Byggahus.se

Inredningstips

 1. L
  Medlem Nivå 1
  Hejsan,

  jag bygger just nu ut vårat hus med 64 kvm, två sovrum ett badrum och ett vardagsrum, i v-rummet kommer det bli ca 4 m i takhöjd, och jag känner att det kommer bli svårt att få till ngt bra när det gäller ljusinredning, alltså vart och hur man ska placera armaturer och vilken typ av belysning osv. Är det ngn som kan tippsa om ngn bra inredare eller arkitekt eller annan bra person, gärna i mälardalen.

  /Linus
   
 2. johanirr
  Medlem Nivå 2
  Eftersom det är en fråga som återkommer då och då så lägger jag upp hela listan jag har ordning på här till alla som söker.

  Accendo Projekt & Design
  Utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysnings- och el-anläggningar för offentliga och privata beställare, byggledare för belysnings-anläggningar i offentlig utomhusmiljö.
  www.accendo.nu

  ACNL Elteknik AB
  Planerar och projekterar belysningsanläggningar för inom- och utomhusmiljö i samarbete med hus- och landskapsarkitekter samt professionella partners. Ett arbete som alltid sker utifrån de estetiska, tekniska och ekonomiska förut-sättningar som råder för varje enskilt projekt.
  www.acnl-elteknik.se

  AD Light Design
  www.adlightdesign.com

  Alteco
  Arbetar med offentlig utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysningsanläggningar för offentlig inom- och utomhusmiljö.
  http://www.alteco.se

  Archidea
  Företagets koncept är att följa en tanke eller ett projekt inifrån och ut. Erbjuder delar eller hela paket med idégivande, planering, projektering, armaturval, installation och ljussättning oavsett projektets storlek.
  www.archidea.se

  Belysningslogik Svenska
  Belysning för videokonferensrum.Offentlig miljö, kontor, dataarbetsplatser, övervakningsmiljö. Projektering, försäljning, installation, ljuskällor.
  www.belysningslogik.se

  Bergströmstenfors ljusarkitektur
  Ljusplanering i samspel med arkitektur, inredning och natur i både privat och offentlig miljö.
  www.bergstromstenfors.com

  Bjerking
  Kompetens inom bl a belysningsplanering i interiör miljö, belysningsplanering av offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering.
  www.bjerking.se

  CA Lundqvist Elkonsult
  Offentlig miljö, butiker, utebelysning.

  Caius
  Arbetar både med att skapa ett estetiskt och funktionellt ljus men även med att hantera det naturliga ljus som finns via reflektorer, jalusier och markiser. Bemästrar flertalet styrsystem för att integrera både ljud, bild, ljus och övriga fastighetsfunktioner (vvs, larm, mm).

  Arbetar främst mot privata hem, kontor för företag samt butiker med höga krav på hur ljud & ljus ska bidra till att bygga varumärket. Hanterar hela arbetsgången från design, ljusplanering, el & installationsplanering, till färdigt entreprenadunderlag och materialofferter. Erbjuder även att hantera hela inköpsförfarandet och säkerställa produktleverans.
  www.gizmoliving.se

  Caizen Ljusdesign
  Arbetar som en fristående ljusdesigner och belysningsplanerare som hjälper arkitekter, kommuner, fastighetsägare, företag samt privatpersoner med ljussättning av olika platser och situationer. Analyserar förutsättningarna och arbetar sedan fram idéer och koncept för att på ett tidigt stadium inte missa potentialen i projekten.
  www.caizen.eu

  CB Light & Landscape AB
  Cecilia Bruun Ljusdesigner sedan 1980 varav 15 års yrkesverksamhet inom teater och musik.
  Flerfaldigt nominerad till Svenska Ljuspriset med nya belysningskoncept till bostadsområden.Hjälper att skapa trygg och snygg belysning genom att synliggöra, förtydliga och överraska i alla tänkbara miljöer och sammanhang.
  www.light-landscape.se

  COWI
  Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Arbetar bland annat med ljusplanering för interiöra och exteriöra miljöer. Skapar kreativa och funktionella anläggningar som är anpassade efter kundens behov och förutsättningar.
  http://www.cowi.se

  Crealux
  Specialister på belysning för företag och organisationer, arbetar med alla typer av ljus och belysning, inom- och utomhus.
  http://www.crealux.se

  Decorum
  Ljussättning med fiberoptik för utom- och inomhus. Även övrig specialljussättning.
  www.decorum.se

  Deus Ljusdesign
  Ett nytänkande ljusdesignföretag som riktar sig främst till privatpersoner, men gör även uppdrag åt företag och offentlig sektor.

