Byggahus.se

Inspektionsluckor

 1. K
  Medlem · 27 inlägg

  konse

  Medlem
  Jag och min fru ska troligen köpa ett hus. När vi gick igenom huset en andra gång såg jag att det saknades inspektionsluckor till sidovindarna.

  Jag såg senare att Inspektörern hade friskrivit sig från detta att han okulärt inte kunde titta där.

  Finns det inte byggnormer som kräver att det ska finnas inspektionsluckor?

  Säljaren verkade inte intresserad att såg upp så att vi kunde se...

  Vems ansvar kommer detta hamna på om det senare skulle vara något där bakom?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 018 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Inspektionsluckor

  Det är svårt att uttala sig om vem som blir ansvarig, besiktningasmannen blir i alla fall inte ansvarig, han har påtalat det. Avsaknaden av inspektionsluckor är dåligt men inte ett fel (man kan alltså inte hävda att det är ett sådant fel som söljaren måste åtgärda genom att sätta in luckor). Ett ev. fel i det oinspekterbara utrymmet skulle kunna vara ett dolt fel, efterssom utrymmet inte går att inspektera utan att göra avsevärd åverkan på byggnaden. Men då måste man nog först ha gjort en djuggående besiktning från utsidan. Dvs undersökt taket från utsidan för att kontrollera att underlagspappen och andra inspekterbara takdetaljer är korrekta.

  Om taket är av äldre modell (mer än 30 kanske 20 år) så är ev. fel ändå inte ersättningsbara som dolda fel efterssom taket då är av en ålder där man bör räkna med risken att det läcker.

  jag blir lite fundersam på din kommentar att du läst att besiktningsmannen anmärkte på detta. Var du inte själv med när besiktningsmannen gick runt, diskuterade ni inte vad han såg?

  Eller är detta en besiktningsman som säljaren har anlitat? Man skall ALDRIG nöja sig med en besiktning som är initierad av säljaren. Den besiktningsmannen jobbar då på säljarens uppdrag och har inget ansvar inför er som köpare. Dessutom så är (mer än) halva finessen med att ta in en besiktningsman att man skall gå runt med honom och få tips på saker man bör hålla koll på på huset, alltså inte bara sådant som hamnar i det formella protokollet.
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Inspektionsluckor krävs endast i utrymmen där det finns något innanför som måste vara åtkomligt för inspektion. (rördragningar, fläktmotor etc)
  Dessutom gäller inte dagens byggnormer retroaktivt, utan reglerna som gällde när huset uppfördes.


  Om man inte kunnat se tecken på skada utan att behöva såga eller göra åverkan på huset så är felet att beteckna som dolt och säljaren får stå för det.
  Dock är det viktigt att ni kontrollerat taket utifrån noggrannt och undertaket på bottenvåningen under störtrummen för att se om något verkar illavarslande.
   
 4. K
  Medlem · 27 inlägg

  konse

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Vi har gjort en så kallad köpargenomgång. Då anlitade vi samma besiktningsman som gick runt och visade oss.

  Så vi har gått igenom huset och lärt oss massor.

  För att vara säker så sa han åt oss att göra en lucka, säljaren verkade helt ointresserad av detta och la hela ansvaret på oss. Jag läste dock någonstans om att det är säljarens informationsplikt och tala om om det är något problem. Och det blir tufft här!
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 43 018 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Inspektionsluckor

  Njaa... Säljarens informationsplikt är en mera teoretisk fråga. I praktiken har han ingen skyldighet att informera "frivilligt" om ev. fel som finns eller kanske finns.

  Om vi tar exemplet med de icke inspekterbara utrymmena. Om det verkligen är så att det läcker in vatten hela tiden, och någon kan bevisa att säljaren varit medveten om detta och inte gjort någon åtgärd (riktig eller felaktig åtgärd), så kanske säljaren måste berätta att detta fel finns.

