Byggahus.se

Tolkning av stadgar med avseende på golvbrunn

 1. A
  Medlem Nivå 5
  När det gäller golvbrunnen uppfattar jag nedanstående text som att bostadsrättshavaren ansvarar för golvbrunnens klämring, rensning av golvbrunn och rensning av golvbrunnens vattenlås. Det står inte, vad jag kan se, att man ansvarar för själva golvbrunnen i sig. En styrelsemedlem som jag tillfrågat anser att enligt stadgarna är det bostadsrättshavaren som ansvarar för hela golvbrunnen och att eventuella reparationer av golvbrunn eller byte av golvbrunn helt ska bekostas av bostadsrättshavaren. Om så är fallet, varför formuleras det inte "I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: rensning, underhåll och reparationer av golvbrunn samt underhåll och rensning av tillhörande klämring och vattenlås" (så är det INTE formulerat, se text i fet stil nedan)? Framgår detta tydligt av nedanstående stadgar?

  Ur stadgarna:

  Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:
  • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt
  • icke bärande innerväggar
  • till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar dock bostadsrättshavaren.
  • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar, all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. För skada på ytterdörr genom inbrott eller annan åverkan på dörren svarar dock bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr.
  • innerdörrar och säkerhetsgrindar
  • lister, foder och stuckaturer
  • elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
   • golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med (ej tillämpligt)
   • eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar (ej tillämpligt)
   • varmvattenberedare (ej tillämpligt)
   • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
   • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
   • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
   • brandvarnare
  I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:
  • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
  • inredning och belysningsarmaturer
  • vitvaror och sanitetsporslin
  • klämring till golvbrunn rensning av golvbrunn och vattenlås
  • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
  • kranar och avstängningsventiler
  • ventilationsfläkt
  • elektrisk handdukstork
   
 2. Okarlsson
  Medlem · Nivå 6
  Gissningsvis har du rätt, att avloppet i huset tillhör föreningen. Det brukar ju samtidigt vara så att om det tillhör föreningen så är det så att om du vill ändra det så får du betala det. Det låter som du vill få det till att den är föreningens, men tänk på att om det är du som "äger" den så får du mer bestämmanderätt över den.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Det finns många föreningar som tar på sig kostnaden för byte av golvbrunn i samband med renoveringar. Men det är "frivilligt".

  Föreningen ansvarar (ofta) för att golvbrunnen fungerar, alltså inte läcker. men om du renoverar badrummet, så måste brunnen i de flesta fall bytas ut, för att du skall kunna få ett godkänt tätskikt. Eftersom initiativet till renovering ligger på dig, så får du stå även för kostander som innebär ingrepp i föreningens ansvarsområde. Skulle brunnen däremot ex. rosta sönder, så ligger det på föreningens ansvar att byta ut den.

  Sedan finns det föreningar som specar att alla ledningar som är kopplade till stammarna ligger på medlemmens ansvar, föreningen står bara för själva stammen, men det blir en annan fråga.
   
 4. A
  Medlem Nivå 5
  Jag förstår att det är olika i olika föreningar men jag hittade nyss ett annat dokument som orsakar ännu mer förvirring:

  Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, medlem svarar för rensning av golvbrunn. Bytte och rivning av golvbrunn står föreningen för.

  Golvbrunnen behöver ju rivas och bytas ut eftersom den inte uppfyller dagens krav på anslutning till tätskikt (renoverades förmodligen innan kravet infördes på att golvbrunn från 70-talet måste bytas, kravet infördes c:a 2006, flyttade in 2015). Den gamla brunnen är ett hinder för att jag ska kunna uppfylla min skyldighet att hålla badrummets ytskikt i bra skick (det finns tapetskador och skador i tätskiktet som behöver åtgärdas och som ju inte kan punktrepareras utan hela tätskiktet måste ju bytas ut och detta nya tätskikt får inte anslutas till en golvbrunn som är från tidigare än 1990). Byts inte golvbrunnen ut mot en godkänd brunn så kan jag inte byta ytskikten på ett godkänt sätt. Det låter ju faktiskt som att föreningen står för rivning och byte av golvbrunn ("Bytte och rivning av golvbrunn står föreningen för").
   
  Redigerat 14 jan 22:22
 5. A
  Medlem Nivå 5
  Initiativet till renovering ligger inte på att vi "tröttnat" på det utan det har uppkommit skador på våtskiktet högst upp längs väggarna (tydligen p.g.a. kabelklämmor som tidigare ägare satt fast). Det är enligt stadgarna vår skyldighet att reparera detta och texten har inte specificerat att de bara står för rivning i samband med att själva brunnen spruckit ("Bytte och rivning av golvbrunn står föreningen för").
   
