R rsa skrev:
Ska bygga en stor altan på ca 100kvm. Jag tänkte ställa reglarna på betongplattor i grus. Om jag lägger bergkross (t.ex. 0/18) under plattorna för att få ett packat underlag blir det då dränerande?

Dvs. är produkter med 0-fraktion dränerande?
Nej.
 
Dränerande är det definitivt, tillräckligt för att användas under mur, plattsättning och därmed också till dina plattor för altanen. Är ett väldigt vanlig fraktion att jobba med i dessa sammanhang.

Men ja, visst finns det alternativ som är mer dränerande.

Jag hade lätt använt 0/18 till ditt ändamål.
 
Nej, packat material innehållande 0 är inte dränerande, då skulle det inte bli potthål på en grusväg det står vatten i, naturligtvis mer genomsläppligt än betong men inte dränerande.
 
  • Gilla
Prodigys
  • Laddar…
Hej !
Vi har ett stort uthus byggt 1826 av slaggsten Vi vill få ett trevligare golv. Dagens golv är hemska armerade plattor av lättbetong. De är delvis trasiga - mycket otrevligt! Kan man använda någon kombination av grus som golv i uthuset ?

Mvh Jack
 
J JackieJ skrev:
Hej !
Vi har ett stort uthus byggt 1826 av slaggsten Vi vill få ett trevligare golv. Dagens golv är hemska armerade plattor av lättbetong. De är delvis trasiga - mycket otrevligt! Kan man använda någon kombination av grus som golv i uthuset ?

Mvh Jack
0-16 eller 0-20 blir tätt och hårt så det funkar bra som golv när man inte har höga punktbelastning.
 
Kalleman Kalleman skrev:
Eftersom det kommer mycket frågor kring kross- och grusprodukter och att det råder en ganska stor språkförbistring kring dessa produkter så tänkte jag försöka att reda ut begreppen. Jag försöker hålla mig till de vedertagna tekniska begreppen men som hos mycket annat så har kärt barn många namn och det förekommer många olika slanguttryck runt om i landet.

Kross eller naturgrus?
Den första indelningen man kan göra är att titta på hur produkten är tillverkad. Alla krossprodukter är tillverkade genom brytning av berg. Ofta rör det sig om restprodukter från annan bergbrytning men det finns även brott där man endast bryter krossprodukter. Naturgrus och singel är naturligt rundade stenar som bryts i grusåsar där dessa har samlats och sorteras under våra istider. Naturgrus är en ändlig resurs och våra grusåsar har ett stort värde som ett naturligt vattenfilter för vattentäkter och dylikt vilket kan vara värt att tänka på vid val av produkt.

Krossprodukter
Bergkross används mycket för att skapa stabila överbyggnader för många konstruktioner i mark pga dess goda packningsförmåga. Stenarna är vasst kantiga vilket medför att de vid packning hakar i varandra och låses i förhållande till varandra. Denna egenskap har inte t.ex. singel.

Makadam
Makadam är en krossprodukt med sorterade fraktioner mellan 2-65 mm (ca). Fraktionerna är sorterade inom vissa spann (2-4, 4-8, 16-32, 32-64, osv). Karakteristiskt för makadam är förutom sorteringen avsaknaden av noll-fraktionen, alltså de allra minsta partiklarna.

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor.

Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet. Här nere i Skåne kan man t.ex. välja på bland annat flera olika graniter, kvartsit, diabas/röd granit blandat (från Hardeberga). På grund av det relativt låga priset på krossprodukter lönar det sig sällan att frakta det längre sträckor och man är därför ofta anvisad till vad som bryts lokalt.

Makadam går att få tvättad, då är det fina damm som sitter på stenarna borta och dess kapillärbrytande egenskaper förbättras.

Alla fraktioner av makadam har grovt räknat samma porvolym, alltså andel luft. Denna är 30%. Bra att veta om man ska beräkna den erforderliga volymen på en stenkista till exempel.

Skärv
Skärv är likt makadam en sorterad krossprodukt men i fraktioner mellan 65-110 mm (ca).

Samkross och stenmjöl
Samkross är ett samlingsnamn för grovt sorterade krossprodukter där även noll-fraktionen finns med. Vanliga fraktioner är 0-16, 0-40, 0-32, osv. De finare fraktionerna som t.ex. 0-4, 0-8, brukar man kalla för stenmjöl. Samkross brukar användas mycket i vägbyggnad för t.ex. bärlager och förstärkningslager. Stenmjöl är vanligt som slitlager på vägar och gångytor. Vad man bör ha i åtanke är att dessa produkter, pga nollfraktionen, blir relativt täta vid packning och alltså inte dränerar särskilt bra.


