Byggahus.se

BRF styrelse som inte följer stadgar eller lagar

 1. J
  Anonym

  John J

  Anonym
  Har sedan 25 år en lägenhet i en liten BRF med 9 lägenheter. Personer från 7 av lägenheterna sitter i styrelsen.

  Har inte bott där själv på cirka 10 år utan lägenheten står obebodd och jag sover där max 10 nätter/år.

  Styrelsen som har funnits de senaste 6-7 år har ofta tagit beslut som varken följer stadgarna eller lagar.

  T.ex så gav styrelsen sig själva ansvarsfrihet för 2007,2008 år räkenskaper.

  Talat med polisen om detta och enligt dem är det inget brottsligt om inte någon tjänar på "brotten". varför har vi i så fall lagar??

  Hur skall man agera i detta fall?
   
 2. Stringfellow Hawke
  Medlem · Stockholm · 1 320 inlägg

  Stringfellow Hawke

  Medlem
  Vilka fel begicks av styrelsen 2007-2008 anser du? Varför ska dom inte få ansvarsfrihet? Stämman avgör om styrelsen ska få ansvarsfrihet, på rekommendation av revisorn.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 43 431 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det kan ju vara lite besvärligt att inte hamna i jäv om det bara finns 2 bostadsrättshavare som inte ingår i styrelsen. Framförallt om då minst en av dessa normalt inte vistas i föreningen, dvs. troligen inte närvarar på stämman.

  Rent formellt så får nog faktiskt inte styrelsen delta i omröstning om ansvarsfrihet.

  Men som sagt vad gäller sakfrågan?
   
 4. F
  Medlem · Västra Götaland · 2 203 inlägg

  frohike

  Medlem
  Det ända jag kan tycka är att styrelsen är lite för stor för en såpass liten förening.
  Som jämnförelse vi är 6 + 2 supl på över 500 medlemmar.
  Men men smaken är väl som baken
   
 5. J
  Medlem · Västernorrland · 1 453 inlägg

  JanneL

  Medlem
  Låter mer som en klubb för inbördes beundran. I denna storlek på föreningen skulle det gott och väl räcka med 3 personer i styrelsen, som om jag inte missminner mig är det minsta antal man kan vara. I "min" förening, med 36 lägenheter är vi 8 st i styrelsen. 2 suppleanter, en representant från Hsb och 5 ledamöter varav 4 har rösträtt. Sekreteraren har ingen rösträtt p.g.a att det är min dotter och jag äger två lägenheter men har bara en röst. Är detta en Hsb-förening? I sådana fall har Hsb en juristjour som medlemmarna kan ringa till på förmiddagarna. Bif. en länk som kanske kan ge en del uppslag. Finns även i slutet länkar till webbsidor om HSB och BRF; http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm
   
 6. J
  Anonym

  John J

  Anonym
  De begick många fel tyvärr t.ex. så sålde de en vindsvåning till ordf. fru för 1/4 av marknadspriset samt att de endast räknade utrymme med över 2,40 i takhöjd som yta så kostnaden blev mycket låg.

  Köpesumman skulle betalas in när vindsvåningen var klar men nu har det gått 5 år och den är ännu inte klar enligt köparen.

  På det hela taget så togs en massa underliga beslut som kostade oss medlemmar pengar på sikt me optimerade resultatet på kort sikt.

  Detta gynnar bara de som vill sälja inte vi som vill har längre tidsperspektiv.

  Egentligen spelar sakfrågan ingen roll alls.

  Vem som helst som är medlem i Brf. får givetvis rösta som de vill.

  Ingen HSB förening men de är med i SBC.


  Men frågan är hur agerar man nu?


  Om jag förstått det rätt så krävs det enkel majoritet 51% för att kunna tillstyrka ansvarsfrihet, stämmer det?
   
  Redigerat av moderator 31 mar 2010 09:06
 7. H
  Moderator · Stockholm · 43 431 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det räcker med enkel majoritet. Men styrelsen får inte själva rösta om ansvarsfrihet (kan ha fel där).

