Byggahus.se

Markavloppsdimension, två fastigheter anslutna

 1. V
  Medlem Nivå 2
  Hej!

  Vi ska bygga nytt och sitter och klurar på avloppssystemet (spillvattnet). Det är inom detaljplan och kommunen har kommunalt VA där men det är problem att komma åt deras ledning pga ett stort och mäktigt träd som står ivägen. Grannarna (fyra fastigheter) har en gemensamhetsanläggning som ansluter till kommunens spillvattenledning, och det är nu tal om att vi också ska ansluta oss till den GA., istället för en egen ledning tvärs genom ekens rotsystem.

  Mellan vår tomt och brunnen för GA där (tre eller möjligen alla fyra av de övriga ansluter) finns närmsta grannen. En tanke är då att vi ansluter vårt spillvatten till "hans" ledning. Då slipper vi gräva upp vägen lika mycket. Sedan åker bådas spillvatten i hans ledning ner till GA-brunnen, och vidare till kommunens spillvattenledning.

  Frågan är då om hans 110-ledning har kapacitet för två fastigheter? 110 är väl standarddimension för villor, och 160 för flerfamiljshus och avloppsstammar, har jag förstått. Nu hamnar vi lite däremellan, inte en villa utan två, men fortfarande inte flerfamiljshus.

  Hur avgör man kapaciteten? Ska man räkna ut normflöden, sannolika (dimensionerande) flöden, utgå från befintlig lutning och någon minsta flödeshastighet? Eller är det överkurs, det kanske finns en tumregel att luta sig mot?

  Nästa fråga blir, vad övrigt behöver vi installera (förutom själva ledningen)? En spolbrunn på vår egen tomt? En spolbrunn vid anslutningen till grannens ledning? Avluftningsledning? Är spolbrunn och rensbrunn förresten samma sak?
   
 2. YamBo
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Det räcker med dn110.
  En spolbrunn är mindre i diameter än en rensbrunn.
  Men i ditt fall räcker det att du drar upp en dn 110