Byggahus.se

Nya attefallsregler från 1. Mars

 1. P
  Medlem Nivå 1
  Som de flesta vet så utökas attefallshus från 25kvm till 30kvm. Vad som inte är lika tydligt är att den omtalande inkonsekvens på ytberäkning för attefallstillbyggnad(15kvm) kommer ändras från bruttoarea till byggnadsarea(BTA)! Se lagändring från 1 mars.
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/08/storre-komplementbostadshus/
  Sida 17 står mer detaljer.

  Vi har länge väntat detta lagförslag eftersom många önskar att bygga till med 15kvm i flera våningar men blir förvirrat för att ytan ska fördelas i flera plan.

  thumbs up!

  mvh
  Philip
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
 3. P
  Medlem · Nivå 3
  Reglerna för bygglovbefriad tillbyggnad med stöd av attefall har inte ändrats vad jag vet. Det är fortfarande 15 kvm bruttoarea (BTA) som gäller. Det går ju att fördela på två våningar alternativt bygga till 15 kvm på övervåningen och ha öppenarea (OPA) under.
   
  • Laddar…
 4. P
  Medlem Nivå 1
  Jaha, har jag missuppfattat det som står med i sammanfattningen:
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  Du citerar från en rapport av myndigheten Boverket. De skissar på möjliga förslag till lagändringar och beskriver de konsekvenser de kan se. Men det är regeringen som väljer vilken lag som ska upp för proposition att ändras. Slutligen är det våra folkvalda i riksdagen som tar beslut om lagen ska ändras eller inte.
   
 6. P
  Medlem Nivå 1
  Jo, förstår hur det går till med lagändring men tycker likaväl texten i pressmeddelandet är lite väl mager jämför med rapporten. Kan tycka att det borde komma med mer ändring än bara storleken på attefallshus.....

  hur som helst var det kanske bara hopp om att de skulle få med ändringen på bruttoarea.
   
  • Laddar…
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  Vi får se. Historiskt har S-regeringar inte gillat att ge enskilda möjligheter att bygga utan bygglovsprövning.
   
 8. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Som @Claes Sörmland skriver är de delar du citerar inte med i lagförslaget.

  Nöjer man sig inte med pressmeddelandet eller sammanfattningen ska man veta vad i en proposition man ska läsa. Enkelt uttryckt är det kapitel två med lagförslagen man ska titta på, därefter, om man inte förstår, författningskommentaren mot slutet av propositionen (kapitel sju i det här fallet). Allt däremellan är egentligen bara förklaringar till varför man föreslår det man gör. Och allt efter författningskommentaren är normalt bara dokumentation av tidigare steg i processen, som utredningar och lagrådsremisser.
   
 9. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Ska man gå ut till regeringens försvar (en ovan position, det erkännes) vill jag minnas att de skrev att exempelvis Attefallstillbyggnader sköts upp för att tas med i en större översyn av PBL. Likt @Claes Sörmland har jag dock svårt att se att det händer den här mandatperioden.
   
 10. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  Ja, det är ju politik det här, den som lever får se.
   
 11. S
  Medlem Nivå 1
  Den övergripande översynen som du refererar till ska vara klar senast maj 2021. Vi får hoppas att regeringen vill landa eventuellt nya regler innan valet 2022...
   
 12. M
  Medlem · Nivå 8
  Tänk på att det är endast om du ska använda attefallsbyggnaden som ett komplementbostadshus som det får vara 30 kvm. I övrigt är det fortfarande 25 kvm som gäller.
   
 13. E
  Medlem Nivå 1
  Nej,
  Tyvärr gick inte det förslaget igenom.
  Gällande tillbyggnad är reglerna oförändrade, alltså 15m2 bruttoarea.
   
 14. T
  Medlem · Nivå 6
  Nja. 15 kvm BTA på övervåning med 15 kvm OPA under utökar (nästan alltid) BYA med 15 kvm vilket är en lovpliktig åtgärd.
   
 15. P
  Medlem · Nivå 3
  Det blir inte lovpliktigt för att det bildas OPA under. BTA innebär ju även en utökad BYA.