  Redigerat 14 jan 22:20
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Den där formuleringen stärker ju helt klart ditt case. Det är relativt vanligt (men inte obligatoriskt) att föreningar har en regel/policy att på föreningens bekostnad byta golvbrunn i samband med att medlemmar renoverar sina badrum, om den behöver bytas. Det kan ju ex. vara så att den redan bytts vid en renovering ex. 2005. Men den går att tolka tvärtom också.

  I början av 90 talet (92??) ändrades typgodkännandekraven för golvbrunnar. Brunnar som är tillverkade före den ändringen är inte typtestade enligt nuvarande regler. Och alla tätskiktssystem föreskriver att de skall anslutas till en typgodkänd golvbrunn. Därav kravet att brunna från före -92 (?) skall bytas, annars blir inte tätskiktet godkänt. Skulle nu brunnen vara från -93, så kanske man ändå bör överväga att byta den, den kommer ju då att kanske vara 50 år gammal innan badrummet görs om nästa gång. Även typgodkända produkter slits och åldras.
   
 7. T
  Medlem · Nivå 11
  Frågan är väll om du vill vara med och bidra varje gång någon i din förening renoverar sitt badrum och behöver byta golvbrunnen.
   
 8. Anna_H
  Husägare · Nivå 20
  Formuleringen handlar väl inte så mycket om vem som betalar som vem som ansvarar för det. Man vill inte att medlemmarna själva ger sig på att göra ingrepp i rörsystemen.
   
 9. B
  Medlem · Nivå 23
  Vad för dokument?
  Är du säker på att det fortfarande gäller?
  Om det står olika saker i stadgarna och i något annat dokument lär nog det som står i stadgarna vara det som gäller.
   
 10. A
  Medlem Nivå 5
  En bilaga till stadgarna. Citatet motsäger inte något som står i stadgarna.
   
 11. J
  Medlem · Nivå 10
  Även om nuvarande brunn inte uppfyller dagens krav, så spelar ju det ingen som helst roll, under förutsättning
  att den uppfyller kraven när den las in!
  Det är först när det ska renoveras som den måste uppfylla dagens krav.
  Om inte brunnen är skadad eller läcker så uppfyller den ju kraven enl ovan.

  Däremot så tolkar jag också enl text/stadgar att BRF ska ta kostnaden för brunnsbytet, och det är min egen erfarenhet
  av dom flesta BRF jag renoverat badrum åt, samtidigt vet jag att många BRF inte har det.
  I detta fall tycker jag att TS har rätt.
   
 12. H
  Medlem · Nivå 8
  Men om dessa skador inte sitter så att de utsätts för vattensprut behövs inte tätskikt där i vilket fall (https://www.gvk.se/branschregler/fr...tatskikt-monteras-pa-vagg-i-bad-och-duschrum/). Även i duschhörna kan punkthål i tätskiktet lagas med silikon, som vid infästning med skruv. Ni skulle till och med kunna sätta in duschkabin om ni är oroliga för tätskiktet i duschen, så det finns många alternativ som gör att ni inte behöver belasta föreningens ekonomi.

  Inte så konstigt att föreningen inte vill stå för kostnaden i så fall.

  Om det alltid vore föreningens skyldighet att byta golvbrunn så fort det fanns skada på tätskiktet, vad skulle stoppa skrupellösa medlemmar att medvetet göra åverkan på tätskiktet för att få en del av sin planerade renovering bekostad av föreningen?

  Som topmount antyder, tycker du dina grannar skall bekosta din renovering av ett fungerande badrum, tycker du att du skall bekosta deras?
   
 13. K
  Medlem · Nivå 11
  Vad tycker din förening i denna fråga? Det blir troligen billigare för föreningen, och alla er medlemmar, om man byter på ett strukturerat sätt. I dessa fall bör föreningen förmodligen stå för kostnaden. Om byte sker för att man privat vill fixa till badrummet kan det vara annorlunda, beror nog på ålder och status hos golvbrunn. En lämplig väg kan vara att föreningen tar fram en policy fle badrum, det har många föreningar. Ni kan ju föreslå att detta görs.
   
 14. A
  Medlem Nivå 5
  Texten du citerar är skriven med avseende på nya monteringar av tätskikt. Det betyder inte att ett gammalt tätskikt med skador kan bli godkänt enligt dagens branschregler genom att till exempel punktrenoveras med silikon. Då hade vi gjort det.
   
 15. K
  Medlem · Nivå 11
  Man kan nog säga att föreningen är ansvarig om byte sker när det är någon skada på golvbrunnen. När man av andra skäl vill renovera ett badrum så är det en bedömningsfråga. Kanske läge för en kompromiss där bostadsinnehavare och förening delar kostnaden på lämpligt sätt