Byggahus.se

Kan nån kunnig förklara hur en 400 volts motor med frekvensstyrning funkar lika bra på 230 volt.

 1. Isakare
  Medlem · Nivå 13
  Jobbar med portar och har monterat många UPS (Batteri backup) på dessa utan problem, detta har dock alltid rört sig om 230 volts motorer/styrningar.
  Men nu har vi monterat 2 st på 400 volts motorer, vi skruvade upp de på väggen och överlät till en elektriker att dra kabeln till styrningen och lägga in matningen, men fick vändande samtal att det inte funkade, porten öppnade 1 dm och UPSen slog ifrån på överbelastning.
  Vi kontaktade tillverkaren och fick reda på att den måste öppnas via en särskild ingång i styrningen med lägre fart när den drivs via UPS batteriet, dock viste ingen vilken ingång det var och hur den skulle programmeras, styrningen är helt ny, och vi var de första som försökte få det funka med 400 volt.
  Så jag har lagt ner nästan en hel dag på att prova, mäta, justera parametrar mm och fick det till slut att funka.

  Nu till själva funderingen. UPSen matar styrningen med 230 volt, nolla till L1 och fas till L2. Styrningen drivs normalt med 400 volt utan nolla, likaså motorn förstås, vi använder bara nollan till bromsen i motorn som matar en likriktare.
  Så det är ju 2 funderingar, hur kan 400 voltsstyrningen funka på 230, och framför allt, hur kan motorn gå ??

  Lite info för den insatta. Grundläggande inställningar i frekvensstyrningen.
  Standard: Hastighet 37.5Hz Boost 10% Ramp 100Hz/s DC Link 570 volt (400V)
  UPS inställningar: Hastighet 20Hz Boost 5% Ramp 60Hz/s DC Link 345 volt (230V)
  UPSen har 6 st 9A batterier och kan ge 250V 16A.

  Med inställningarna för UPS går motorn lika fint på UPSen som på 400V matning. Motorn är på 4kw och vi har kört den upp o ner mist 10 gånger utan att batterindikatorn minskat. Vanligtvis brukar UPSer räcka till en öppning, sen är batteriet slut.
   
 2. PNO
  Medlem · Nivå 14
  Svaret ligger i den lägre hastigheten vid UPS-drift. Frekvensomriktare kan normalt inte leverera högre spänning än de matas med. Men spänningen ut från frekvensomriktaren är med normala inställningar beroende på frekvensen - lägre frekvens ger också lägre spänning. Varför man gör så har att göra med hur en asynkronmotor fungerar. Med hög spänning och låg frekvens så skulle strömmarna i rotorn bli för höga. Omvänt, vill man köra över 50Hz behöver spänningen höjas, men eftersom det inte går så brukar man köra med vad som kallas fältförsvagning, dvs att motorn inte kan ge sitt maximala moment.

  Genom att köra med i princip halv hastighet (20Hz mot 37,5Hz) vid UPS-drift så räcker alltså den tillgängliga spänningen till för frekvensomriktaren och motorn. Den extra ingången behövs för att frekvensomriktaren ska välja rätt parameteruppsättning.
   
 3. Isakare
  Medlem · Nivå 13
  Tack för svaret. I vårt fall räckte det dock inte att bara ändra hastigheten, jag testade alla tänkbara kombinationer innan jag kom fram till de jag har nu. Att först bara hitta ingången var ett detektivarbete, det finns 16 programmerbara ingångar, bara en av de hade ingången kallad "Fire escape" och den var nr 18 i en lista av 21 st. Sen kunde man inte läsa ut inställningarna på den ingången.
  Jag fick även ett vilseledande tips att det inte skulle funka över 8Hz, och att jag absolut inte fick ha nån boost, med 400V smög den fint upp på 8Hz och utan boost, men inte på UPS drift.
   
 4. A
  Medlem · Nivå 19
  När man skall köra en hiss med UPS finns det ofta inställningar i frekvensstyrningen specifikt för detta. Frekvensomriktaren får veta att nu är det UPS-drift som gäller. Det finns sedan inställningar för vilken effekt UPS:en kan leverera. Det går givetvis inte att gå hur lågt som helst i effekt. Den lägre spänningen är ett mindre problem.

  För att få ner effekten så har man lägre hastighet och långsammare ramper. Boost tror jag används på primitiva frekvensstyrningar och det är hur hög spänning den lägger ut från start om det inte finns någon med avancerad algoritm för driften. Den skall inte heller stå för högt om man vill hålla nere strömmen.

  Vad är märkdata på motorn? Om den är märkt 400V vid 50 Hz så skall den inte ha mer än 300V vid 37.5 Hz. Om frekvensstyrningen är inställd för att ge 400V vid 37.5 Hz kan det vara en orsak varför UPS:en blir överbelastad. Och motorn blir varm.
   
 5. S
  Medlem · Nivå 6
  Liten "bakgrundsinfo" som kanske är onödig för TS, men bra för andra läsare:

  En trefasmotor för 400V kan vara tillverkad på 2 olika sätt. Den har alltid tre olika "lindningar" i sig, som kommer ut till en kopplingsplint med 6 anslutningar när man är i vår ände av världen.

  Vid den plinten kopplar man in de tre faserna, och lägger några byglingar (bleck) som samtidigt förbinder anslutningarna på ett av två olika sätt.

  Man talar om Y eller D-koppling. I fallet Y får varje lindning möta "fasspänningen", dvs lindningarna får 230V över sig (fas till nolla). i fallet D får varje lindning möta "huvudspänningen", dvs lindningrna får 400V över sig.

  De två olika sätten en motor kan vara tilllvekad för och ändå kunna användas med 400V trefas är alltså 230/400V respektive 400/690V. De senare kan man möta i lite större drifter, främst på industrisidan. 230/400 är de absolut vanligaste i mindre sammanhang.

  230V - kopplingen använder man i Norge, där det är vanligt med 230V fas-fas i elnätet.

  MEN om man har en liten frekvensomriktare som matas med enfas så kan den burken vanligen inte lämna ut mer spänning än den får in, dvs 230V. Motorn sätts då med blecken för "Norge-läget", dvs D-kopplad.

  När man tittar in i plinten så ger D-kopplingen 3 st bleck parallella med varandra och en inkommande tråd till varje bleck. Y-kopplingen ger 3 trådar in nedtill och 2 bleck som gör ihopkoppling upptill (2 mellanrum mellan 3 skruvar). För att inte tappa bort lägger man dubbla bleck på ena bygeln. Det går att koppla in nolla till bygeln, men det är inte nödvändigt.