Byggahus.se

Bygglovarnas diskussionsforum

 1. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Bygglovarnas diskussionsforum

  Intressant läsning.
  Bra att de ofta hänvisar till respektive regelverk.
   
 3. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem
 4. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem
  Bygglovhandläggarna verkar ha flyttat sitt diskussionsforum. Här är den nya adressen:

  FSBS Diskussion!
   
 5. Anders L
  Medlem · Dalarna · 242 inlägg

  Anders L

  Medlem
  Tack för källan, Saturnus, med korta rättsfallsreferat av kammarrättsdomar samlade av Boverket.

  Några godbitar:

  -- Besvärsinstanser med olika åsikt om vad som är kompletteringsåtgärd och inte kompletteringsåtgärd. Påverkar kravet om att höra berörda grannar och underrättelseskyldigheten.

  -- Mindre avvikelse och inte mindre avvikelse från detaljplan (dp) och överskridande av tillåten byggnadsarea. Överskridande med 8,3 % kunde inte betraktas som mindre avvikelse.

  -- Balkong 12 kvm över punktprickad mark i radhusområde. Kunde inte betraktas som mindre avvikelse och bygglovet undanröjdes.

  -- Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter är inte mindre avvikelse och inte förenlig med detaljplanens syfte. Detaljplanen hade förlorat sin bebyggelsebegränsande verkan. Bygglov nekades p.g.a. planstridighet.

  -- Fastighetsägare anordnade p-plats för sitt fordon utanför sin fastighet. Bygglov krävs för anordnande av privat p-plats.

  -- Fasadlivet på enbostadshus placerades 4,5 m från tomtgränsen. Taket skjuter ut ca 1 meter från husväggen. Gavelsprånget betraktades som en del av byggnaden och byggnadens placering ansågs strida mot planens huvudregel vad gäller placering till tomtgräns. Bygglovet upphävdes.

  Det finns fler godbitar!

  Anders
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.