Byggahus.se

Bygga maskinhall på gemensam fastiget

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Två syskon äger en jordbruksfastiget. Systern äger 2/3 och brodern 1/3.

  Brodern vill bygga en mindre maskinhall och har fått muntligt tillstånd från systern.

  Vad är det värsta som kan hända vid ev. tvist? Maskinhallen blir väl en byggnad på ofri grund?

  Kan systern kräva att maskinhallen räknas in i värderingen av fastigheten vid ev. försäljning?
  Kan systern kräva att få använda maskinhallen?
   
 2. H
  Medlem · Nivå 19
  Eftersom den som bygger äger del av fastigheten blir det inte på ofri grund. Ska det bli det måste ett avtal upprättas annars kommer systern äga delvis maskinhall.
   
 3. J
  Medlem Nivå 1
  "Ett sådant föremål, som en nyttjanderättshavare eller eljest en annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten, hör enligt 2 kap 4 § 1 st JB ej till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand. En delägare i en fastighet är inte densamme som fastighetsägaren. Tillför delägaren ensam fastigheten något, blir det därför inte tillbehör till fastigheten."
  https://lagen.nu/dom/nja/1982s773

  En byggnad tillförd av en delägare blir inte ett fastighetstillbehör. Det är lös egendom? Alltså på ofri grund? Så tolkar jag iaf detta.
   
 4. J
  Medlem Nivå 1
  Ingen annan som har något att säga?
   
 5. M
  Medlem Nivå 17
  Skriv ett avtal ändå, för att göra det tydligt. Varför inte arrendera marken av fastghetsägarna? Der blir väl ett anläggningsarrende. Så är alla regler klara den dagen något oväntat inträffar. Maskinhallen kostar säkert 200 kkr, så några hundralappar på ett arrendepapper vore det nog värt.
   
 6. P
  Medlem · Nivå 8
  Samägd fastighet. Byggnad på ofri grund. Syskon. Stora ekonomiska värden. Frågan "Vad är det värsta som kan hända vid ev. tvist?" kommer att bli för lång för att kunna räknas upp. ;)

  Kort sagt kommer värdet på fastigheten att sjunka eftersom färre vill köpa en fastighet där någon annan äger en byggnad med (någon form av) nyttjanderätt. Värdet på maskinhallen är också lägre än vad som skulle varit fallet om den varit fastighetstillbehör eftersom nyttjanderätten är osäker. Enligt min mening är det viktigast att båda parter är medvetna om detta förhållande innan spaden sätts i marken. Reglera nyttjanderätten och underhållsansvar för byggnaden noggrant (systern kommer ha ett intresse av att underhållet inte blir eftersatt men kommer inte vilja stå för kostnaden).

  Min rekommendation blir helt klart att kontakta en fastighetsrättsjurist för att skriva ett eller flera avtal som reglerar situationen. Det lär nog kosta ett antal tiotusenlappar, men det är det nog värt för husfridens skull.