Byggahus.se

Val av enskilt avlopp

 1. Paola Righetti
  Medlem · 37 inlägg
  Hallåja,

  Vi skall ju bygga hus och är igång med att finna lösning för enskilt avlopp. Kommunen är igång med diskussion med vår grundentreprenör. Vad ska vi tänka på? Vad är bäst i längden? Det där med filterbädd har jag hört inte ska vara så bra...?
   
 2. Krilleman
  Plumber · 12 836 inlägg
  Kolla med ditt lokala miljökontor vilka regler som gäller för just ditt husbygge! Det är ju trots allt dom som ska godkänna din avloppsanläggning.

  Gör du någon egen lösning så kan du bli ålagd att göra om och göra rätt. Vite uttdelas som yttersta åtgärd till dom som inte hörsammar miljökontoret.

  Så det blir billigare för dig om du kollar vad du måste installera på en gång!

  Sök på "vite avloppsanläggning" så får du massor med exempel.
   
  • Laddar…
 3. Claes Sörmland
  Medlem · 6 335 inlägg
  Det som berör husbygget direkt är ju om du vill ha ett gemensamt avloppssystem för WC och bad-disk-tvätt (BDT) eller två helt separata stammar - en stam för WC och en separat för BDT. Ett gemensamma avlopp innebär ju att allt måste hanteras tillsammans. Är WC och BDT separerat så kan de processas separat - finns fördelar och nackdelar med båda.

  BDT-vatten är mycket volym men det behöver inte renas för fosfor/kväve utan det handlar mest om att få bort lukten från vattnet, t ex genom att låta det passera en mindre slamavskiljare och ett sandfilter. I WC-avloppet så finns alla närings- och alla smittoämnen som din kommun kommer att oroa sig över - där behövs den kostsamma reningen.
   
  • Laddar…
 4. Patrick E
  Medlem · 1 973 inlägg
  Kolla på avloppsguiden.se, där hittar du en del matnyttig info.
  Jag tror inte du behöver vara orolig för vite. Om du lämnar in en ansökan på en anläggning som inte uppfyller kommunens krav kommer du få komplettera den. Du kommer också vara tvungen att dokumentera hur anläggningen utförs. Så länge du inte helt frångår den beskrivning av anläggningen som fanns i din ansökan, så är det ingen risk för vite. Skulle mindre ändringar behöva göras t ex p g a något man upptäcker när man börjar gräva så ska man kontakta kommunens handläggare.
   
 5. Paola Righetti
  Medlem · 37 inlägg
  Tack alla för svar.

  Nu är ju kommunen igång som sagt med grundentreprenören för att komma fram till något men jag ville höra om det fanns något mer jag skulle tänka på. Tex att det inte skall behöva bli en dyr historia om 10 år med att byta ut något... Det var väl det jag hört om sådana bäddar... Jag går in på avloppsguiden.se tack @Patrick E. Kom gärna med mer råd om det finns.
   
 6. Hemmakatten
  Medlem · 11 625 inlägg
  Så enkelt som möjligt är mitt råd. Dvs. inget minireningsverk som kräver service och kontinuerlig övervakning om det går.att.undvika.

  För att anlägga enskild avloppsanläggning behöver msn veta om du bor i ett område med normal eller hög skyddsnivå. Är det normal skyddsnivå kan kommunen godta en traditionell trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd ditbman leder både BDT-vatten och toavattnet. Detta är den enklaste och billigaste lösningen.

  Är det hög skyddsnivå kommer kommunen kräva antingen en lösning som ovan fast.med fosforfälla (googla) eller en sluten tank (septiktank) för toaavloppet och en trekammarbrunn enligt ovan för BDT-vattnet alternativt ett minireningsverk.

  Kommunen kommer inte specifikt tala om vilket eller vilken sorts bädd du ska ha utan enbart tala om vilket krav på reningsgrad de har. För att veta exakt vilken sorts anläggning du ska ha krävs också att man vet vilken sorts mark du har och hur hög grumdvattennivå det är. Därför gräver man ofta ett par provgropar på lämpliga ställen på tomten.
   