Naturligt bildade produkter

Singel
Singel är inte en krossprodukt utan består av naturligt rundade stenar i sorterade fraktioner. Liksom hos makadam så kan man få singel i olika bergarter som påverkar dess utseende betydligt. De olika fraktionerna och sorterna har ofta produktnamn som "gårdssingel", "ärtsingel", etc.

Singel bryts ofta i våra rullstensåsar och är en bristvara belagd med extra skatt idag. För den miljömedvetna bör valet mellan singel och makadam landa hos makadam.

Naturgrus
Naturgrus är naturligt vittrat och malet berg och säljs ofta i liknande fraktioner som samkross. Enligt definitionen för grus så är det partiklar mellan 2-60 mm men säljs ofta i fraktioner med "nollan" kvar och upp till ca 90 mm storlek.


Men jag vill ju ha singel och inte makadam på min trädgårdsgång/garageuppfart!

Man kan få en jättefin och krasig yta även av makadam i rätt fraktion. Ett tunt dekorationslager av finmakadam ovanpå ett bärlager av stenmjöl ger t.ex. en jättefin yta som är behaglig att gå på utan att man sjunker ner till fotknölarna. Perfekt till garageuppfarten också.

Ofta hör man folk prata om singel då de egentligen bara tänker på sten i en speciell fraktion (4-8, 8-16 t.ex) och inte nödvändigtvis singel i dess egentliga mening. Korrekt är dock att singel är en naturligt bildad produkt och makadam är tillverkad genom krossning av berg.

/Kalle
Mycket bra info! Har kallat 16-32 kross för "singel" i alla år. Ändrar nu!
 
Hej!
Jag håller på och utökar ett trädäck, där den nya delen kommer ha en terasspool från svenskabadtunnor.
Trädäcket runt poolen kommer vara ca 40cm högre än resten av trädäcket. Poolen är alltså nergrävd ca 60cm.
Jag är färdig med grävandet och har utrymme till 150mm stenkross alt. makadam under trädäcket, samt 300mm under poolen för att få plats med dränering. Jag kommer lägga dräneringslang runt poolen och koppla in mig på en dagvattenledning jag sprang på i perfekt höjd.
Nästa steg är att få till dränering och återfylla med stenkross/ makadam, ca 10m3. Lite frågor har dykt upp här..

1a. Under poolen där dräneringen ligger. Kan jag använda 0-16 eller måste jag använda makadam utan nollfraktion?
1b. Om jag behöver makadam, är den lika bärande eller behöver jag 0-16 ovanför makadamen?
1c. Om det räcker med makadam, kan jag ta det över hela trädäcket då också? Ursprunget av trädäcket är bygg på 0-16/stenmjöl/stenplatta/regel/trall och har legat kanon i 10 år

2 När jag började titta på hur mycket som skulle gå åt läste jag lite kring återfyllnad på svenskabadtunnor. Dom skriver då att man inte skall återfylla, utan ha luft runt om för att inte få för högt tryck? Använder deras isolerpaket också
Jag har grävt brant ner och ca 3dm fritt runt för att få till placeringen av poolen. Stenhård lera. Jag hade tänkt fylla upp med antingen makadam eller 0-16 till samma nivå som ursprungsträdäcket på den lägre höjden. För att sen sätta terassfötter och bygga uppåt till den delen där poolen står.
Om jag inte återfyller kommer inte makadam/0-16 stanna på plats utan att rasa ner runt poolen om där inte är återfyllt. Några ideer hur man löser detta? Är där en enkel lösning jag inte sett? Jag kan ju inte vara den första som gräver ner en terasspool på detta sätt..:)
 
1a skulle köra på bara makadam, nollfragment kan ju inte vara speciellt dränerande efter det packats
1b bara makadam räcker
1c ja

man bygger hus ovanpå makadam så din badtunna och trädäck kommer nog oxå stå stadigt
Se till att packa ordentligt
 
Kalleman Kalleman skrev:
Eftersom det kommer mycket frågor kring kross- och grusprodukter och att det råder en ganska stor språkförbistring kring dessa produkter så tänkte jag försöka att reda ut begreppen. Jag försöker hålla mig till de vedertagna tekniska begreppen men som hos mycket annat så har kärt barn många namn och det förekommer många olika slanguttryck runt om i landet.

