Byggahus.se
Bör nämnas att det finns undantag även för detta:
PBL 9 kaps 3 c §
Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller
3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324).
 
Nja, det ser även till att man inte förstör ett områdes karaktär. Utan bygglov skulle kreti och pleti bygga sönder gamla fina områden totalt
Absolut. Och kommunalanställda tjänstemän på respektive kommuns stadsbyggnadskontor (i sann genusanda så menar jag både manliga och kvinnliga tjänstemän här...) skulle inte heller ha möjligheten att praktisera och leva ut sin jante på samma sätt som dom kan nu.

Men på riktigt, det kommer en lag eller ett på ud från staten om att solceller som följer taklinjen är bygglovsbefriade och kommuner äger ändå rätten att kräva bygglov för det. Är det så?

Byggloven för solceller har ju ändå varit kostnadsfria så det är ju inte det att dom vill ha in pengarna.
 
Redigerat av moderator:
Nja, det ser även till att man inte förstör ett områdes karaktär. Utan bygglov skulle kreti och pleti bygga sönder gamla fina områden totalt
De största övergreppen har inte kreti o pleti stått för utan kommunera själva i sina centrum.
 
De största övergreppen har inte kreti o pleti stått för utan kommunera själva i sina centrum.
Det kan jag inte säga emot, men tyvärr finns det även många förstörda sekelskiftshus där ute i landet. Var ju exempel på någon här på forumet som satte in plastfönster i ett hus från tidigt 1900