  Däremot så är det en hel del ganska komplicerade frågor runt försäljning av vindsutrymme. Det gjordes för ett antal år sedan en förenkling av bostadsrättslagen för att underlätta lite, vet inte om det var den nya eller gamla lagen som gällde för 5 år sedan.

  Så som det var tidigare så måste andelstalen för hela föreningen räknas om, när ytan ökas. Och det gör den när man upplåter ny yta.

  En förändring av andelstalen är en komplicerad och relativt dyr förättning. OCH beslutsreglerna är att SAMTLIGA medlemmar som berörs måste samtycka till förändringen. Som alternativ så skall 2/3 av medlemmarna rösta för förändringen på en stämma, och därefter skall beslutet godkännas av rätten (komme just nu inte ihåg om det är tingsrätt, länsrätt eller hyresnämnd som är rättsinstans för detta).

  Det som många föreningar har missat är att regeln säger att 2/3 av medlemmarna som berörs måste bifalla beslutet. Ofta nöjer man sig med 2/3 majoritet på en stämma. Det räcker inte såvida inte alla medlemmar är närvarande. Man skall betrakta en frånvarande medlem som nejröst i just denna typ av fråga. I normalfallet lyckas detta "fusk", det är bara om en av nejsägarna överklagar stämmobeslutet som en sådan sak upptäcks.

  I ditt fall låter det som beslutet togs för 5 år sedan, det är troligen för sent att överklaga beslutet, men kan vara värt att undersöka. Och frågan är om den nya eller gamla lagen gällde då?

  Den nya lagen innehåller bla. något om att yta skall kunna läggas till utan att alla andelstal skall behöva påverkas. Jag tror att det är ngt. i stil med att summan av andelstal skall kunna bli över 100% nu.

  För mig låter det som att styrelsen gjort sig skyldig till otrohet mot huvudman, ev förskingring eller bedrägeri. En styrelsemedlem får inte ha en skuld till föreningen. Dock osäker på vad påföljden blir, det följer regler som liknar det som gäller för aktiebolag, där leder även en liten skuld till ngn. i företagsledningen på någon hundralapp, till fängelse för brott mot aktiebolagslagen (blir väl iofs. oftast villkorligt).

  Jag föreslår att du kontaktar SBC, be att få prata med deras juristavdelning. De skall visserligen i första hand se till föreningens juridiska "problem", inet medlemmarnas, men de har ett intresse att se till att medlemsföreningarna inte hamnar i lagliga problem.

  Rent praktiskt så är det en svår situation som jag ser det, troligen skulel du kunna ställa till rejäla problem för styrelsen, men vad vinner du på det? Det finns ju ingen möjlig alternativ styrelse. Samtidigt ser styrelsen troligen (med viss rätta) dig som en skum figur som har en bostadsrätt i föreningen som du inte nytthar, och därmed troligen heller inte bidrar till föreningens skötsel osv.
   
 8. J
  Anonym

  John J

  Anonym
  Låter ju rimligt att de inte skall kunna det.

  Frågan är bara hur man skall agera för polsien säger ju att det inte är något brott om ingen tjänar på det vilket låter mycket underligt i mina öron.

  Omoraliskt är det ju helt klart.


  Har ingen större lust att bråka med styrelsen men anser samtidigt att de måste sköta sin uppgift enligt de stadgar som gäller samt att de skall följa gällande lagar.

  Skall kolla med Bostadsrättsnämnden vad de anser.
   
  Redigerat av moderator 31 mar 2010 12:40
 9. Stringfellow Hawke
  Medlem · Stockholm · 1 320 inlägg

  Stringfellow Hawke

  Medlem
  Om du ska skapa "ny" boyta i en fastighet så räknas bara det som har 2.4 m i takhöjd eller mer.

  Dock kan ju priset / kvadrat bli högt om lutningen är låg och en stor del av lägenheten hamnar under 2,4-nivån.
   