  För företaget är det viktigt att se hela bilden och ta hänsyn till alla de delar som tillsammans skapar en bra miljö att vistas i. Deuas utgår alltid från kunden och kundens speciella önskemål och förutsättningar för att skräddarsy den bästa lösningen till respektive projekt.
  www.deusljusdesign.se

  Diroco i Gbg
  Diroco erbjuder kreativa idéer och tekniskt kunnande inom ljussättningar för alla miljöer. Vi har god erfarenhet av konventionell- och effektbelysning samt styrning av dessa.
  www.diroco.se
  Duoform
  Produktdesign av belysningsarmaturer för hem och offentlig miljö, även special-armaturer.
  www.duoform.se

  E60
  http://e60.se

  EKG Elkonsultgruppen Karlstad AB
  http://www.ekg.se

  El & Ljus
  Erbjuder en helhetslösning för kunden från projektering och försäljning till installation. Dessutom kan det framtida belysningsunderhållet utföras.
  http://www.elochljus.se

  Electro Engineering
  Planering och projektering av belysning för inomhus- och utomhusmiljöer.
  www.electro.se

  Electro Projekt PCI AB
  Utför tekniska konsulttjänster inom samtliga faser som ingår i byggprocessen - planering, projektering, produktion, drift och förvaltning. Fokus ligger på kvalitet och engagemang i hela processen med motto: "Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten". Bred erfarenheten av stora och små projekt, utförda i olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar.
  http://www.electroprojekt.se/


  ELE Elkonsult Lennart Eriksson AB
  Belysningsplanering inom- och utomhus i offentliga miljöer.
  www.ele.se ELK i Göteborg AB
  www.elk.se


  EnergoRetea
  Belysningsplanering och projektering med synergonomisk bas. Från utredningsskedet till besiktning både inom offentlig utomhus-belysning och interiörbelysning.
  www.energoretea.se

  Erik Andersson Arkitektbyrå
  Erik Andersson, arkitekt MSA MSAAD
  Samspel mellan arkitektur, dagsljus och artificiell belysning.
  www.erikandersson.com

  Fasad & Miljöbelysning
  Offentlig belysning, gatubelysning, fasadbelysning av byggnader, trädgårdar.
  mikael.lilja@bredband.net

  gaulddesign
  Specialist på hållbar, funktionell och vacker ljusdesign inom arkitektur, inredning, produktutveckling och konst.
  www.gaulddesign.com

  Gmki Elkonsult
  www.gmki.se

  Grontmij AB
  Arbetar med spännande ljussättningar, belysningsberäkningar, planering och systemval både inomhus och utomhus på gator och vägar samt i övrig offentlig miljö. Vid val av armatur och ljuskällor finns ett miljö- och energieffektivitetstänkande med. Dagsljus är en parameter som företaget har med i sina planeringsförutsättningar tillsammans med artificiell belysning där så är möjligt.
  http://www.grontmij.se

  IdéCenter Ljusteknik
  Specialiserade på belysning för arbetsplatser inom industri, kontor, sjukvård och vissa militära applikationer. Företaget är startat 1967 och har egen utställning med ljusstudio i Stockholm nära Älvsjömässan. Arbetar i huvudsak med Relux ljusberäkningsprogram.
  www.idecenter.se

  Johnsson Lighting Technologies
  LED-teknologi. Utvecklar och marknadsför belysningskomponenter och applikations-anpassade systemlösningar baserade på ljusemitterade dioder.
  www.jltsweden.com

  JSAB Elkonsult AB
  Ljussättning
  www.jsabelkonsult.se

  K-Konsult Elmiljö
  Utbildade belysningsplanerare med förståelse av rumsgestaltning och kompetens att forma närmiljön med ljusets hjälp.
  Företaget verkar för ett samspel mellan teknisk och visuell kompetens vid projektering av belysning där energieffektivbelysning är en av de stora frågorna vid planeringen av en ny anläggning. Belysningsplanering med lyhördhet och stort engagemang där fokus läggs på människa och miljö.
  http://www.k-konsult.se

  K-Konsult Installation Sörmland
  Projekterar belysning inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Belysning av gator och trafikplatser. Konstruerar och programmerar IHC system för belysningsstyrning/kontroll etc.
  www.kkinst.se

  Kontrast Ljusdesign
  Skapar belysning som är anpassad efter kundens önskemål – och användarens behov. Ser till funktion, form och teknik och skapar helhetslösningar som passar såväl öga som budget.

