Byggahus.se

Reklamation på jobb, byta hantverkare?

 1. F
  Medlem · uppland · 9 inlägg

  furix

  Medlem
  Hej,
  efter rekommendationer valde vi en hantverkare för att riva en befintlig innervägg och bygga en ny. I den nya vill vi ha ett stort innerfönster. Arbetet blev klart i tid och per telefon sa han till mig att om jag inte var nöjd med något var det bara att höra av sig så skulle han försöka fixa.

  Följande är enligt mig bristande;
  Öppningen för fönstret, mitt i innerväggen, är ej rak. Det skiljer 4cm i bredd i toppen jämfört med botten samt ca 2-3cm i höjd. Ej heller är ytorna raka vilket syns med vattenpass och även för blotta ögat, det går liksom vågor över ytan. Hela öppningen ger lite av ett intryck av att vara inspirererad av en Salvador Dali tavla. Själva glasspartiet har jag anlitat glassmästare för att göra och det är ej på plats ännu (tvekar på att det ens går att få till som det ser ut nu).

  Jag har ännu ej betalt för arbetet.

  Detta är inte snyggt och måste göras om, bör jag ge hantverkaren en chans att rätta till detta? Om jag fortfarande inte är nöjd och det inte är fackmannamässigt utfört har jag rätt att bryta avtalet (får förstås betala honom för rivningen vilken gick ua) och anlita ny hantverkare?
  Efter att ha sett arbetet har jag tvivel på kompetensen och ingen vidare lust att slösa massa tid på något som ändå kanske inte blir bra, men känns ju surt att inte låta någon försöka rätta till sitt jobb.

  Tacksam för råd.
   
 2. P
  Medlem · Dalarna · 3 303 inlägg

  Lite små funderingar innan jag svarar på det du skrev:
  - Menar du att hålet i den nya väggen inte är centrerat när du skriver "snett"?

  - Har du bilder, de säger ofta mer än vad som skrivs?

  - Vilken instruktion fick hantverkaren av dig gällande fönstret?

  - Vad är vågigt, är det öppningen, det låter som det.

  - Ett innerfönster, med karm eller bara en båge med glas, inga foder.....

  Svårt att svara på med den lilla informationen, troligtvis har det uppstått en kommunikationsmiss, ingen hantverkare jag känner missar så på en liten yta, klart att det skall vara centrerat efter de mått hantverkaren har fått som utgångsläge.

  Du kan inte ta in en annan hantverkare som gör om innan den som utfört det från början får chans att göra om/göra rätt.
  Båda har rätt att debitera dig sina kostnader för samma arbete, vid byte av hantverkare.

  Bilder?

  Mvh P-A
   
 3. F
  Medlem · uppland · 9 inlägg

  furix

  Medlem
  Hej och tack för svar
  Barnen sover så kan inte visa bild nu tyvärr,
  Jag menar att hålet i den nya väggen, där fönstret skall sitta har olika bredd och höjd beroende på var man mäter. Öppningen smalnar helt enkelt av upptill, den är inte rektangulär som den skall vara. På vissa ställen buktar även väggen in lite i öppningen. Öppningen i sig är centrerad i väggen.
   
 4. Nyfniken
  Medlem · Stockholms län · 11 475 inlägg

  Nyfniken

  Medlem
  Men du ska väl ha någon form av foder? Är det mer fel än så?
   
 5. K
  Medlem · z · 579 inlägg
  Som sagt är bilder bra. Men jag gissar snickaren bara snabbt sågat upp och tänker att den som ska montera fönstret justerar in karm och foder/lister?
   
  • Laddar…
 6. P
  Medlem · Dalarna · 3 303 inlägg
  Ah, tror du att du vet hur fönstret kommer att se ut, är det foder runt det? Om det är foder så täcks ojämnheterna bort.
  Jag förstår nu vad du menar, ser inga direkta fel, bara lite slarvigt att visa en kund hur illa det kan se ut.
  Om det inte blir bra så kan du alltid reklamera det i efterhand, "din" hantverkare har inte oändligt med försök på sig, sedan måste du som beställare av ett arbete, tyvärr betala om, jag menar, om momentet blir godkänt av en opartisk så måste man själv backa, även om man inte är helnöjd.

  Skicka gärna ett foto, finns många kunniga som du får helt olika svar av här på forumet.

  ha det gott så länge!
   
 7. F
  Medlem · uppland · 9 inlägg

  furix

  Medlem
  Slutresultatet är tänkt att likna detta (dock ej lika stort, vårt fönster är bara ca 2X1.5m. Men det kommer fästas bara mot ena sidan väggen och den andra är "naken" och där kommer man således att se skillnaden. Jag vet heller ej hur mycket man kan kompensera skillnader i bredd med hur de ska fästa fönstret i väggen, får tala med glasmästaren.
   
 8. F
  Medlem · uppland · 9 inlägg

  furix

  Medlem
  tack för all input hitills! Får lägga till en bild imorgon när barnen vaknat
   
 9. D
  Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

  DMOL

  Medlem
  Fackmässighet är en objektiv bedömningsfråga och oftast utgår man ifrån anvisningar och beskrivningar i respektive bransch samt vad ni avtalat. Även om önskat resultat inte uppnåtts kan en tjänst bedömas vara fackmässig. Har du dock gett specifika anvisningar (avtalsfrihet) om hur arbetet ska utföras ska näringsidkaren ta hänsyn till detta.
  Man brukar säga att näringsidkaren har två försök på sig att försöka avhjälpa felet efter att reklamation kommit honom till handa och han erbjudit sig utan uppskov att åtgärda saken. För att du ska kunna häva avtalet måste det vara ett väsentligt avtalsbrott, då ska den utförda tjänsten vara i princip värdelös för dig.

  Konsumenttjänstlagen säger:

  4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

  9 §
  Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från

  • 1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,
  • 2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller
  • 3. vad som därutöver får anses avtalat.

  16 §
  Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.
  I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §.

  17 §

  Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

  20 §
  Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

  Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
  Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det.
  Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. SFS 2005:61

  21 §
  Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra avdrag på priset.
  Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451).
  Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen får konsumenten i stället häva avtalet i dess helhet.
  Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten, får denne häva avtalet. SFS 2008:491
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.