Byggahus.se

Fukt & radon

 1. P
  Medlem Nivå 2
  För att bekämpa fukt och radon (markradon) i krypgrund har jag installerat (med proffshjälp) en avfuktare, som skall klara bådadera. Principen är följande:
  Luften i krypgrunden torkas med hjälp av torkmedel, Silicagel, som regenereras (i sin tur torkas) genom att en del av den torkade luften värms upp och får passera torkmedlet en gång till. Denna uppvärmda och fuktiga luft blåses sedan ut i det fria. Genom att alla övriga öppningar (ventiler m.m.) i grundmuren har täppts till, förväntas den luft, som blåses ut, skapa ett undertryck i krypgrunden, som förhindrar radonet att tränga upp i bostadsdelen.
  Metoden föreföll trovärdig men visade sig inte fungera så bra. Någon större förbättring uppnåddes inte, vare sig beträffande fuktigheten eller radonet. Jag har därför fått förslaget att skumisolera såväl mark som grundmurar och på så sätt minska inträngningen av såväl vattenånga som radon samt också höja temperaturen i krypgrunde, vilket också skulle ha gynnsam effekt på den relativa fuktigheten i krypgrunden. Ett billigare alternativ skulle vara att enbart isolera bjälklagets undersida, men då skulle förhållandena i krypgrunden inte förändras, utan bara i bostadsdelen. Detta alternativ känner jag mig även av andra skäl mycket tveksam till och företaget (Foam King) rekommenderar det också först i andra hand.
  Jag skulle alltså vilja veta om någon har erfarenheter av eller ändå synpunkter på det första alternativet, skumisolering av mark och ytterväggar i krypgrunden.
   
 2. larsbj
  Byggnadsvårdare · Nivå 13
  Har din grund plast eller liknande på marken i krypgrunden nu ?

  Det det finns forskning som visar att isolera marken och "väggarna" i krypgrunden är effektivt.

  Att isolera bjälklagets undersida tror jag inte är att rekommendera.
   
 3. P
  Medlem Nivå 2
  Det finns plasttäckning på marken, men den är dålig.
   
 4. J
  Medlem · Nivå 12
  Hur gammalt är huset och hur är golvbjälklaget konstruerat? Har drygt 400 bq/kbm i krypgrunden men bara 30 bq/kbm inne i huset som är byggt på 90-talet. Bara plasttäckning på marken.
   
 5. P
  Medlem Nivå 2
  Jag kan konstatera (som politikerna säger) att det tydligen bara är en, som läst min fråga, innan man svarat, nämligen larsbj, och det tackar jag för. Ditt svar bekräftar det jag själv också sade mig föredra, men ger f. ö. inget stöd. Tack i alla fall.
   
 6. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Vill du ha alternativ till "varmgrund" på skumbasis kanske tex Isodräns variant kan vara något?

  http://www.isodran.se/index.php/krypgrund

  Dom tätar ju med plast i stället för med foamet, men man är som kompensation för det ett etablerat företag som bara använder traditionella byggelement för att göra ungefär samma sak.
   
 7. P
  Medlem Nivå 2
  Tack MathiasS för tipset, men länken går ju till facebook, hur det nu kan hänga ihop, det begriper jag inte, men i alla händelser, så ger det mig inget. Jag hade hoppats att den skulle gå till företaget, så jag kunde få en beskrivning av metoden.
   
 8. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Går länken till facebook? Näe. Inte när jag öppnar den. Länken går till företaget, det är dig det är fel på.


  ....och om du gör dig besväret att gå in på www.isodran.se och klickar på krypgrynd så hittar du samma info.
   
  Redigerat 25 maj 2015 18:35
 9. P
  Medlem Nivå 2
  Jo, den länk, som följde med e-postmeddelandet om ditt inlägg, gör faktiskt det, men länken i ditt inlägg på forumet, går till företaget, helt ok.