  Kontrast Ljusdesigns belysningsprojektörer anlitas av Ljushögskolan i Jönköping för att undervisa i belysningsprojektering och ljusdesign. Företaget svarar även för internationella grund- och fortbildningar gällande ljusberäkningsprogrammet DIALux, certifierade av DIAL GmbH.
  www.kontrastljusdesign.se

  Kreativ Teknik AB
  Arbetar med ljussättning och belysningsplanering inom alla områden, både för tillfälliga och fasta installationer. Arbetar även mycket med olika typer av styrningar av ljusanläggningar.
  www.kreativteknik.se
   
 3. johanirr
  Medlem Nivå 2
  LDG El och Belysningskonsult
  Projektering av vägbelysningsanläggningar samt upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av vägbelysningsunderhåll.
  home.swipnet.se/LDG_El_och_Belysningskonsult/index.html

  Lighthouse
  Ljussätter alla offentliga ljusrum med människan i centrum. Ljusplanering av interiöra och exteriöra miljöer. Utför elkonsultuppdrag och ritar nya belysningsarmaturer.
  www.lighthouseab.se

  Lightsupport
  Integrerar ljuset i byggnaden genom planering och formgivning av armaturer. Arbetar med ljuskoncept i tidiga skeden, projekterar och utvärderar. Lightsupport är länken mellan arkitekter och elkonsulter.
  www.lightsupport.se

  Linköping Kraftnät AB
  Erbjuder kvalificerade lösningar för utomhus-belysning - från projektering till drift av den färdiga anläggningen. Tar tillsammans med kunden fram skräddarskydda belysnings-anläggningar anpassade efter önskemål och behov.
  www.utsikt.se/belysning

  Ljusarkitektur P & Ö
  Ledande företag inom ljusdesign i Sverige. Arbetar även internationellt inom arkitektur, inredning samt konstprojekt. Håller föredrag och ljusworkshops.
  www.ljusarkitektur.se

  Ljus & Design
  Arkitekt Sir/Sar, ELDA
  Mångårig erfarenhet, projekterar belysning av alla typer. Har special-kunskap inom dagsljus- såväl som elljusområdet. Armaturdesign och utbildning är områden som företaget också täcker in.
  jan@ejhed.com

  Ljusgestaltning
  Ett konsultföretag inom belysning med över 10 års erfarenhet av ljusdesign, planering och projektering, både exteriört och interiört. Strävar efter att framhäva belysningens betydelse för den rumsliga upplevelsen, för god orientering och välbefinnande och beaktar frågor som rör energiförbrukning, drift och underhåll.

  Genom att vara lyhörda inför uppdragsgivarens önskemål och föra en god dialog mellan samtliga aktörer i projekten uppnår företaget bra resultat.
  http://www.ljusgestaltning.se

  LjusDe
  Ljusdesign och konsultation av offentlig miljö, privat miljö samt ljusdesign av opera, drama, dans.
  joakim.brink@telia.com

  Ljuslandskap Sverige
  Ljuslandskap gestaltar belysning i utomhusmiljö och har kompetens inom ljusdesign, landskapsarkitektur och ljusfotografering. Utför belysningsprogram för städer, ljussättning av kulturmiljöer, kyrkor, byggnader, å-rum, torg, parker, lekplatser samt håller kurser och workshops i ljusdesign på universitet och yrkesutbildningar. Erbjuder även belysningsrådgivning och skräddarsydda belysningskurser för kommuner och företag.
  www.ljuslandskap.se  Ljusrum
  Bred kompetens inom både ljus- och inrednings-projektering. Arbetar med ljusplanering i offentlig miljö både inomhus och utomhus, såsom kontor, hotell, köpcentrum, fasadbelysningar mm.

  Ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter vilket ger ett bra helhetsperspektiv i projekten. Oberoende ljusdesigners och medlemmar i ELDA+.
  www.ljusrum.se

  Ljusstudio Norr
  Dipl. Ljusplanerare SOL. Visuella utvärderingar och ljusplaneringar interiört och exteriört. Arbetar bl.a. med äldres och synskadades ljusmiljöer.
  asa.wikstrom@telia.com

  Luminous Ljusdesign
  Arbetar med belysningsplanering för arkitektur, inredning och landskap i offentlig och privat miljö. Vi är oberoende konsulter som erbjuder skräddarsydd ljusdesign för varje projekts speciella och unika förutsättningar.
  www.luminous.se

  Michael Hallbert LjusDesign
  Michael Hallbert LjusDesign AB är verksamt med exteriör och interiör arkitekturbelysning för offentlig miljö.
  www.ljusdesign.com

