Byggahus.se

Slutbesiktning/problem

856 läst  7 svar

 1. S
  Medlem Nivå 4
  Vi har låtit vår bolag uppföra ett enfamiljshus och vi har nu sålt det till en köpare. I kontraktet står det att säljaren gör sin slutbesiktning och tar fram slutbeviset. Köparen gör sin oberoende besiktning och säljaren åtgärdar de fel som besiktningen påpekar. Under förhandlingens gång kommer parterna fram till att endast en "slutbesiktning" ska göras och att köparen bestämmer besiktningsman. Varken köpare eller säljare är bekanta med byggtermilogi och detta ställer till det.
  Nu till frågan:

  -Termen "Slutbesiktning" och "ABS 05" är väl bara tilläpbart för entreprenader? Vi har ett köp-säljarförhållande och det står inget om ABS 05 i det, juridiskt sett eller?

  -Kommunen behöver inte en slutbesiktning eftersom det ju råder jäv. Vi byggde till oss själva innan försäljningen.

  -Beställare och entreprenör är samma person (bolag) och då vill de inte ha ngt "slutbesiktningsprotokoll utan utgår i från KA`bedömning enl. PBL.

  -Köparens beställda besiktning är en "slutbesiktning" med ett antal punkter som ska åtgärdas- Besiktningsmannen har utan vårt medgivande skickat sitt protokoll runt till KA, försäkringsbolag, säljare och köpare. Vår KA är tvärförbannad för att han känner sig överkörd. Han menar att det ankommer på honom att slutbesikta och att ta fram slutbevis. Köparen vill däremot fullfölja protokollet till punkt och pricka och få tillfälle att pruta på köpesumman för "ej hantverksmässigt utförande".

  -Har vi grund nog för att häva köpet och begära omförhandling?

  Egentligen skulle besiktningen ha varit en överlåtelsebesiktning som behandlar fel på helt annat sätt, nämligen ur riskbedömmning för framtiden.
  Vi är lite "vilse i pannkakan" minst sagt!
  /S
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Men hur är ert avtal fomulerat?

  Har ni lovat att åtgärda alla fel som ev. kan komma fram i besiktningen, eller är det en mer normal formulering om att köparen inte är bunden av kontraktet att köpa huset förrän efter att besiktningen visat OK?

  Om ni har lovat att åtgärda alla fel som upptäcks, eller sänka priset. Då ligger ni illa till.

  Du skriver "Har vi grund nog för att häva köpet och begära omförhandling". Vad står det i errt kontrkat? Har ni någon kalusul som ger er rätt att häva köpet?
   
 3. S
  Medlem Nivå 4

  Slutbesiktning / överlåtelsebesiktning

  Det som förbryllar mig är terminologin. En slutbesiktning kan ju endast gjöras om det finns kontraktpartners! Vi har ju inte byggt huset i deras beställning och vi säljer ju det som vilken egendom som helst. Inte i ett entereprenadförhållande där det finns en beställare och en entreprenör. Vi känner oss inte bundna till något alls. Det som finns är det som köpts.
  Att vi enades om ordet "slutbesiktning" var mäklarens ordval.
   
 4. M
  Medlem · Nivå 10
  Som hempularen skriver så beror det på hur ert avtal är skrivet. Om jag förstår dig rätt så ska ni göra en slutbesiktning och att köparen har rätt att göra en oberoende besiktning och att ni som säljare förbinder er att åtgärda det fel som konstateras vid besiktningen. Sen har ni kommit överens om att ni endast ska göra en besiktning och att köparen bestämmer besiktningsmannen.

  Sen beställer köparen en enligt er överenskommelse en besiktning där ett antal anmärkningar konstateras och köparen kräver i enlighet med vad du tidigare skrivit att alla punkter ska åtgärdas vilket jag uppfattar att ni innan kommit överens om i avtalet. Om köparen beställt en besiktning så borde han också äga rätten till protokollet och själv välja till vem han vill skicka ut det till. (Varför ska protokollet vara hemligt?)

  Varför skulle er KA vara förbannad när ni som du skriver kommit överens om i avtalet att köparens besiktningsman ska utföra besiktningen? Han har väl i så fall ingenting med saken att göra och om han känner sig överkörd så är det väl en sak mellan er och KA och inte köparen som går efter ert avtal.

  Jag tolkar det du skriver som att ni har gått med på att köparen får utse en besiktningsman och att ni ska åtgärda de fel som framkommer vid besiktningen så är det väl inte så konstigt att köparen kräver att anmärkningarna ska åtgärdas eller att han/hon i annat fall ska kompenseras för de brister som konstaterats vid besiktningen.
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Av det ursprungliga inlägget så uppfattar jag situationen ungefär som mr. bygg.

  Dvs. den springande punkten är om avtalet stipulerar att ni skall åtgärda de punkter som upptäcks utan någon möjlighet för er att häva avtalet. Är det så så kan köparen komma med i princip vad som helst via en "hjälpsam" besiktningsman.
   
 6. S
  Medlem Nivå 4
  Är det så att vi råkat in i ett entreprenadförhållande utan att vara medveten om det. I besiktningsprotokollet står det beställare (köparen)och entreprenör (vi)? Vi är säljare och har en köpare som motpartner? Är inte då ett "slutbesiktningsprotokoll" en felaktig term?
  Klart att man kan avtala om vad som helst sålänge utgångspunkten är riktig. Att det står "slutbesiktning" i stället för "överlåtelsebesiktning" är ju som att gämföra stövlar och skor.
   
 7. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 17
  Tja, utan att vara jurist verkar det som om ni rört till det, det logiska borde vara att ni gör er slutbesiktning och själva bygget helt färdigt innan köparen kommer in och gör sin överlåtelsebesiktning. Två olika besiktningar med olika syften och uppdragsgivare.  {Mitt tvåtusende inlägg, nu ska jag lyfta på röven och gå ut och byta olja i bilen]
   
  Redigerat 5 apr 2009 18:33
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  En besiktning vid e növerlåtelse kan innehålla i stort sett vad som helst. Det intressanta är vad det står i köpeavtalet. Bry dig inte opm vad besiktningen kallas.

  Du har ett kontrakt där det (tydligen) finns en paragraf om besiktning. Det är ganska ointressant vad berktningen kallas. Det intressanta är vad det står sklla hända med anledning av de ev. fel som besiktningen hittar.

  Vanligen finns det en paragarf sopm stipulerar ngt i stil med att köparen har rätt att omförhandla priset, eller avstå från köpet, efter besiktningen. Ofta, men inte alltid så definiewrar man även saker om de fel som skall kunna ge köparen rätt att omförhandla, ex. att felet skall kosta mer än X kronor att åtgärda.

  I vissa ovanliga fall så är paragrafen utformad så att sälpjaren ovilkorligen skall åtgäreda eller bebtala ersättning till köparen. Alltså utan möjlighet för säljaren att i stället välja en annan köpare. Sådana avtaö kan bli helt katastrofala för säljaren.

  Men som sagt oavsett vad en besiktning kallas så kan köparen hitta en besiktningsman som slår ned på vad som helst från möglig vind till ful målning av fasaden.
   
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka