Byggahus.se

Icke direktjordat system

 1. D
  Medlem Nivå 2
  Tja!
  som rubriken säger, Icke direkt jordat system (Finns säkert ett annat namn för det)
  Hur fungerar det?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Beskriv vad du menar.
   
 3. D
  Medlem Nivå 2
  Först och främst, jag håller på att plugga el så därför min nyfikenhet.
  Jo att inom industrin där man har en produktion som ej får störas av att tex en säkring löser ut så har man satt dit en summaströmsmätare en knutpunkten mellan nollan och jord som mäter strömmen i nollan och jämförmed jorden.
  När det uppkommer en ström i jordledningen så går ett larm ut att det är ett jordfel och därefter sänks spänningen för att på så sätt minska strömmen. (ungefär)
  Det ligger alltså kvar ett jordfel i anläggningen istället för att på ett direktjordat där säkringen löser ut vid kortslutning.
   
 4. D
  Medlem Nivå 2
  Fick det snabbt förklarat på jobbet men hängde inte riktigt med på förklaringen.
  Det är strömmen i kretsen mellan fas och jord som minskas dvs
   
 5. M
  Medlem Nivå 8
 6. D
  Medlem Nivå 2
  Mmm fast jord från förbrukaren är sammankopplad med jordpunkten vid transfomatorn på sekundärsidan.
  och strömmen från jord mäts och vid jordfel så går det ut ett larm om att det är et jordfel i anläggningen och spänningen sänks automatiskt. Jordfelsövervakning med andra ord
   
 7. M
  Medlem Nivå 8
  Tja, det är exakt vad som kan göras med IT-system eftersom det är hög impedans mellan jordpunkterna. Själva övervakningen och reglerna för vad som ska ske vid fel kan dock utformas på olika sätt. Är det låg impedans mellan jordpunkterna riskerar man alltid hög ström vid jordfel, vilket löser säkringen eller bränner upp något.
   
 8. GK100
  Medlem · Nivå 22
 9. D
  Medlem Nivå 2
 10. D
  Medlem Nivå 2
  Så jordfelet ligger kvar och kommer att göra det ända till strömmen blir för hög och säkring löser ur alt. något brinner upp (som mulpac sa). Och iochmed att man har samma potential som jorden så kommer detta heller inte vara någon personfara. (jag tänkte mest på ett strömförande hölje där någon säkring inte löser ur) eller tänker jag helt åt skogen.
  Pluggar ju för att lära mig därav kanske lite banala enkla frågor :)
   
 11. prototypen
  Medlem · Nivå 21
  I ett direktjordat system är nollan och skyddsjord ihopkopplat.
  I ett icke direktjordat så är skyddsjord kopplat till höljet.
  Mellan skyddsjord och nollan i systemet sitter ett motstånd för att hålla nollan inom rimliga gränser.
  Får man då ett jordfel mellan en fas och skyddsjord så kommer skyddsjord-fas 1 att bli noll volt medan övriga faser mäter 400V till skyddsjord. Ingenting är farligt bara isoleringen på faserna tål 400V (är ju lätt som en plätt) höljet håller ju fortfarande 0 V genom skyddsjorden.

  Mellan nollan och skyddsjord har man nu 230 V och där mäter man och larmar.
  Det hela förutsätter att man har egen transformator.

  Högspänningsledningar är också icke direktjordade så de tål att en isolator går sönder och det blir kortis till marken men där mäter man också balansen och kan göra omkopplingar innan man kopplar bort ledningen.

  Protte
   
 12. C
  Medlem Nivå 8
 13. D
  Medlem Nivå 2
  Hmm, men om det blir en alldeles för hög ström då där en säkring normalt skulle bryta strömmen?
  Jag tänker fel nånstans helt uppebart...:/
   
  Redigerat 3 mar 2014 22:06
 14. D
  Medlem Nivå 2
  Nu börjar det klarna lite, det var det jag hörde om att spänningen justeras.
  Så när en fas faller emot jord så justeras potentialen mot denna "nya" jord och produktionen kan fortsätta utan avbrott men ett larm om isolationsfel går ut. Rätt?
   
 15. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 25
  Ja, så är det meningen med IT-system inom industrin. Ett jordfel får inte stoppa produktionen, utan larm går och man åtgärdar vid tillfälle (helst snarast).