Kross eller naturgrus?
Den första indelningen man kan göra är att titta på hur produkten är tillverkad. Alla krossprodukter är tillverkade genom brytning av berg. Ofta rör det sig om restprodukter från annan bergbrytning men det finns även brott där man endast bryter krossprodukter. Naturgrus och singel är naturligt rundade stenar som bryts i grusåsar där dessa har samlats och sorteras under våra istider. Naturgrus är en ändlig resurs och våra grusåsar har ett stort värde som ett naturligt vattenfilter för vattentäkter och dylikt vilket kan vara värt att tänka på vid val av produkt.

Krossprodukter
Bergkross används mycket för att skapa stabila överbyggnader för många konstruktioner i mark pga dess goda packningsförmåga. Stenarna är vasst kantiga vilket medför att de vid packning hakar i varandra och låses i förhållande till varandra. Denna egenskap har inte t.ex. singel.

Makadam
Makadam är en krossprodukt med sorterade fraktioner mellan 2-65 mm (ca). Fraktionerna är sorterade inom vissa spann (2-4, 4-8, 16-32, 32-64, osv). Karakteristiskt för makadam är förutom sorteringen avsaknaden av noll-fraktionen, alltså de allra minsta partiklarna.

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor.

Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet. Här nere i Skåne kan man t.ex. välja på bland annat flera olika graniter, kvartsit, diabas/röd granit blandat (från Hardeberga). På grund av det relativt låga priset på krossprodukter lönar det sig sällan att frakta det längre sträckor och man är därför ofta anvisad till vad som bryts lokalt.

Makadam går att få tvättad, då är det fina damm som sitter på stenarna borta och dess kapillärbrytande egenskaper förbättras.

Alla fraktioner av makadam har grovt räknat samma porvolym, alltså andel luft. Denna är 30%. Bra att veta om man ska beräkna den erforderliga volymen på en stenkista till exempel.

Skärv
Skärv är likt makadam en sorterad krossprodukt men i fraktioner mellan 65-110 mm (ca).

Samkross och stenmjöl
Samkross är ett samlingsnamn för grovt sorterade krossprodukter där även noll-fraktionen finns med. Vanliga fraktioner är 0-16, 0-40, 0-32, osv. De finare fraktionerna som t.ex. 0-4, 0-8, brukar man kalla för stenmjöl. Samkross brukar användas mycket i vägbyggnad för t.ex. bärlager och förstärkningslager. Stenmjöl är vanligt som slitlager på vägar och gångytor. Vad man bör ha i åtanke är att dessa produkter, pga nollfraktionen, blir relativt täta vid packning och alltså inte dränerar särskilt bra.


Naturligt bildade produkter

Singel

Singel är inte en krossprodukt utan består av naturligt rundade stenar i sorterade fraktioner. Liksom hos makadam så kan man få singel i olika bergarter som påverkar dess utseende betydligt. De olika fraktionerna och sorterna har ofta produktnamn som "gårdssingel", "ärtsingel", etc.

Singel bryts ofta i våra rullstensåsar och är en bristvara belagd med extra skatt idag. För den miljömedvetna bör valet mellan singel och makadam landa hos makadam.

Naturgrus
Naturgrus är naturligt vittrat och malet berg och säljs ofta i liknande fraktioner som samkross. Enligt definitionen för grus så är det partiklar mellan 2-60 mm men säljs ofta i fraktioner med "nollan" kvar och upp till ca 90 mm storlek.


Men jag vill ju ha singel och inte makadam på min trädgårdsgång/garageuppfart!

Man kan få en jättefin och krasig yta även av makadam i rätt fraktion. Ett tunt dekorationslager av finmakadam ovanpå ett bärlager av stenmjöl ger t.ex. en jättefin yta som är behaglig att gå på utan att man sjunker ner till fotknölarna. Perfekt till garageuppfarten också.

Ofta hör man folk prata om singel då de egentligen bara tänker på sten i en speciell fraktion (4-8, 8-16 t.ex) och inte nödvändigtvis singel i dess egentliga mening. Korrekt är dock att singel är en naturligt bildad produkt och makadam är tillverkad genom krossning av berg.

/Kalle
Så här femton år senare. Ett underbart klarläggande som hjälper mej med min planering i år.

Tack!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.