 10. Nyfniken
  Medlem · Stockholms län · 11 220 inlägg

  Nyfniken

  Medlem
  Om hela fastigheten har 2.35 i takhöjd då?!
   
 11. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem
  Jag tror inte det där stämmer. Jag citerar kap 13, paragraf 5 i lagen om ekonomiska föreningar:

  "Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadestånds- talan eller, såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande direktören, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet"

  Minst 10% av alla medlemmar, alternativt >50% av de närvarande på stämman, behöver alltså rösta mot ansvarsfrihet för att man ska ha full rätt att väcka skadeståndstalan mot en styrelseledamot.

  Ansvarsfrihet är dock inte så avgörande. Det ger inte på något sätt någon immunitet för brott som begåtts eller skydd från skadeståndsanspråk ifall brott begåtts. Inte heller ger det skydd mot skadeståndskrav för saker för vilka "riktiga och fullständiga uppgifter" inte lämnades till stämman som godkände ansvarsfrihet.

  Att inte bevilja ansvarsfrihet är också meningslöst ifall man inte tänker stämma någon i styrelsen. Ofta blir det bara en symbolfråga.

  I detta fall spelar det väl ingen roll huruvida styrelseledamöter får rösta om ansvarsfrihet, ifall ingen person alls röstat för att inte ge styrelsen ansvarsfrihet?

  Däremot undrar jag generellt om det verkligen är så att styrelsen inte får rösta i frågan. Det är ju formellt inte hela styrelsen som ges eller inte ges ansvarsfrihet, utan varje ledamot behandlas egentligen för sig. Det känns inte orimligt att en ledamot ska få vara med och rösta om en annan ledamot, men jag har inget svar på den frågan.

  Det är inte ovanligt med små föreningar och företag där samtliga inblandade sitter i styrelsen. Även i dessa föreningar borde det väl gå att neka ansvarsfrihet för en ledamot, vilket inte skulle gå ifall ingen i styrelsen fick rösta för/mot ansvarsfrihet.
   
  Redigerat 1 apr 2010 07:29
 12. J
  Anonym

  John J

  Anonym
  Lite så är det ju ofta på gamla vindar. I detta fallet fick köparen cirka 120 kvm golvyta men betalade för 26 kvm.

  Jag röstade emot ansvarsfrihet eftersom jag ansåg att flera utav deras beslut innebar negativa ekonomiska effekter för medlemmarna.

  Sedan kan det ju faktiskt finnas någon ledamot som reserverat sig mot ett beslut som ifrågasätts av stämman och då skall ledamoten slippa obehaget med att inte bevijlas ansvarsfrihet.

  Fann detta på nätet.

  http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm

  Om ansvarsfrihet för styrelsen

  Så här står det i tidningen "Vår Bostad" om ansvarsfrihet;
  "Om ledamöter avsiktligt bryter mot lagar, stadgar eller andra bestämmelser kan stämman vägra styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har då rätt att stämma styrelsen eller enskilda ledamöter. Detta kan leda till att ledamöterna får betala ett skadestånd till föreningen. I värsta fall kan åklagare väcka åtal och ledamöterna riskerar böter och fängelsestraff".
   
  Redigerat av moderator 1 apr 2010 08:14
 13. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem
  Ok, jag hade missat att du var med på stämman.
   
 14. J
  Anonym

  John J

  Anonym
  Var inte med utan skickade in min röst via en annan medlem.
   
 15. J
  Medlem · Västernorrland · 1 453 inlägg

  JanneL

  Medlem
  Den sida jag länkade till i #5.

  Eftersom du hänvisar till Vår Bostad, som är en Hsb-tidning, antar jag att det är en Hsb-förening. I sådana fall kan du kontakta ditt regionalkontor och där få telefonnumret till Hsb:s Juristjour för medlemmar. Gratis, men framför allt får du bolla frågorna du har med en som borde kunna ge korrekta svar och inte bara vaga gissningar. Där bör du även få råd för ditt fortsatta agerande om det är möjligt att gå vidare i ärendet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.