Byggahus.se

Tomt utanfør detaljplanerat område

 1. J
  Medlem · Skåne · 5 inlägg

  J_Dufva

  Medlem
  Hej

  Mitt premiærinlægg hær och behøver lite experthjælp om vad jag ska tænka på om jag vill køpa føljande tomt, privatførsæljning:

  "Övrigt: Kommunalt vatten och avlopp är ej framdraget till fastigheten. Eget vatten och avlopp anordnas därför av köparen. Möjlighet finns att ansluta till kommunal vattenledning på xxxxxvägen, anslutningskostnad enl. uppgift från VA Syd 43 375:- inkl moms. Tillkommer kostnad för läggning av ledning på xxxxxxxxvägen fram till tomten. Elanslutningskostnad enl. uppgifter från E.on 16 250 kr inkl. moms

  Enligt översiktsplanen för Staden 2005 är området avsett för odlingslandskap och ligger därför utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse. Stadbyggnadskontoret, Staden har i sitt beslut 2006-10-09 tillstyrkt avstyckningen av tomten för nybyggnad av enbostadshus eftersom denna ligger i en lucka i bebyggelsemönstret."

  Vilka kostnader kan tænkas ingå etc?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.