Byggahus.se

Innan det blir detaljplan

 1. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 169 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Om 1-2 år är det tänkt att området skall få en detaljplan. Har varit på tal länge, men kommunen vill nu väldigt gärna fixa VA i området, så misstänker att det är på g.

  Idag är det samlad bebyggelse.

  Är det något som ni kommer på att bra/tillåtet att göra nu jämfört med senare? Något som är smart att göra innan?
   
 2. M
  Medlem · 1 692 inlägg
  Har arbetet med detaljplanen påbörjats eller är det än så länge bara prat? Kommuner brukar vara väldigt restriktiv (tillåter inte alls) att något bygglov beviljas under planarbetets gång. Har du funderingar på att bygga något?
   
 3. P
  Medlem · 114 inlägg
  Ändra marken mer än 0.5 meter? Det krävs inget marklov utan detaljplan.
   
 4. J
  Medlem · 6 074 inlägg
  Exempel, jag vill bygga en altan men den blir en meter upp, vad gör jag då, jo fyller upp marken 0,5 meter inget marklov behövs, sen bygger jag en altan 0,5 meter upp inget bygglov behövs. Vips så har jag en altan 1 meter upp.
   
 5. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 169 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Arbetet är påbörjat och har avhandlats på högsta ort i kommunen, dock ej klart.

  Om jag vill bygga någon (attefall-)stuga/garage intill en fastihgetsgräns som antaggligen blir parkmark, tex? Då borde det gå bra nu, men inte sen.

  Fasadändring (flytta fönster/dörrar) är väl också en sådan grej man får göra nu, men inte sen (utan bygglov)?

  Hur är det med att höja taket över en utbyggnad med ca 3 dm, skulle det gå nu innan det blir detaljplan?
   
 6. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 193 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Lusläs planförslagen och tillhörande dokument!
  Jag äger en fastighet som omfattas av ett pågående planarbete. I det senaste förslaget kan man i det finstilta på plankartan läsa följande:
  "Skrafferat område i kartan utgör en kulturhistoriskt särskilt
  värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §. Bygglov krävs för
  åtgärder enligt PBL 9 kap 4a-4c §§ ("Attefallshus", två
  takkupor, 15 kvm tillbyggnad, inreda ytterligare en bostad i
  ett enbostadshus). (PBL 4 kap 15 §)
  "
  Lätt att missa och inget som står någon annanstans i materialet. Så de i området som t.ex. vill bygga ett Attefallshus behöver göra det snarast.
   
  • Laddar…
 7. H
  Moderator · Stockholm · 43 087 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det kommer ju inte att gå senare. Men om det skall gå att göra det idag, så måste du ha godkännande från den fastighetsägare som äger marken idag. Skillnaden är att sedan när det blivit klassad som parkmark, så kan du inte få godkännande av någon granne.
   
 8. M
  Medlem · 1 692 inlägg
  Det du beskriver blir allt vanligare i nya planer, dvs att attefallsåtgärder kräver bygglov pga olika faktorer. I ditt fall rör det kulturmiljö och har vad jag förstår med utformningen att göra. Jag vet ett område där attefallshus bygglov pga terrängen och framkomlighet i området. Där är det räddningstjänsten som kräver att attefallshusens läge kontrolleras noga så att de inte hindrar vid eventuell utryckning. Försvaret har också vissa intresseområden som berörs och där de vill ha kontroll över vad som pågår, därav bygglov för attefall.

  Som du säger är det det finstilta på plankartan du främst ska läsa och granska, det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet, inte planbeskrivningen. Bra påpekat.

  Om planarbetet påbörjats i TS fall är jag osäker om de kommer ge TS startbesked för en attefallanmälan. De kan begära anstånd för att ge bygglov, men hur det är med attefall är jag osäker på. Vet någon så kommentera gärna.

  Detta står att läsa på Boverket ang. Anstånd av bygglov;

  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/anstand/
   
 9. C
  Medlem · 10 inlägg

  Contrefort

  Medlem
  Det är framför allt fasadändring och markarbeten som direkt påverkas av att det blir detaljplan. Fasadändring kan även vara att exempelvis sätta väggar på en carport. (Det finns ingen fastställd gräns på 0,5 meter för markarbeten som inte kräver marklov. Det beror på åtgärdens omfattning i stort.)

  Andra möjligheter som kommer försvinna beror på den aktuella detaljplanen. Om du vill göra något som direkt går emot det man tänkt göra i planen så är det nog troligt att kommunen beslutar om anstånd med att behandla bygglovet.

  Tänk på att om du gör något som innebär att en byggnad blir planstridig när planen antas, innebär detta i princip innebära att du inte kan få några nya bygglov som rör denna byggnad i framtiden, utöver fasadändringar.
   
 10. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 169 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Får man höja taket 1-2dm, går det som fasadändring? :)
   
 11. KnockOnWood
  Brf i markplan · Halland · 27 403 inlägg

  KnockOnWood

  Brf i markplan
  Vem skulle se en sådan mikroskopisk "ändring"?
   
 12. M
  Medlem · 1 692 inlägg
  Grannar, grannar, grannar....

  De skulle kanske inte skulle se någon ändring när arbetet i klart, men så fort någon tar fram en hammare i ett i området där det bor vaknar nyfikenheten (och avundsjukan?) till liv och byggnadsnämnden får ett samtal. Enligt PBL måste de agera.
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 343 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Läs planen med dina grannar och ställ er inte passiva. Fundera, diskutera. Lita inte på en upplyst överhöghet som gör det bästa för er och allmänheten, det är ni som måste få detta att bli bra.

  Kommunens kompetens vad gäller detaljerna i en plan kan vara rätt låg, handläggarna och politikerna kan ofta inget om själva området. Med lite tur så kan de hantera handläggningen utmärkt, men räkna inte med det. T ex när min kommun planlade kring min fastighet så kunde de inte ens skillnaden mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap vilket ledde till att planen fick justeras efter bara något år. De klarade dessutom inte av att skriva ett fungerande exploateringsavtal så nu hänger allt i luften.

  Så fundera på varje detalj och konsekvenserna av varje planbestämmelsen. Vill ni ha det så i resten av er livstid? Ifrågasätt varje detalj skriftligt och begär motivering och förtydligande i samband med samrådet. Detta tvingar fram en bättre plan även om det handlar om mindre motiverade tjänstemän (eller entusiastiska 80-talister som äntligen har fått ett eget projekt att basa över). Är det enskilt huvudmannaskap så blir det ännu mer komplext.
   
  Redigerat 22 dec 2020 15:57
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.