Byggahus.se

Stoppa bygge pga utsikt? ...

 1. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem
  Bråk med grannar är tyvärr inte ovanligt. Man kan ju dessutom alltid överklaga bygglov, i upp till 10 år efter dom är effektuerade. Det här kom i GP idag.

  Uppdaterad: 2006-09-25 22:14
  Bygge stoppas - grannens utsikt viktigare

  MARSTRAND: Länsrätten har stoppat en tillbyggnad av en fastighet på Marstrand. Domstolen anser att utsikten för grannen väger tyngre än behovet av en utbyggnad.


  Miljö-och byggnadsnämnden gav bygglov för en tillbyggnad av ett hus på Marstrand. Bygglovet överklagades av en granne som bland annat hävdade att huset skulle bli för högt och att det innehöll tre våningar istället för två som planen får området tillåter.
  Länsstyrelsen höll inte med utan ansåg att källarplanen inte kunde betraktas som våning. Att tillåten byggnadshöjd överskreds med en halv meter genom ett par takkupor var en avvikelse som kunde godtas.
  Tog ärendet till länsrätten
  Husägaren som ansåg att tillbyggnaden skulle blockera utsikten mot norra inloppet och över Marstrandsfjorden drev ärendet vidare till länsrätten och menade att största tillåtna byggnadshöjd överskreds med cirka 1,4 meter och att att takvinkeln skulle bli 42 grader vilket var klart över de 30 grader som medges i detaljplanen.
  Länsrätten har besökt platsen och då förklarade husägarna att husets karaktär skulle förstöras om inte tillbyggnaden gjordes på det sätt de ansökt och fått bygglov för.
  Felaktigt beslutsunderlag
  Den klagande grannen hävdade att miljö-och byggnadsnämnden haft ett felaktigt beslutsunderlag vid prövningen och endast bedömt bygglovet som en utsiktsfråga när den egentligen handlade om att den befintliga byggnaden strider mot planen.
  Miljö- och byggnadsnämnden menade att tillbyggnaden kunde "innebära en beskärning" av utsikten för grannfastigheten men att intrånget inte är av "kvalificerad art".
  Länsrätten anser att det hus som skall byggas är ett trevåningshus då källarens storlek och höjd gör att den kan betraktas som en våning.
  Domstolen konstaterar att den befintliga byggnaden då strider mot detaljplanen och att bygglov inte skall beviljas.
  Förlorad utsikt
  Någon anledning att bedöma om den planerade tillbyggnaden försämrar utsikten för grannfastigheten har inte länsrätten, men de har ändå valt att göra en bedömning och konstaterar att det norra hamninloppet till Marstrand så gott som helt kommer att gå förlorad för grannfastigheten.
  - För en kustbo och enligt bohuslänsk byggnadstradition framstår utsikten över ett inlopp som det ostridigt mest betydelsefulla, skriver länsrätten i sin dom.  Lars-Ove Johansson
  031-62 47 44 larsove.johansson@gp.se

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.