  MP Kreativ Teknik i Uppsala
  Arbetar med ljusteknik och belysning i all form: publika ytor, hem, kontor, exteriöra miljöer, montrar, event och turnéer. www.kreativteknik.se

  Ohmega Consult
  Projektering, ljussättning och kontroll av belysningsanläggningar för offentlig inomhus- och utomhusmiljö, lång erfarenhet av äldrehus m.m.
  www.ohmega.se

  Olsson & Linder
  Arbetar med ljus- och belysningsplanering och armaturdesign. Åtar uppdrag som gäller parker, stadsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, bostadsområden, trafikmiljöer, arbetsplatser, kontor, ljussättning av butiker eller privata hem och trädgårdar. Arbetar också med uppdragsutbildningar och ger föreläsningar och workshops om ljus, seende och belysningsplanering.
  http://www.olssonlinder.se

  Phosforos ljusdesign
  Armaturdesign och belysningsplanering för alla typer av rum.
  http://www.phosforos.com

  Ramböll
  Belysning i offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar. Belysningsgestaltning av utomhusmiljöer. Energioptimeringar.
  http://www.ramboll.se

  Rejlers
  Arkitektoniska ljussättningar och ljusprogram.
  Företaget gör också allmän belysnings-projektering både utomhus och inomhus.
  www.rejlers.se

  Spectra
  Projektavdelning, ljussättning och teknisk koordination, samt uthyrning och service. Gör fasta och temporära installationer.
  www.spectraplus.se

  Svendelius Ljus- och optikkonsult, Nils
  Har mångårig erfarenhet med kompetens som täcker planering och utformning av både elljus och dagsljus.Teknisk design av armaturoptik och reflektorer.
  http://nils.svendenius@astro.lu.se

  Sweco Lighting
  Sweco kan bidra med kompetens inom bl a ljusdesign, konceptframtagning, belysningsplanering, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering med stort fokus på hållbar utveckling.

  Företaget har konsulter inom både interiör och exteriör belysning som arbetar med allt från förstudier och utredningar till hela projekt.
  www.sweco.se

  Tekniska Byrån
  Belysningsplanering av offentliga och privata miljöer, både interiört och exteriört. Kombinerat med eltekniskt kunnande för en komplett anläggning. Kompetens för styrsystem som KNX(EIB). Företaget är verksamt i hela Sverige.
  www.tekniskabyran.se

  Teknoplan
  Lång erfarenhet och specialistkunskaper från projektering av belysning i alla förekommande anläggningstyper så som kontor, sjukhus, industrier, offentliga lokaler såväl som utomhusanläggningar. En balans mellan estetik, synergonomi, energieffektivisering, ekonomi och arbetsmiljö med hjälp av aktuell teknik inom ljuskällor och ljusstyrning. På så vis erbjuder företaget projektering, installationssamordning, kontroll och besiktning av installationer för lokalens utformning och brukarens verksamhet!
  www.teknoplan.se

  Tengbom
  Belysningsidéer och planering för kontor, hotell, lokaler för multipla användningar, kvalificerad hembelysning, inredningsbelysning, belysnings-styrning, scenarier.
  www.tengbomgruppen.se

  Tindra Design
  www.tindradesign.nu

  Tommy Pettersson Belysnings AB
  Utbildning, projektering/ljusdesign, produkt-utveckling och utredningar inom belysning utförs med hjälp av 30 års väl diversifierad erfarenhet inom området. En unik specialitet är glas-fasadernas och den artificiella belysningens påverkan avseende färgförvrängning.
  08156554@bredband.net

  WSP Ljusdesign
  WSP Ljusdesign erbjuder ljusplanering för alla kategorier av interiör- och exteriörprojekt. Företaget har specialister inom områdena belysning, gestaltning, dagsljus, energi samt 3D-visualisering och ljussimulering. Företagets tjänster omfattar allt från rådgivning och förstudier till kompletta arbetshandlingar.
  www.wspgroup.se

  ÅF Group
  ÅF-Ljus och Miljö har specialiserat sig på att hitta kreativa och driftseffektiva lösningar inom belysningsplanering och ljusdesign. Energieffektivisering, konceptuellt tänkande och mänskliga anläggningar är våra ledord. Företaget analyserar befintliga så som nya anläggningars helhetspotential.

  Helhetsperspektiv och en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas borgar för att företaget kan bidra med allt från att vara den nödvändiga länk mellan teknik och estetik i projekt, till att driva belysningsprojekt från idé till färdigbyggd anläggning. ÅF har en inomhusavdelning och en utomhusavdelning som med fördel samverkar i alla typer av projekt.

  www.afconsult.com