Byggahus.se

Tolka detaljplan; text eller symboler om diskrepans?

 1. K
  Medlem Nivå 2
  En 50 år gammal detaljplan säger en sak i texten och en annan i kartan.
  I texten står att vissa gamla permanentbebodda fastigheter inte skulle omfattas av planen. Det skulle alltså bli områden i planområdet som inte skulle bli planlagda enligt texten. Kanske är rimligt då de var permanentbostäder där det växte fram ett tomtområde för fritidsändamål.
  I kartan så har man tydligt markerat att delar av marken som omfattades av de permanentboendes fastigheter skulle ingå.
  Sen har man ritat så att andra delar inte skulle ingå. När man ritade ut vilka delar som inte skulle ingå så tog man i lite extra så det finns områden som enligt kartmarkeringarna kan tolkas som att de inte ingår trots att avsikten var att allt som inte var permanentbott skulle ingå i planen.
  Det som inte ingår enligt texten men tydligt gör det enligt kartan, ingår det i planområdet?
  Det som ritats som att det inte skulle ingå men som ligger utanför de tomter som skulle exkluderas ingår de i planen?
  Mvh
  Karl
   
 2. F
  Medlem Nivå 8
  Av mina erfarenheter så gäller kartan. Dock kan man säkert störta på patrull på detta och enda är väl vad lantmäteriet säger om det.
   
 3. N
  Medlem Nivå 3
  Plankartan är det som är juridiskt bindande. Dock så var det i gamla byggnadslagsplaner (innan 87) att planbestämmelserna fanns separat och inte på kartan. Så fråga ett är väl om du med texten menar planbestämmelserna eller beskrivningen.

  Sen så finns i såna gamla planer även ett fastställelsebeslut från Länsstyrelsen. De kunde ibland besluta om att vissa delar skulle ingå eller ej så titta där om du hittar någon ledtråd.

  Spontant skulle jag säga att är det inte inritat på plankartan så är det inte planlagt, men det bästa är nog ett samtal till kommunens planavdelning