Byggahus.se

NIBE™ F750 och Z-Wave hemautomation med Vera MiCasaVerde

 1. kramfors
  Medlem Nivå 7
  NIBE™ F750 är en komplett värmepump som snart ska förse min nybyggda bostad med värme, varmvatten och ventilation. (Installatörshandbok PDF)

  Jag startar en helt ny tråd här ifall det är någon mer som är intresserad att integrera sin NIBE™ F750 med sin Vera. Tanken är att jag ska dela mina tankar och idéer med andra som är intresserade av samma ämne och förhoppningsvis kommer det med tiden att finnas flera som har synpunkter eller frågor så att vi kan hjälpa varandra.

  Lyckligtvis har F750 ett antal externa anslutningsmöjligheter som vi kan använda.

   
  Redigerat 19 mar 2014 09:22
  • Laddar…
 2. kramfors
  Medlem Nivå 7
  På sidan 27 i Installatörshandboken kan man lösa om externa anslutningsmöjligheter.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Untitled-1.gif


  Möjliga val för AUX-ingångar


  1. Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor
  2. Kontakt för extern blockering av värme
  3. Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
  4. Kontakt för aktivering av "extern justering"
  5. Kontakt för aktivering av fläkthastighet

  Möjliga val för AUX-utgången


  1. Indikering av summalarm
  2. Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation

  Nedan citerar jag installatörshandboken:

  Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor
  I de fall extern blockering av tillsats och/eller kompressor önskas ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53.Extern blockering av tillsats och kompressor kan kombineras. Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Blockering via AUX-ingång krävs vid tariffstyrning.

  Kontakt för extern tariffblockering
  I de fall extern tariffblockering önskas ska denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Tariffblockering innebär att tillsatsen, kompressorn och värmen kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53.Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Kontakt för extern blockering av värme I de fall extern blockering av värme används kan denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Värmedriften kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 53. Sluten kontakt medför blockerad värmedrift.

  Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
  En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för aktivering av varmvattenfunktionen "tillfällig lyx". Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångskortet (AA3). "tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.

  Kontakt för aktivering av "extern justering" En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen. Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
  inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "temperatur" (förskjutning av värmekurva) med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.

  klimatsystem 1
  Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångs kortet (AA3). Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering".

  klimatsystem 2 till 4
  Extern justering för klimatsystem 2 till 4 kräver tillbehör (ECS 40). Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning.

  Kontakt för aktivering av fläkthastighet
  En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter. Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Då kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet. En återgång till normal-
  hastighet sker när kontakten återigen öppnas.

  Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä)

  Möjlighet finns till extern anslutning genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7.

  Valbara funktioner för extern anslutning:

  Indikering av summalarm

  Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation.
  Extern cirkulationspump, exempelvis extern pump-
  och shuntgrupp. Ansluts något av ovanstående till plint X7 måste det väljas i meny 5.4, se sida 53.

  Summalarm är förvalt från fabrik
   
  • Laddar…
 3. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Alla funktioner som exempelvis tariffstyrning är inte intressanta för mig personligen. Jag har valt ansluta 4 ingångar och en utgång på min NIBE™ F750.

  Mina val för AUX-ingångar
  1. Kontakt för extern blockering av värme
  2. Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
  3. Kontakt för aktivering av "extern justering"
  4. Kontakt för aktivering av fläkthastighet

  Mitt val för AUX-utgången


  1. Indikering av summalarm


  Jag har börjat med att installera 2 st användbara plugin-applikationer till min Vera3.

  PLEG är numera licensierad men du kan få en provperiod utan kostnad. Licensen kostar löjligt lite i sammanhanget och mitt förslag är att du betalar för den så att personen som lagt ner kanske tusentals timmar får lite lön för mödan.

  Multiswitchen
  multiswitch.gif
  Multiswitchen som egentligen är en logisk switch använder jag för att på ett mycket överskådligt sätt få en överblick på statusen på min NIBE™ F750. Jag ser vilka funktioner som är aktiverade men har även möjlighet att direktstyra vid behov. Tanken är i första hand att styrningen ska ske med automatik. (Det heter ju "hemautomation" så ...)

  NIBE™ F750 Logic (PLEG)
  pleg.gif
  Här kommer jag att lägga all logik för styrning och övervakning av min NIBE™ F750.
   
  • Laddar…
 4. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Dags för lite logik.

