Byggahus.se

Bygglov

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Någon som vet hur mkt kommunen har rätt att bestämma om ens tomt.
  Vår handläggare vill inte att vi ska ha stödmurar för att dem försöker komma ifrån det, som han säger. Hur vi ska göra slänter, hur marken mot tomtgräns ska avslutas... Kan dem ge avslag för att dem tycker en sak utan laglig grund? Eller har dem lagen på sin sida att bestämma i princip exakt vad vi får göra?
   
 2. P
  Medlem · Nivå 3
  Omfattas er fastighet av någon detaljplan?
   
 3. D
  Medlem Nivå 1
  Ja men står inget där om hur marken ska vara utformad eller att man inte får ha stödmur. Den är från 50-talet.

  Vi fick tidigare nej på vår placering då den inte låg med framsidan, utan med gavlen mot vägen. 2 veckor senare när vi planeat om och gjort nya förslag får vi beskedet att alla placeringar nu är okej...
   
 4. P
  Medlem · Nivå 3
  Så det finns ingen bestämmelse i detaljplanen om att prickad mark inte får bebyggas? Det brukar vara en rätt vanlig bestämmelse i äldre planer. Annars tycker jag att du ska fråga vilket lagstöd handläggaren grundar sitt resonemang på.
   
 5. D
  Medlem Nivå 1
  Jo absolut men vi gör inget på prickad mark så..
  Tanken var ju att ha lite på benan när man väl pratar med handläggaren

  Tack iaf
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Stödmurar är ju som sagt bygglovspliktigt. Och i princip är det inte kommunen som behöver laglig grund för ett avslag. Utan du som söker som behöver laglig grund om du vill kräva att få bygga.

  Nu vet vi ju ingeting om omständigheterna där du vill bygga mur. Men om man ex. tänker sig att någon skulle vilja bygga en 2m hög mur i gränsen mot vår tomt, mot oss. För att plana ut en svagt sluttande tomt, så skulle inte jag bli så glad.
   
 7. D
  Medlem Nivå 1
  Nä det förstår ja. Vi har en tomt i 2 nivåer. +2-3m i skillnad. Huset ska placeras upptill och vi vill därför putta lite på den befintliga slänten och då göra en stödmur eller göra slänten mindre brant. Dock snyggt avslut innan tomtgräns. Vi vill såklart ha god relation till våra grannar och att det ska se bra ut för både dem och oss.

  Dem har sagt nej till att flytta ut slänten vilket får vara okej. Mer att jag undrar vad dem har rätt att bestämma. Känns som att dem sitter och tycker en massa. Är det bara att acceptera att man inte får göra något på sin tomt utan lov. Känns som att man tappar att det faktiskt är någon som ska bo där
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Enkelt uttryckt, om det finns en detaljplan, så har du "garanti" för att få bygga sådant som explicit är tillåtet enl. detaljplanen. På samma sätt så har dina grannar en "garanti" att du inte får bygga något utöver det som explcit är tillåtet i planen.

  Sedan finns det givetvis en massa saker som av olika anledningar inte står någonting om i det. planen. I många fall ex. stödmurar. Så den där "garantin" att inget annat får byggas, är rätt luftig.

  Men det innebär att inom områden som inte regleras av planen, så blir det mycket av policybeslut inom myndigheten som gäller. Eller "tyckande" om man uttrycker det på anat sätt. Här kan man ibland ha framgång med att hävda likabehandlingsprincioen. Om de har godkänt något liknande relativt nyligen så kan man hävda att man skall ha samma rätt. Drar man det till sin spets, så är det knepigt med likabehandlandet. Två fall är aldrig lika.
   
  • Laddar…
 9. D
  Medlem Nivå 1
  AH jag förstår. Tack för hjälpen
   
 10. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Den där slänten ni vill flytta fram och bygga stödmur vid. Är det mot vägen eller mot grannens tomt? Eller mot flera grannars tomter?

  I vilket stadie är er plan? Har ni fått avslag bygglovet eller är det en tjänsteman som förordar avslag? Eller är det så att grannen sagt nej när ni frågade denne eller skrivit nej i grannehörande till kommunen.

  Är ni i planeringsstadiet så kan ni kanske göra förändringar så att det passar både er, kommunen och grannen. Be om hjälp från kommunen angående slänterna är bättre än att ha en fix plan.
   
 11. D
  Medlem Nivå 1
  Mot grannens tomt. Vi har varit ute på plats m handläggaren och vi gör som dem säger. Fråga är mer vad som är laglig grund och vad som man kan bestämma själv

  Just nu får vi bara acceptera...
   
 12. yonna
  Medlem · Nivå 15
  Jag löste det med att lägga stödmuren en meter in på tomten. Det var visserligen mot gatan och bara en meter hög på högsta punkten. Nedanför, i tomtgräns, mot gatan, satte jag smal häck. Ovanför muren ytterligare, men hög, häck. Det blev passage mellan häckarna och jag förlorade inte mycket tomtyta.

  För din del skulle det också bli "mjukare" mot grannen.
   
 13. D
  Medlem Nivå 1
  Hej! vår slänt är typ mitt på tomten och handläggaren vill behålla naturens karaktär. Så vi får inte bygga en stödmur ens mitt på tomten..
   
 14. yonna
  Medlem · Nivå 15
  :thinking:
   
 15. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är väl lite av en trend nu i bygglovssammanhang, har jag förstått av andra trådar. Att bygglovsmyndigheterna vill att man anpassar sitt byggande efter naturen, istället för att anpassa naturen till bygget.

  Inom rimliga gränser tycker jag de har rätt. det kan vara fint med nivåskillnader på tomten. Men samtidigt vill man nog ha en rimligt stor plan yta någonstans för barnens bollande, spela krocket eller vad man nu vill göra.