskanalen som går i kattvinden har isolerats och tätats enligt Nibes anvisningar (enligt byggledare på Modulent) men har trots detta kondensat och läckt ut i en dåligt tejpad skarv av diffusionsplasten med fuktskada som följd. Orsaken till att avluften har kunnat kondensa är att den inte har varit tejpad lufttät mot själva avluftsröret, uppe vid takhuven och således kunnat ta in fuktbärande luft som har släppt ut i redan nämnda skarv. Med följd att vi blir tvingade att byta ut spånskivor, isolering osv. förhoppningsvis så har inte själva takkassetternas bärlinor tagit allt för stor skada...

Vad tror den samlade expertisen om det finns någon försäkring som täcker denna skada? Svaret är NEJ...

Efter samtal med TryggHansa så får man sig skickat skadegranskare osv. och naturligtvis så har TryggHansa tolkningsföreträde i detta fall efter genomläsning av det finstilta...

GarBo skulle eventuellt vara en utväg - men med en självrisk på ~ 20' så anser vi i vårt fall att det inte är lönt eftersom vi inte har några dyra väggmaterial (plastmatta och tapet). Man får en del virke samt kakel och sådant för 20'

Till syvende och sist ville jag bara varna er med Modulenthus med liknande upplägg som vårt att vara extra vaksamma för kondensutfällning från avluften i eventuell kattvind - det kan finnas flera krypande fuktskador som är svåra att upptäcka... byggfel eller ej...

Kände mig tvungen att varna er andra för ytterligare en risk med husägandet...

Thomas
 
  • Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Strunta i GarBo och ta regleringen direkt med Modulenthus.
De har 10 års garanti mot byggfel. Detta är ett uppenbart exempel där den använda lösningen inte fungerat och de kan inte skylla ifrån sig på er att ni brustit i underhåll eller liknande.
Om de trilskas så låt en oberoende sakkunnig uttala sig om vems felet är och stäm Modulenthus om de inte vill stå för sin lagstadgade 10-åriga garantitid.
 
Någon 10-årig garanti för byggfel finns inte för entreprenader där kontraktet är tecknat före 2005-01-01. Vid den tidpunkt denna entreprenad genomfördes gällde ABS 95. Enligt dessa regler ansvarar entreprenören för fel som framträder under garantitiden två år om entreprenören inte kan göra sannolikt att felet beror på handlande från beställaren.
Efter dessa två år och fram till tio år från slutbesiktningen ansvarar entreprenören, enligt ABS 95, för väsentligt fel om beställaren kan visa att felet har sin grund i vårdslöshet av entreprenören.

Att den felaktigt tejpade skarven skulle vara vårdslöst gjord är inte säkert och vidare kan diskuteras om felet är av sådan omfattning att det kan anses vara väsentligt.
Så helt självklart är det inte i detta fall att beställaren skulle vinna ett eventuellt mål i en domstol.
 
När man tittar på den där skadan så blir jag lite fundersam. Är det verkligen "bara" kondens? Detta var tydligen i ett slutet utrymme på kattvinden.

Även om kondensisoleringen är bristfällig, blir det verkligen så mycket kondens i ett sådant utrymme? Det låter ju som att det är en ganska liten otäthet som fuktig luft skulle ha trängt in genom, efter att först ha trängt genom en vägg mot utrymmet.

För att bli en sådan skada som vi ser på bilden borde det väl behöva komma fram en bra cikulation med fuktig luft som får fälla ut sin kondens på röret.

Det jag funderar över är om det verkligen är tätt ut mot taket.
 
Tack för inläggen/kommentarerna...

...en liten klargörning: Rörets isolering fortsätter en bit upp ovanför den svarta gummimattan. Dock slutar diffusionsplasten ca. 5-7 cm ovanför mattan.

Jag har naturligtvis även kollat på taket efter eventuella pannor som skulle ha spruckit/åkt ur läge och dylikt. Jag lyfte även på plattorna runt takhuven samt mot gaveln och kollade, och det finns inga spår av att varken tätskikt(pannorna) eller "undertaket" (masonit - i mitt fall) skulle vara otäta.

Efter att bilden är tagen har jag även tagit bort isoleringen i vägghörnet och kollat efter fukt som skulle komma ovanifrån (taket), det finns heller inga fuktskador i isoleringen i själva kanalen.

Det enda som återstår är själva kanalen och jag är också lite rådvill hur jag skall få till det på bästa sätt för att undvika att det kan återkomma.

Byte av spån, isolering och ev. skadat virke står på tur och sedan en tids avfuktning.

Jag har tänkt mig en sådan här http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=8b3576a39cc63ff20d78a06fc66c444a runt röret som monteras verkligt diffusionstät mot själva kanalen, finns det bättre lösningar? Fördelar/Nackdelar. Även erfarenheter av Alig är intressanta.

Sen kan äntligen bastuprojektet ta vid...
 
Hej! Såg av en tillfällighet den här gamla tråden, ett inte helt ovanligt problem vid inst. av frånluftsvärmepumpar. I fall någon annan kommer in här så kan jag tipsa om följande: Avluftskanalen från frånluftsvärmepumpar blir kall året om. Därför skall denna kanal vara isolerad med ett diffusionstätt (fukttätt) ytskikt. I småhusbranschen är det vanligast med den isolerstrumpa som ovanst. "Haba_tsutt" hänvisar till. Comfort Zone anger 50 mm, Nibe 30 mm, men tjockleken är inte så viktig som tätheten. Det måste vara "bomtätt"!! Hela vägen från pumpens tak ända upp i takhuven, annars går det ofelbart in vattenånga från huset eller utemiljön och kondenserar mot kanalen med en smygande fuktskada som följd. På samma sida som "Haba" hänvisade till hittade jag en förisolerad takhuv som gör det enklare att få till en tät avslutning av isolerstrumpan. Se länk: http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/Monteringsanvisning takhuv Alig TP.pdf
Vid FTX (utan värmepumpsfunktion) gäller ovanst. inom husets klimatskärm på avlufts- och uteluftskanal med den skillnaden att isolerstrumpan inte behöver tätas utanför klimatskärmen.
 
Fick nu en fråga varför inte täta isolerstrumpan på vinden vid FTX: Jag vill därför förtydliga "att man inte behöver" till "att det inte är lämpligt" att ha en tät strumpa utanför klim.skärmen vid FTX. Om man råkar ha lite otätheter nere i huset på diff.isoleringen vid en FTX så tenderar fukten vinteritid att vandra upp mot kallar miljö på vinden. Är då strumpan igentejpad där uppe så ansamlas fukten i form av vatten vid närmsta lågpunkt och börjar droppa ut . För att gå ned i montagedetalj: Det helt riktiga är att tejp-avsluta FTX av- och uteluftskanals diffspärr mot husets diffspärr med själva mineralullen öppen mot vinden. Ev. fuktinträngning kommer då utjämnas mot den mer eller mindre lika kalla och vattenfattiga vinden och ventileras bort utan att ställa till några problem.