Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Två fritidshus = ett permanentboende (inom strandskydd)

 1. F
  Medlem · 22 inlägg

  fsml2

  Medlem
  Hej! Jag har hittat en annons på ett fritidshus med strandtomt. På fastigheten finns två hus, själva fritidshuset och en gäststuga (båda är alltså avsedda för sommarboende). Jag funderar på möjligheten att bygga ihop de båda huskropparna och göra om till ett permanentboende. Är det någon här som har koll på regler kring detta, både vad gäller bygglov och strandskydd, som kan svara på om det borde vara möjligt eller om det är en idé jag kan kasta i papperskorgen? :)

  Lite mer info:
  * Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område (dock väldigt nära en gällande detaljplan, men det borde väl inte spela någon roll).
  * De båda huskropparna ligger nära varandra, så antalet kvadratmeter mark som behöver tas i anspråk för att bygga ihop dem är inte särskilt stort (säg 5-10 kvm)
  * Ombyggnationen kommer inte innebära att byggnaden kommer närmre strandkanten, utan byggnationen kommer ske bakom fritidshuset från stranden sett.
   
 2. Jiji
  Medlem · 3 188 inlägg
  Kontakta kommun och kolla hur de ser på saken. Om det inte ligger inom statligt naturreservat eller liknande är det kommunen som beviljar dispens från strandskyddet.
   
 3. Anna_H
  Husägare · Värmland · 11 936 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Beror helt på vad reglerna säger, du måste kolla med kommunen. Kan tex finnas regler som säger att du får ha en huvudbyggnad om max 60 kvm samt en eller två komplementbyggnader på totalt 30 kvm, då går det inte att bygga ihop det.

  Syftet med sådana regler brukar vara just att det inte ska bli permanentboende av sommarstugeområden.
   
  • Laddar…
 4. F
  Medlem · 22 inlägg

  fsml2

  Medlem
  Och det kan finnas sådana regler även om det inte finns detaljplan? Vad är det för dokument som reglerar i så fall (m.a.o. vilka handlingar är det jag ska fråga efter)?

  Jag inser att jag måste ta kontakt med kommunen (och skicka in en formell ansökan) för att få ett slutgiltigt svar, men det är samtidigt svårt att göra det vid en försäljning när allt tenderar att gå väldigt fort.
   
 5. F
  Medlem · 22 inlägg

  fsml2

  Medlem
  Det jag inte är på det klara med är om strandsskyddsdispens är nödvändigt. Det man kan läsa på t.ex. boverket är att det är förbjudet att "ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där"

  En snäll tolkning av detta är att det är ok att ändra på en byggnad om det inte påverkar allmänhetens möjlighet att röra sig längs strandkanten, dvs om ombyggnationen inte utökar hemfridszonen. I det här fallet är det uppenbart att området mellan de båda byggnaderna (som skulle vara intressant att bygga igen) är en del av hemfridszonen.
   
  • Laddar…
 6. Jiji
  Medlem · 3 188 inlägg
  Du får kolla med kommunen helt enkelt. Förenklat kan det vara så att inom 15 meter från huvudbyggnaden får du bygga utan strandskyddsdispens, på ett visst avstånd från vattnet. Det går dock inte att göra huvudbyggnaden hur mycket större som helst utan dispens. Så för att få veta vad som kräver eller inte kräver strandskyddsdispens får du kolla med kommunen. De brukar vara snälla och svara ordentligt om man bara visar vad man tänkt.
   
  • Laddar…
 7. S
  Medlem · 317 inlägg

  saltet

  Medlem
  Det stämmer att kommunen är första instans för beviljande av strandskyddsdispens. Men varje sådant beslut kan överklagas av Länsstyrelsen som bevakar dessa dispenser med hökögon. Ett positivt besked från kommunen kan bli ett nej från Lst. Därav extremt svårt att på förhand veta vad som kommer att gälla.
   
 8. N
  Medlem · Skåne · 381 inlägg

  Noell

  Medlem
  Det är inte säkert att det behövs strandskyddsdispens nej, men utifrån den information som finns så går det inte att göra den bedömningen såhär.

  Det handlar om att åtgärden som du gör inte får strida mot strandskyddets syften. Allmänhetens tillgång till stränder är ett syfte, livsmiljön för djur och växter ett annat. När det gäller detta med att man inte får göra saker som avhåller allmänheten från att röra sig där, så handlar det inte bara om att fysiskt spärra av eller liknande. Utan som att området inte ska upplevas mindre allemansrättsligt tillgängligt än vad det var innan åtgärden.

  Det kanske kommer funka finfint i ditt fall, och av vad du beskriver tycker jag att det inte låter så "farligt". Men det är inte så enkelt att det går att säga att den åtgärden du vill göra alltid är förenlig med strandskyddets syften :)
   
 9. Hemmakatten
  Medlem · 12 266 inlägg
  Att bygga ihop två byggnader skulle jag inte tro är ok. Nästa steg, för nuvarande eller nästa ägare, blir gärna att man utökar och sammanbygger stugorna till en enda byggnad, vilket ger ett helt annat intryck.
   
 10. StockholmM
  Medlem · Stockholm · 622 inlägg

  StockholmM

  Medlem
  Det var så Michael Persbrandt gjorde på Värmdö. Detaljplanen, som var tänkt att uppmuntra fritidsboende men begränsa möjligheterna till permanentboende, medgav 60 kvm huvudbyggnad och 40 kvm komplementbyggnad. Persbrandt byggde, med Pål Ross som arkitekt, helt sonika en gång emellan husen. Bodde så i flera år.

  Sen när han skulle sälja kåken och få betalt för ett 100 kvm hus (!) uppdagades detta och kommunen krävde rivning av gången mellan byggnaderna. Persbrandt med sambo grät ut i pressen och tyckte det var orimligt. Det gick högt upp men till slut tvingades han mot viteskrav riva sammanlänkningen av de två byggnaderna.

  https://www.expressen.se/nyheter/mikael-persbrandts-svartbygge-maste-bort-fran-tomten/
   
  • Laddar…
 11. N
  Medlem · 2 036 inlägg
  Kan mycket väl gå men kräver troligen dispens från strandskydd. Jag har själv ersatt vårat fritidshus på 30 kvm mot ett nytt hus på ca 160, ca 30 meter från havet. I mitt fall var det inget problem att få dispens eftersom tomten redan var tagen i anspråk.

  Ring kommunen och kolla. Dom kan säkert ge en indikation på hur det skulle kunna gå.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.