Byggahus.se

Slutbevis

Status:
Stängd
 1. X
  Medlem · Stockholm · 153 inlägg

  xrister

  Medlem
  För det första vad är det och behövs det ?

  Hur fungerar det med slutbevis och hur "fixar" man ett sådant ?

  Vems ansvar är det att se till att de görs, mitt eller KA:ns ?

  Jag e helt villrådig angående detta.... ???

   
 2. V
  Medlem · 672 inlägg

  vonSassen

  Medlem

  Re: Slutbevis

  :)
  Som jag har uppfattat det, så är det KA som ska sända in en begäran (tillsammans med div. bilagor) och intyga att Du/bygget följer bygglovet och andra "påbud" från Kommunen.
  Om allt verkar stämma, så kommer sedan ett slutbevis, vilket väl är bra att ha vid en försäljning i framtiden.
  Det finns nog väldigt många fritidshus, vars ägare aldrig skaffat sig ett sådant eller gjort en slutbesiktning, men idag kräver många Kommuner det även för fritidshus.

  Kolla med Din KA och Kommun ! ;)
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Slutbevis

  Enligt Plan-och Bygglagen är det byggherren (den som låter uppföra huset) som är ansvarig för att lagar och bestämmelser rörande byggnaden och dess utformning följs och att huset uppförs enligt bygglovshandlingarna. Numera finns det inte någon byggnadsinspektör från kommunen som komer och kollar bygget i olika skeden.

  Med anledning härav kräver kommunen vid samrådsmötet (en träff med representant för byggnadsnämnden) att man presenterar en kontrollplan över byggnationen. Kommunen kräver att byggherren anlitar en sakkunnig, kvalitetsansvarig (KA), som följer upp de egenkontroller m.m. som anges i kontrollplanen. Byggherren svara för kostnaden för denna sakkunnige, brukar kosta mellan 10 000 och 20 000 kronor.
  KA skall delta i samrådsmötet.

  När huset sedan är klart lämnar KA in den av honom undertecknade kontrollplanen och de egenkontroller och sakkunnigintyg som krävts som ett bevis på att huset byggts enligt vad som redovisats.

  Kommunen utfärdar då ett slutbevis som således är ett slags intyg på att huset uppförts på ett riktigt sätt, främst ur bestämmelsesynpunkt.

  Kontrolplanen och slutbeviset har inget med slutbesiktningen att göra. Denna är en kontroll att huset är uppfört i enlighet med det avtal som träffats mellan byggherren och dennes entreprenör(-er). Vid godkänd slutbesiktning är entreprenadtiden avslutad och beställaren övertar ansvaret för huset.
   
  • Laddar…
 4. X
  Medlem · Stockholm · 153 inlägg

  xrister

  Medlem

  Re: Slutbevis

  Aha....tack för era svar
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.