  Men om säljaren ex. varit uppe på taket och rättat till ett par takpannor efter senaste regnet, så är det ju ett åtgärdat fel. Och det är inte rimligt att man som säljare skall redovisa alla underhållsåtgärder man vidtagit under den tid man ägt huset.

  Det brukar vara så att man går igenom ett frågeformulör hos mäklaren i samband med kontraktsskrivningen. Syftet med formuläret som innehåller frågor till säljaren i stil med: Har det varit fuktproblem, sättningar etc. Är att "tvinga" säljaren att göra utfästelser om att vissa typer av fel inte finns i huset. Han behöver inte spontant berätta om alla fel, men han måste svara korrekt på frågor om fel.

  Jag är inte säker på om frågeformuläret är obligatoriskt eller bara något som mäklarna gör som "god sed". Fråga mäklaren om utformningen på formuläret.
   
 6. K
  Medlem · 27 inlägg

  konse

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Jo ett frågeformulär gick vi igenom.

  Jag är dock ganska säker på att det ser bra ut för vinden i övrigt såg bra ut.

  Blir det något så blir det väl en tvist.
   
 7. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Säljarens informationsplikt fråntar inte köparen undersökningsplikten.
  Båda parter skall göra sitt bästa för att informera om kända problem resp se över hur huset ser ut vid köpetillfället.
   
 8. yonna
  Medlem · Österlen · 6 916 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Jag har följt ett antal besiktningsgenomgångar och sett just besiktningsmannens friskrivningar avs avsaknad av inspektionsluckor. Vid tre av dessa fall har säljaren uppmanats fixa lucka och det har inte varit så märkvärdigt. Man har tagit in en snickare som åtgärdat problemet - ett par timmars jobb. Detta har gällt just äldre hus.

  Om kones säljare inte vill bekosta detta har du valet bekosta detta själv. Det är en marginell kostnad om husköpet hänger just på detta. Att riskera att i senare skede börja bråka om dolt fel kostar oftast mer än det smakar.
   
 9. G
  Medlem · 191 inlägg

  grodan

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Jag har fått höra av en besiktningsgubbe vi hade här på 2åriga garantibesiktningen
  att om vi ska sälja huset så ska vi fixa lucka i takkupan så man kan sticka upp huvudet och se hur det ser ut..
   
 10. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Fast för att varna konse lite vill jag säga att det inte är riktigt så enkelt som att "säljaren får stå för det". Om taket är helt nytt och trots detta visar sig felaktigt, ja, då får säljaren i princip betala hela kostnaden.

  Nu rör det sig ju dock om ett begagnat hus och då är det en ytterst central fråga hur gammalt taket är. Vad brukar man räkna med för avskrivningstid på ett tak? 25 år? Om så är fallet och huset är 25 år gammalt och taket är orginal så får man alltså i princip räkna med att taket har gjort sitt, och man kan inte räkna med att få säljaren att betala hela kostnaden för takbytet, även om det visar sig finnas dolda fel däruppe.

  Säljaren behöver aldrig betala den standardhöjning det innebär att byta ett 25 år gammalt tak till ett nytt tak. Det de behöver betala är värdeskillnaden mellan ett normalt 25 år gammalt tak och erat 25 år gammalt tak, och den skillnaden är nog inte så stor.
   
 11. K
  Medlem · 27 inlägg

  konse

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Huset är 18 år, byggt 1988.

  Jag är medveten om att husen åldras, ville bara ventilera lite här på forumet.

  Man får rätt mycket bra tips!
   
 12. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Inspektionsluckor

  Naturligtvis måste man vid sin syn av huset ta hänsyn till ålder och det skick man har rätt att förvänta sig att byggnadsdelarna befinner sig i.
  Jag menade om det fanns brister som man inte med rätta kunnat förvänta sig så har säljaren ansvaret för icke inspekterbara utrymmen om där senare visar sig vara ett dolt fel som man inte kunnat anta (pga. ålder) eller kunnat se utan att göra en förstörande undersökning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.