  Jag har en Multisensor - Aeon Labs som jag vill använda för att övervaka så att luften i mitt badrum inte blir allt för fuktig. Tanken är att när den relativa luftfuktigheten når en viss gräns så skall fläkthastigheten på min NIBE™ F750 höjas fram till att den sjunkit till en viss gräns. Stoppgränsen är satt lägre än startgränsen för att fläkthastigheten inte ska hålla på att hoppa fram och tillbaka mellan start och stopp när värdet pendlar kring gränsen. Temperaturspannet kallas för "hysteres". "Ärvärde" eller "Actual value" som det heter på engelska, är det aktuella värdet. "Börvärde" eller "Setpoint" som det heter på engelska, är det värde jag ställt in att jag vill ha.

  NIBE™ F750 Logic

  Device ID: XXXXX PLC Version: 6.3

  [HR][/HR]Registration

  You have 3 licenses, which allows for 12 PLEG and/or PLTS plugins.
  Your license key is: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[HR][/HR]Triggers

  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Name[/TH]
  [TH]Description[/TH]
  [TH]State[/TH]
  [TH]Last True
  [/TH]
  [TH]Last False[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FanOn[/TD]
  [TD] NIBE™ F750 Status Panel Switch 4 is turned on[/TD]
  [TD]true[/TD]
  [TD]2014-03-18 19:42:43.370
  [/TD]
  [TD]2014-03-18 11:10:22.354[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [HR][/HR]Device Properties

  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Name[/TH]
  [TH]Device Name[/TH]
  [TH]Device Variable[/TH]
  [TH]Value
  [/TH]
  [TH]Last Change[/TH]
  [TH]Previous Change[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]RH_ActualValue[/TD]
  [TD]BathRoom 1 Humidity Sensor[/TD]
  [TD]CurrentLevel[/TD]
  [TD]69
  [/TD]
  [TD]2014-03-19 07:54:45.547[/TD]
  [TD]2014-03-19 07:46:37.817[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [HR][/HR]Conditions

  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Name[/TH]
  [TH]Repeat[/TH]
  [TH]Expression
  [/TH]
  [TH]State[/TH]
  [TH]Last True[/TH]
  [TH]Last False[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]RH_SetPoint[/TD]
  [TD]No[/TD]
  [TD](1==1) ? 60 : 60
  [/TD]
  [TD]60[/TD]
  [TD]2014-03-18 09:24:59.457[/TD]
  [TD]0[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FanAutoOn[/TD]
  [TD]No[/TD]
  [TD]FanOff and (RH_ActualValue >= RH_SetPoint)
  [/TD]
  [TD]false[/TD]
  [TD]2014-03-18 19:42:43.350[/TD]
  [TD]2014-03-18 19:46:35.710[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]RH_Hysteresis[/TD]
  [TD]No[/TD]
  [TD](1==1) ? 4 : 4
  [/TD]
  [TD]4[/TD]
  [TD]2014-03-18 09:24:59.463[/TD]
  [TD]0[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FanAutoOff[/TD]
  [TD]No[/TD]
  [TD]FanOn and (FanOff; FanAutoOn) and (FanAutoOn; NOW > 20:00) and (RH_ActualValue <= (RH_SetPoint - RH_Hysteresis))
  [/TD]
  [TD]false[/TD]
  [TD]2014-03-18 11:10:22.336[/TD]
  [TD]2014-03-18 11:10:22.366[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FanOff[/TD]
  [TD]No[/TD]
  [TD]Not FanOn
  [/TD]
  [TD]false[/TD]
  [TD]2014-03-18 11:10:22.367[/TD]
  [TD]2014-03-18 19:42:43.380[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [HR][/HR]Actions

  Actions for Condition: FanAutoOn

  Immediate

  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Device[/TH]
  [TH]Action[/TH]
  [TH]Arguments[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]NIBE™ F750 Status Panel[/TD]
  [TD]SetStatus4[/TD]
  [TD] newStatus4=-1[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [HR][/HR]Actions for Condition: FanAutoOff

  Immediate

  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Device[/TH]
  [TH]Action[/TH]
  [TH]Arguments[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]NIBE™ F750 Status Panel[/TD]
  [TD]SetStatus4[/TD]
  [TD] newStatus4=0[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  Som ni ser påverkar inte logiken min NIBE™ F750 ännu eftersom jag inte fått den levererad och ovanstående är för att testa att allt fungerar som jag önskar först.

  Nu ska jag ta reda på vad jag behöver för att kontrollera min NIBE™ F750 rent elektriskt.
  2 st Insatsbrytare 2X1,5kW - Fibaro FGS221 och en Universal Sensor - Fibaro FGBS321 för larmet kan nog bli bra om jag kan hitta någon lämplig matning 9-30V DC ±10%. Dags att kontakta Nibe för lite frågor om detta.
   
