Byggahus.se

Slutbesiktningprotokoll

 1. J
  Medlem · 7 inlägg

  JennieoDaniel

  Medlem
  Vi har köpt och flyttat in i ett Modulenthus och upptäckte vissa fel. Detta tog vi upp med besiktningsmannen vid slutbesiktningen och vi fick då med felen på besiktningsprotokollet som också anger att Modulent har 2 månader på sig att åtgärda felen.

  Hur ser husföretaget på det här besiktningsprotokollet? Är det något som är enligt lag eller kan de strunta i att gå efter det? De vägrar nu nämligen att rätta till våra fel om vi inte betalar hanverkarna för arbetet.....
   
 2. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Slutbesiktningprotokoll

  De fel som Modulent är ansvariga för får de fixa utan kostnad för er. Det är väl konsumentköplagen och AA94 som reglerar hur det ska gå till.

  Sen beror det på hur det står i besiktningsprotokollet. Jag har för mig att man som kund kan få med sina egna anmärkningar i protokollet men om det inte är "riktiga fel" så skriver besiktningsmannen något i stil med "Kundens anmärkning...". I och med att det är en anmärkning från kunden och inte ett fel i besiktningsmannens ögon så tror jag att husföretaget inte är skyldigt att åtgärda anmärkningen.
  Nu vet jag inte hur det står i erat protokoll. Ni kanske kan berätta vad det är för fel ni vill ha åtgärdade?

  Viktigt är att ni håller inne med pengar tills alla felen är åtgärdade.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Slutbesiktningprotokoll

  Finns anmärkningarna noterade i slutbesiktnings-protokollet som fel i entreprenaden är det Modulents skyldighet att åtgärda dessa fel. Detta skall normalt ske inom två månader.
  Det är avtalsbestämmelserna ABS 95, som jag vet att Modulent använder, som styr detta. (AA94 gäller bara vid köp av material).

  Sker inte åtgärdandet inom denna tid får beställaren låta avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad sedan han i den utsträckning som är möjligt underrättat entreprenören om detta (ABS 95 kap.7 §16).
  Vad Du kan göra om Du ännu inte betalt hela kontraktssumman är således att skriva till Modulent (rekommenderat brev) och meddela Din avsikt och om de inte hör av sig låta åtgärda felen och dra av kostnaden vid slutbetalningen.

  Har Du redan betalt allt kan det kanske vara lite riskfyllt att låta åtgärda själv. De kanske då, åtminstone i första vändan, inte vill ersätta dig.
  Du kan då i sämsta fall få starta en rättsprocess för att få rätt. Är det inte några större fel är detta inte ekonomiskt försvarbart så tala då med deras entreprenadchef för att försöka förmå dem att åtgärda.

  Är det inte fråga om en regelrätt anmärkning i protokollet av besiktningsmannen utan bara en notering om Ditt påpekande, s.k. köparanmärkning, som Du f.ö. även har rätt att göra inom tre månader enligt ABS 95, och de inte vill acceptera detta, så kan du begära en "särskild besiktning" av en opartisk besiktningsman för att få avgjort om det verkligen är ett fel i entreprenaden. Är så fallet är de skyldiga att åtgärda.
   
 4. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Slutbesiktningprotokoll

  Nu var det ett tag sedan jag tittade på Modulenthus men jag har för mig att det är ett entreprenadkontrakt för grunden och ett köpekontrakt på huset. ABS95 gäller för grunden och AA94 gäller för huset (inga särskilda entreprenadarbeten för huset eftersom det är färdigt från fabrik). Hur som helst framgår det av kontrakten vilket av dokumenten som man kan åberopa.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.