  • Laddar…
 7. A
  Medlem · 405 inlägg
  Som dom tidigare har svarat så är så enkelt som möjligt nog det bästa och billigaste. är kommunen nöjd med trekammar brunn och infiltrationsbädd så kör på det. är marken dåligt lämpad för infiltration som den var i mitt fall så är markbädd ett ok alternativ om du har ett dike i närheten dit du kan leda vattnet, men det kommer att till viss del göra sig själv då kommunen kommer att tala om vilka alternativ du har att välja mellan.
   
  • Laddar…
 8. KnockOnWood
  Husägare · 27 195 inlägg
  För fem år sedan kostade min privata avloppsanläggning totalt 35.000 kr inklusive material, grus och arbete.
  Den består av trekammarbrunn, fördelningsbrunn, infiltration med 3 x 10 meter fördelningsrör samt avluftsrör.

  Trekammarbrunnen töms på slam en gång om året, kostnad förra året 775 kr.
  Och infiltrationen sköter sig själv i kanske 20 år.
  Materialet köper man som en komplett sats från t. ex. Rinkaby Rör:
  http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/enskilt-avlopp/

  Detta är nog den mest ekonomiska lösningen.

  Men som andra har sagt, börja att prata med ansvarig på kommunkontoret.
  Sedan får man normalt gräva en provgrop för att fastställa grundvattennivå och vad det är för jordarter.
   
  • Laddar…
 9. Paola Righetti
  Medlem · 37 inlägg
  Tack tack alla, då har vi lite att tänka på nu. Fortfarande så väntar vi på kommunens svar så får vi se... Det finns iallafall en damm dit vi kan leda vatten.
   
 10. kulle
  Medlem · 1 859 inlägg
  Vad är det för damm ?
   
 11. KnockOnWood
  Husägare · 27 195 inlägg
  Det är nog bara lite vanligt byggdamm :)

  Mitt avloppsvatten från infiltrationen går bara ner i en vanlig stenkista.
  Men marken här är mycket genomsläpplig/dränerande.

  Jag har t. ex. inte ens någon dränering runt huset.
  Onödigt på sån mark tyckte KA :)
   
  • Laddar…
 12. Paola Righetti
  Medlem · 37 inlägg
  Hej, det är en befintlig liten "sjö" på grannens mark som vi får använda till dagvatten och filtrerat avlopp.

  Vi har nu fått följande från kommunen;

  Trekammarbrunn med kemisk fällning och markbädd. Markbädden får inte grävas ner då grundvattnen är för högt, utan skall göras "ovanpå" i en konstgjord kulle.

  Input, någon?
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · 6 335 inlägg
  Låter som standard. Några saker att tänka på:

  1. Den kemiska fällningen brukar bygga på att en fällningskemikalier som doseras till avloppsvattnet, t ex under diskbänken. Det kräver styrutrustning, kalibrering, pump och kemi. Vad kostar detta per år utöver anskaffningskostnaden?

  2. Markbädden - om den fungerar rätt - har ett långt liv. Men om den inte fungerar bra (t ex om den svämmas över av bräddad slamavskiljare eller vatten i omgivningen så kanske den måste grävas om. Sanden är då dyrt deponiavfall - en potentiell framtida kostnad.

  3. Fungerar markbädden med självfall trots att den är upphöjd? D v s ligger anläggningen i en slänt med fall? Om den kräver pump efter slamavskiljaren så kräver detta service - pumpen kan inte gå utan rengöring/lagning/byte för evigt. Kan du utföra detta själv eller krävs service? Kostnad?
   
  • Laddar…
 14. Patrick E
  Medlem · 1 973 inlägg
  De ser tydligen en risk att grundvattnet ska lyfta infiltrationsbädden upp ur marken och vill därför att den läggs ovan jord.
  Beronde på hur tomten ser ut behöver det ju inte bli en kulle, utan den kanske kan läggas i någon befintlig slänt.
  Jag tycker att det borde gå att förankra den m h a stora stenar, betongblock eller med markduk och singel.
  Om du kollar på Fanns hemsida för deras Biobädd så tror jag det finns anvisningar om förankring av både slamavskiljare och infiltrationsbädd.
   
  • Laddar…
 15. Paola Righetti
  Medlem · 37 inlägg
  Alla andra i området har trekammarbrunn med nedgrävd bädd. Tydligen kommer kommunen kräva att det görs om.