Byggahus.se

Fogskum - farligt?

 1. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
  Hej!

  Jag och min sambo har nyligen satt igång ett projekt med att bygga om en skåpbil till en husbil.
  Vi tänkte använda den som mobilt hus på hjul och bränna runt nere i Europa under någon månad, samt ha den för weekendresor i Sverige.

  Vi följer olika guider på nätet och i många fall används fogskum till att isolera i utrymmen där man inte kommer åt men att lägga cellplast, alternativt för att fästa cellplast på väggar och tak.

  Vi fick tips om att Biltemas fogskum (vinter) skulle ha stängda celler och därför inte suga åt sig fukt, så vi köpte 6st tuber och körde på..

  Utan att tänka på säkerhetsrisker osv började vi glatt ösa på med fogskum inne i bilen och höll på i några timmar.
  Upprepade samma procedur dagen efter och sedan körde vi hem från vår "byggplats" som ligger ca 1h från hemmet. Se bild: [​IMG]

  Under hemresan fick vi båda huvudvärk och kände oss dåsiga, vi hade även målat med hammarlack så det var rejält tung luft i bilen, men vi körde med fläkten på full effekt.

  Nu ett par dagar efter har jag ont i luftrören och min astma är värre än vanligt..
  Är väldigt orolig att jag kan ha sabbat lungorna pga detta, alternativt att jag inte ska kunna vara i bilen framöver utan att få problem.

  Här är mina frågor.

  1. Är fogskummet farligt även efter att det har härdat? Dvs, kommer jag i framtiden kunna sova i bilen flera veckor i rad utan problem?
  2. Har läst att isocyanater kan släppas ut igen om fogskummet värms upp - bilplåten kan säkert bli välidgt varm när vi är i t.ex Spanien.. utgör detta en risk eller krävs högre temperaturer?
  3. I vissa delar sprutade vi in lite väl mycket och jag är orolig att det inte kommer att härda där. Kommer det göra det så småningom eller finns det en risk att det aldrig härdar?
  4. Nu är skadan redan skedd - vi kan inte bli av med fogskummet, men vad ska vi göra från och med nu? Fortsätta och fogskumma klart? Byta sort till en som inte innehåller isocyanater? Byta ut fogskummet mot något annat - isåfall vad?
   
 2. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
 3. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
  Är det ingen som vet ifall Fogskum är giftigt även efter att det härdat?
   
 4. Mjölsered
  Byggveteran · Sollebrunn · 210 inlägg

  Mjölsered

  Byggveteran
  Är det denna produkt ?
  Isfall står det såhär.
  ---------------------------------------------------
  Fara
  Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan skada spädbarn som ammas. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt under graviditet och amning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  -------------------------------------------------------------------
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  36-4841_xl_1.jpg
   
 5. useless
  Lök. · Gävleborg · 18 904 inlägg

  useless

  Lök.

  "Isocyanaterna frigörs vid värme, från 150 grader och uppåt vid heta arbeten som slipning, svetsning, skärning och liknande"
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Isocyanat
   
 6. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
  Hej!

  Ja, jag har läst det där men det framgår inte om det även är giftigt när det stelnat.
  Dvs, jag föstår att det är skadligt att andas in när man applicerar det och innan det hunnit härda - men kan det även släppa ut farliga partiklar under längre tid efteråt? Jag kommer spendera mycket tid i bilen och vill inte få organskador eller cancer.
   
 7. N
  Medlem · Skåne · 126 inlägg

  Nicro

  Medlem
  Fogskum är inte farligt när det har härdat. För att det skall bli farligt av värme så skall det upp i betydligt högre temperaturer än vad det kan bli i bilen om du inte svetsar eller kapar i den. :) Fogskum härdar med hjälp av fukt så är det tjockare lager du skall läga så lägg i omgångar och låt det härda, ev. hjälpa till med att spraya lite med vatten.
   
 8. Mjölsered
  Byggveteran · Sollebrunn · 210 inlägg

  Mjölsered

  Byggveteran
  Jag skulle Aldrig utsätta mig för den risken när en leverantör skriver på detta vis. Försök att ta bort det med aceton och ventilera.
   
 9. useless
  Lök. · Gävleborg · 18 904 inlägg

  useless

  Lök.
 10. Mjölsered
  Byggveteran · Sollebrunn · 210 inlägg

  Mjölsered

  Byggveteran
  Vad kan man tänka sig för temperaturer vid medelhavet en het sommar ??? (i solen)
   
 11. N
  Medlem · Skåne · 126 inlägg

  Nicro

  Medlem
  70-80° kanske i bilen,

  "Mängden isocyanat som frigörs ökar med stigande temperatur från 150°C och är störst i intervallet 250–400°C."
   
 12. useless
  Lök. · Gävleborg · 18 904 inlägg

  useless

  Lök.
  Det beror på vart man mäter, vilket material och kulör det är... 70-80 grader eller mer kan det säkert bli i yttemperatur nånstans på plåten, men det betyder ju inte att isoleringen innanför blir lika varm mer än den yttersta millimetern.
   
 13. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
  Som tur är så är bilen vit, vilket borde innebära att den inte blir lika varm som om den vore svart i full solsken.
  Skulle egentligen fortsatt skumisolera bilen på väggarna och i taket, men nu är jag väldigt osäker på att vi ska fortsätta...
  Vad kan man annars använda för att limma fast XPS cellplast mot plåt, som inte är så pass hälsovådligt?
   
 14. T
  Medlem · stockholm · 1 787 inlägg

  toolman77

  Medlem
  cellplastlim
   
 15. N
  Medlem · 8 inlägg

  Nickelito

  Medlem
  Hej,
  Jag köpet PL600 i ett annat syfte - skulle man kunna använda det här?
  Det jag vill göra är alltså att limma cellplast mot cellplast (två skivor) och sedan cellplast mot bilens plåttak/vägg
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.