Byggahus.se

Skogslind planterad i hård lera.

 1. Dracula
  Medlem Nivå 8
  Vi har för 18mån sedan planterat 6st Skogslind (Tilia Cordata Linn) Sorten är mindre i storlek.
  Det blommade fint förra året, men blommade sent. Även i år är den sen - och förmodligen är sorten sådan.

  Till saken, jag läser idag att den ska undvikas planteras i hård lera. Vi har haft många olika träd här som växt bra i vår gamla sjöbotten (lera). Någon som vet exakt varför det kan va dåligt för träd att ligga i lera? Rötterna har svårare att växa pga syrebrist? Kan rötterna ruttna?

  Till sist, kan man förbättra förhållandet i marken utan att gräva upp träden? ---gräva runt tänker jag, och djupt, och där fylla på med barkjord. Men med risk att sabba rötterna. Tyvärr gjordes inget förarbete när träden tidigare planterades, men de hade en ordentligt fin klump av fin jord som en klen tröst.

  "Växtplats: Sol. Gynnas av näringsrik, frisk jord. Undvik styv lera och torr sandjord."
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  Olika träd har rötter som är anpassade till olika jordar. Ett typiskt exempel är lönn som sällan blir vacker på styv lera eller miljöer med högt grundvatten. Rötterna är inte anpassade för den syrefattiga jorden.

  Jag var inte medveten om att lind hade problem med styv lera. Jag tycker den verkar utvecklas fint på i alla fall mellanlera.

  Vill du förbättra lerans struktur så lägg ett lager mull (t ex barkmull) på den. Som i skogen där lind kommer ifrån.
   
  • Laddar…
 3. A
  Medlem · Nivå 17
  Fast här står det att lind växer utmärkt i lera

  https://www.skogen.se/glossary/skogslind

  Annars håller jag med Claes, du förbättrar lerjorden med organiskt material. Går utmärkt att fylla på uppifrån men du bör göra det regelbundet, minst en gång varje år.
   
 4. F
  Medlem Nivå 1
  Angående blomningen så är det normalt, åtminstone här där jag bor i Svealand, för linden att blomma i juli. Minns att jag var lite chockad 2018 som var så varmt från maj och framåt när linden blommade redan i juni.
   
  • Laddar…
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20

  Finns det stora pengar med i bilden som för skogsbruket så kan vi räkna med att uppgifterna stämmer. Bönder har inte råd att chansa.
   
 6. Dracula
  Medlem Nivå 8
  TACK. Lägga barkmull på marken eller i marken? ..på marken känns ju konstigt i mina amatör-öron. Ska man gräva upp 10cm i det som idag är gräsmatta, runt ring i storlek som kronan, och där toppa med barkmull?
   
 7. Dracula
  Medlem Nivå 8
  Men det var skönt att höra :) Ska dock ändå försöka få till att vi ordnar barkmull att toppa med.
   
 8. Dracula
  Medlem Nivå 8
  Jag spinner vidare lite. Vad menas med denna text?

  "Det är viktigt att bevaka att trädet kommer igång på växtplatsen inom två år. I annat fall måste man vidta åtgärder för att sätta igång tillväxten. I första hand handlar det om gödsling och vattning. I andra hand om beskärning.
  Årlig tillväxt: Vid normala förhållanden och efter etablering på växtplatsen är den årliga tillväxten ca 50 cm per år"
  (länk till textkälla)

  Vad menas med kommer igång? Att det blommar? Eller att det växer?
  När har ett träd etablerat sig menar man?
  ...jag frågar för att jag tycker inte träden har växt något märkbart under dessa 18 månader. Absolut inga 50cm.
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  "Kommer igång" är att trädet uppvisar tillväxt. Du kan räkna med att det tar en till tre säsonger att etablera träd på lera, d v s att trädet lyckas få ut sina rötter i leran och försörjer sig väl på vatten. Innan dess är tillväxten mycket långsam. Tillväxt sker ju egentligen bara under försommaren/tidiga sommaren. Sen brukar trädet vara färdig för året och förvedar sin tillväxt. Blir det en regnig sensommar/tidig höst sker ytterligare tillväxt då. Men det var inte mycket med det de senaste två torrsomrarna.

  Så i korthet kan du räkna med tillväxt de kommande veckorna och ännu större tillväxt nästa år vid samma tid.
   
  • Laddar…
 10. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  Mullämnen och dess biologi (främst svamp) luckrar och granulerar underliggande jordlager samt skyddar mot uttorkning.

  Det finns vetenskapliga försök från USA där de har lagt tjocka lager "wood chips" (flisade grenar och stammar från lövträd, d v s inte täckbark) på hård kompakterad lera (lerans struktur förstörs när den schaktas). Etablering och tillväxt av träd och buskar på sådana ytor har varit signifikant bättre än på kontrollytor utan den behandlingen. Jag har testat detsamma i min leriga trädgård och marken blir påtagligt trevligare av sådan behandling efter några år.

  Men man måste också gödsla vid den behandlingen eftersom nedbrytningen av träet binder upp främst kväve väldigt snabbt.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 17
  Claes har redan förklarat bra vad som sker men lite tillägg kan jag bidra med.

  Den absolut viktigaste aktiviteten sker under markytan, där finns miljoner svampar, bakterier, småkryp och mask som omvandlar organiskt material till fin mull. Alla har sin givna plats i det livgivande kretsloppet som pågår hela tiden. Att gynna mikrolivet är att gynna det vi odlar. Om du tillför organiskt material på ytan kommer just de som lever strax under ytan att ta hand om det och förbättra jorden. Vid regelbunden tillförsel av organiskt material förbättras så småningom jorden.

  Du kan använda gräsklipp,löv eller flisade grenar och kvistar, det viktiga är att du "matar" livet under ytan och att det sker regelbundet. Dock förbrukar aktiviteten under jorden en del kväve så lite gödsling vår/försommar gör nytta. Jag har midsommar som riktmärke, då skall växtligheten börja förbereda sig på vinter och inte på tillväxt.

  Att hålla rent från gräs i en rundel under trädet gynnar trädet åtminstone i unga år. Gräsväxt intill stammen och över rötterna på träd stjäl mycket näring från trädet.
   
  • Laddar…
 12. Dracula
  Medlem Nivå 8
  Tack båda för info!
  Jag kunde läsa att man till fördel kan lägga jordmull/bark på hösten - förmodligen för att det regnar mer och lättare bryts ner i marken? Men jag gödslar ändå helst bara på våren? Men å andra sidan, läggs mullen på våren så hinner den väl brytas ner ännu bättre innan vintern - ja såvida inte mullen torkar och blåser iväg.