 5. kramfors
  Medlem Nivå 7
 6. Freddan101
  Medlem Nivå 7
  Bra och intressant. Jag planerar själv att automatisera min Nibe 750 så långt som det är möjligt. Framför allt vill jag komma åt tillfällig lyx och fläkthastigheten. Vi har glovslingor i betongen så det är svårt att göra besparningar genom att stänga av värmen på kort tid men skulle kunna använda "extern justering" för att simulera semesterläge (för det finns väl ingen separat ingång för semesterläge?).

  Har du hittat nåt smart sätt att strömsätta Fibaroswitcharna?
   
 7. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Extern justering har jag planerat att använda för just semester. På så sätt behöver man ju inte ändra några inställningar och krångla när man ska på semester.

  Min första tanke är att "lägga" fibaroswitcharna någonstans inuti F750 någonstans. Har jag tur hittar jag även matning för 230V där, annars får det bli utanför i någon separat liten box. Väntar nu på svar från Nibe angående om det går att använda fibaroswitcharna för de har en pol som är gemensam för båda brytarna. Återkommer... :D
   
  • Laddar…
 8. Freddan101
  Medlem Nivå 7
  Ja, posta gärna när du hör nåt från Nibe. Funderade också på denna ev. problematik.

  En annan sak jag planerar är att mäta temp på framledning, retur och varmvatten genom tempsensorer kopplade till universalsensorn. Vet inte om man skulle kunna köra både temp och summalarm på samma universalsensor?

  Har också ytterligare en grej jag skulle vilja fixa, egentligen det viktigaste. :) Och det är att styra det shuntade golvvärmesystemet. Har idag en manuell termostat som släpper in varmvatten till slingorna. Denna skulle jag vilja ha möjlighet att öppna/stänga dynamiskt beroende på utetemp. Det blir en simulering av tillbehöret ECS40. Man gör helt enkelt en egen värmekurva i PLEG. Det jag måste hitta är ett sätt (och en lämplig termostat) att öpnna/stänga remote.
   
 9. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Du vill ersätta den befintliga shuntautomatiken med din egna då om jag förstår dig. Nu har jag inte fått min F750 levererad ännu så jag har inte full koll på detta. Är inte den befintliga automatiken tillräckligt intelligent, det sitter väl en utegivare som den bör använda sig av. Även jag kommer att ha golvvärme i husets betongplatta när det står klart.
   
 10. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Svar har inkommit från Nibe och det låter ju mycket lovande.
  Min fråga var:
  Svaret från Nibe lyder:
  :wow: :wow: :wow:

  Det kommer att fungera med Fibaroswitcharna som jag förstår det hela och dessutom bör jag kunna plocka ut 12 VDC till min Binary Sensor.
   
 11. Freddan101
  Medlem Nivå 7
  Positivt svar från Nibe! Hur hade du tänkt att plocka ut 12V till switchar och sensor från VP?

  Vad gäller mina golvslingor. Idag finns bara ett klimatsystem där både radiatorer på ÖV och slingor på BV samsas. Detta innebär att de får samma värmekurva och eftersom radiatorerna behöver högre värme måste vattnet till slingorna shuntas (retur på slingorna blandas med varmt vatten från VP). Detta fungerar dåligt i praktiken och jag har generellt alltid för varmt i slingorna.

  Installerar man tillbehöret ECS 40 får man ytterligare ett klimatsystem med egen värmekurva och VP tar hand om shuntningen. Vi har inte detta så den enda möjlighet jag har att påverka värmen till slingorna är idag genom en manuell termostat som släpper in nytt varmvatten från VP. Så min tanke är att man ersätter befintlig termostat med en ventil som man kan fjärrstyra får en liknande funktion som med ECS 40.

  Har dock inte forskat ännu i vad det bör vara för ventil. :)
   
 12. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Jag tänkte plocka ut 12V till sensorn enbart.

  Switcharna:
  Men kanske kan hitta 230 V på lämpligt ställe i VP att koppla in mig på ... Vi får se hur det ser ut. :D
   
 13. Freddan101
  Medlem Nivå 7
  Ah , 24V till switcharna alltså. Jag har några 230V kopplingsboxar i närheten av pumpen så kanske hookar upp switcharna på en av dom. Kommer du på nåt smartare får du gärna meddela. :)

  Var tar du ut 12V nånstans, för det går väl inte att göra det via Aux?
   
 14. kramfors
  Medlem Nivå 7
  Vet ej ännu. Får kika när jag får hem min F750. Kanske att du hinner upptäcka det före mig ... Men det finns ett uttag någonstans. Hittar vi inget får vi fråga Nibe igen för inte ska vi behöva köpa en adapter och krångla med sådant.
   
 15. Freddan101
  Medlem Nivå 7
  Hur har det gått för dig?