Claes Sörmland
Johan Löfstrand Johan Löfstrand skrev:
Sedan måste vi ha modiga kommunpolitiker som kan ta ansvar för bostadsförsörjningen och bostadssegregationen i sin kommun.
Kan du utveckla vad modet hos dessa kommunpolitiker består i?! Vad riskerar de? Är det t ex någon typ av icke populära åtgärder som du vill att de ska driva? Vilka i så fall?
 
 • Gilla
SonnyListon
 • Laddar…
Man måste bygga blandat, utveckla de svagare stadsdelarna och framför allt bryta skolsegregationen och öka sysselsättningsgraden i kommunen i stort
 
Claes Sörmland
Johan Löfstrand Johan Löfstrand skrev:
Man måste bygga blandat, utveckla de svagare stadsdelarna och framför allt bryta skolsegregationen och öka sysselsättningsgraden i kommunen i stort
Jag kämpar med att förstå vad S vill.

Är det att bygga flerbostadshyreshus i utpräglade villaområden som ni ser som en lösning och en ibland icke populär åtgärd som kräver mod hos kommunpolitikern som ska genomföra politiken?

Hur ska det i så fall drivas fram lagstiftningsvägen? Hur relaterar detta till detaljplaneinstrumentet och kommunernas planmonopol?
 
 • Gilla
OramaC och 7 till
 • Laddar…
Marius Rojas argumenterade redan i slutet av 90-talet runt detta och konstaterade om det blir fler än 10% invandrare i ett område så börjar svenskarna flytta (eftersom invandrarna är yngre och har fler barn så börjar de då bli ~25% i skolorna). Rojas tvingades pga främst vänsterns hat men även vissa liberalers lämna landet.
https://www.svd.se/a/2d8945ef-829d-3580-94f7-23eac6804186/vetot-och-hatet-blev-for-mycket

Rojas fick dock rätt och gentrifieringen har bara fortsatt, välbeställda flyttar allt längre ut, för att de inte vill bo i den typ av blandade områden som du nu förespråkar. För det är ju inte så att det inte finns blandade bostadsområden i Sverige, problemet är att svenskfödda inte vill bo där. Det är alltså inte en bostadsfråga utan en integrationsfråga där t ex Danmark och Kanada ligger långt för oss. Om inte strukturerna kring varför svenskarna flyttar ordnas först så ser jag inte varför det som inte fungerat under 30 år skulle fungera nu?
https://fof.se/artikel/2015/7/segregeringen-okar-i-sverige/
 
 • Gilla
mnils och 2 till
 • Laddar…
Ja. Man undrar ju lite hur tidsplanen ser ut här. Löfstrand skriver: "Vi har stramat åt migrationspolitiken, och denna linje ligger fast." Ok. Vi säger att det stämmer. När tänker man sig att den åtstramningen kommer att få genomslag på boendesegregationen? 5 år? 50 år? Vad är scenariot? Hur ser kalkylen ut?
 
 • Gilla
OramaC och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
R Riverground skrev:
Marius Rojas argumenterade redan i slutet av 90-talet runt detta och konstaterade om det blir fler än 10% invandrare i ett område så börjar svenskarna flytta (eftersom invandrarna är yngre och har fler barn så börjar de då bli ~25% i skolorna). Rojas tvingades pga främst vänsterns hat men även vissa liberalers lämna landet.
[länk]

Rojas fick dock rätt och gentrifieringen har bara fortsatt, välbeställda flyttar allt längre ut, för att de inte vill bo i den typ av blandade områden som du nu förespråkar. För det är ju inte så att det inte finns blandade bostadsområden i Sverige, problemet är att svenskfödda inte vill bo där. Det är alltså inte en bostadsfråga utan en integrationsfråga där t ex Danmark och Kanada ligger långt för oss. Om inte strukturerna kring varför svenskarna flyttar ordnas först så ser jag inte varför det som inte fungerat under 30 år skulle fungera nu?
[länk]
Jag har också svårt att se att detta skulle fungera i en liberaldemokrati av svenskt snitt. "White flight" är väl förstått inom forskningen och är väl inte helt obegripligt ens på det intuitiva planet. Det förklarar ju också det där lite paradoxala utfallet att t ex MPs väljare känner färre invandrare än andra partiers väljare; de är ju i snitt mer högutbildade och därmed statistiskt sett mer bostadssegregerade.

Men S har en gammal tradition att attrahera skickliga utredare som genomför social ingenjörskonst i form av policy. Och de har ägt regeringsmaktens utredningsmuskler i många år nu. Så jag inväntar svar på dessa uppenbara frågor kring deras bostadspolitik.
 
 • Gilla
SonnyListon och 1 till
 • Laddar…
M
Den intressanta frågan är om segregering egentligen är dålig? Vi människor gillar ju att omge oss med personer som är ganska lika oss själva. Se på vilka ni har i bekantskapskretsen och vilka grannar ni har. Även i verkligt multikulturella städer som San Fransico så finns det ju tydliga uppdelningar som China Town, Russian Hill och Little Italy. Kikar man på en svensk stad som Malmö så finns det klara etniska skillnader mellan stadsdelarna, folk gillar helt enkelt att bo bland landsmän trosfränder eller samma sociala grupp.

Att vissa områden sjunker länge och länge ner i kaos beror alltså på att de befolkas av vissa folkgrupper, om man bara späder ut dessa så skulle det inte vara några problem? Kan man definiera rasism på ett mer tydligt sätt?
 
 • Gilla
SonnyListon
 • Laddar…
Johan Löfstrand Johan Löfstrand skrev:
Det handlar om att bryta upp segregerade områden tex genom att riva och bygga nytt.
Att riva i det befintliga beståndet i tex Skäggetorp verkar vara ogenomtänkt, vakansgraden är låg och ägarna lyckas hyra ut eller sälja de bostäder som redan finns, hur menar ni att rivning och nybyggnad skulle finansieras?
Det måste vara bättre att förtäta på tidigare hårdgjorda ytor med den typ av bostäder som det finns efterfrågan på och betalningsvilja för oavsett om det är små hyreslägenheter som studentboenden eller privatägda familjevillor.
 
A
Jag vill inte integreras. Jag har blivit överfallen (rånad) och stampad i huvudet tills jag var medvetslös. Räcker det inte med att hela landet är kaos. Elen och räntan kommer knäcka många, och sen det här galna förslaget på allt. Lika bra att gå och skjuta sig direkt..
 
 • Gilla
OramaC och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
 • Gilla
mnils och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.