I våras köpte jag och min man ett radhus. Det är med äganderätt, inte bostadsrätt. Det är sammanlagt fyra hus i längan och man äger sin egen lilla tomt. Utanför tomterna finns en gräsplätt, som vi turas om att klippa, en garagelänga med fyra garage, fyra små bodar för soptunnor och en rätt stor gemensam parkering. Vi fyra hushåll delar på kostnad för el, snöröjning och ”reparationsfond” för allmänning och garage, cirka 700kr i månaden.


Häromdagen snavade en kvinna som inte bor här i en grop på parkeringen och sa till min man att vi får fixa groparna. Vi började fundera på vem som äger ”allmänningen” och jag kollade upp lagfarten hos Lantmäteriet.
Det visade sig att våra tre grannar har lagfart, men inte vi. Vår andel ägs av en kvinna med svenskt namn bosatt i Sydeuropa. Jag mejlade lantmäteriet och frågade varför det är så. De svarade att när hon sålde radhuset (vårt) 1999 följde inte ”allmänningen” med. Vill vi ha lagfart på den får vi kontakta henne.
Vad gör vi?

1. Ingenting? Då slipper vi väcka den björn som sover - kvinnan i Sydeuropa, som kanske tror att allmänningen är värd massor, eller vill hyra ut garaget (huset ligger i en pendlarort), eller tar hyra av oss.

Kan det bli krångel när vi vill sälja, om vi inte har lagfart på allmänningen? Vi hade inte en tanke på allmänningen när vi köpte. Det hade nog inte den vi köpte av heller. Borde mäklaren ha haft koll?

2. Försöker kontakta kvinnan och frågar om hon vill - ja vad? Sälja ”vår” del av allmänningen? Ge oss den? Hon har knappast nytta av den och ingen annan heller, som inte bor här (möjligen skulle hon i teorin kunna hyra ut garaget, som sagt). Men om hon inte vill sälja eller överlåta lagfarten då? Om hon vill ha en halv miljon (hon betalade 4 kronor för den på 90-talet)?

Vad skulle ni ha gjort?
 
Redigerat:
 • Gilla
ACSBH
 • Laddar…
Mäklaren skulle haft koll. Jag antar att priset var satt som om allmänning och garage hörde till huset. Kan man äga en allmänning utan att äga fastigheten som allmänningen hör till? Om det är så så har ni inget garage och parkeringsplats. Tror jag.
 
 • Gilla
LURIGLANA och 1 till
 • Laddar…
Vad står det i köpekontraktet? Rimligen är garaget nämnt där på något vis, så det mesta talar för att ni har köpt det också.

Hur är ”allmänningen” reglerad? Det naturliga hade varit en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning som hör till de fyra fastigheterna, men då ni inte automatiskt registrerats på er andel är det inte så. Kolla upp det som nästa steg.

Har ni tur är att söka lagfart allt ni behöver göra.
 
 • Gilla
cpalm och 2 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Vad står det i köpekontraktet? Rimligen är garaget nämnt där på något vis, så det mesta talar för att ni har köpt det också.

Hur är ”allmänningen” reglerad? Det naturliga hade varit en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning som hör till de fyra fastigheterna, men då ni inte automatiskt registrerats på er andel är det inte så. Kolla upp det som nästa steg.

Har ni tur är att söka lagfart allt ni behöver göra.
Jag skummade kontraktet nu innan jag åkte till jobbet och det står ”del i gemensamhetsanläggning”, och det finns ett utdrag ur Lantmäteriets register för allmänningen, dock utan några namn på lagfarna ägare.

Det finns också en samfällighetsförening, men jag tror inte de har en aning. Det är bara vi fyra grannar som är med och en av grannarna sköter räkningarna och bankkontot.

Tack för engagemang!
 
 • Gilla
LarLid och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag förstår inte vad trådens "allmänning" är fastighetsjuridiskt. Det finns inga sådant fastighetsbegrepp idag för mark, det är ett historiskt begrepp.

Alternativ:

1. Består allmänningen av fyra olika fastigheter där fastigheten framför er fastighet ägs av kvinnan som bor utomlands?

2. Består allmänningen av en enda fastighet där det finns flera delägare och kvinnan som bor utomlands är en av dem? Är då grannarna också delägare i denna fastighet?

3. Ägs marken samfällt i form av en marksamfällighet? (Stämmer inte med uppgiften att det finns en privatperson som ägare eftersom samfälligheters ägare är fastigheter.)

4. Finns någon gemensamhetsanläggning (GA) bildad för allmänningen? Kan kollas genom att logga in på Min Fastighet på Lantmäteriet och se om det finns en GA där för marken. Ska också stå i prospektet/köptekontraktet.

Om en GA finns så är det av underordnad betydelse vem som äger marken, GA:n ligger på marken och ger anläggningssamfälligheten rätt (och skyldighet) att förvalta den enligt anläggningsbeslutet. D v s då är saken redan juridiskt löst.

EDIT: Fick svar att 4 gäller av TS som skrev sitt inlägg ovan samtidigt som detta inlägg skrevs.
 
Redigerat:
 • Gilla
TRJBerg och 3 till
 • Laddar…
Som @Claes Sörmland skrev, är det en gemensamhetsanläggning så följer den med fastigheten och ni är redan registrerade ägare. Gå in på Min fastighet på Lantmäteriet och kolla! På första fliken, ägande, borde det finnas en GA:x listad efter er fastighet.

Sen kan det ju vara så att föreningen för ett parallellregister som den uppdaterar själv med vilka de fyra ägarna är. Det låter nästan så. Det har dock ingen rättsverkan i så fall.
 
 • Gilla
emilvikstrom och 2 till
 • Laddar…
harry73
Jag tror att marken under ga:n ägdes som en samfällighet av tidigare fastighetsägare. När gemensamhetsanläggningen bildades, gäldenären det bara byggnader och rätten att använda marken.
Det kan i framtiden bli problem om ni inte hittar ägaren till marken och ni behöver servitut för att gräva ledningar. Men garaget är ert och följer med till nästa köpare av ert hus
 
Det är inte så att detta bara missades vid försäljningen då och den gamla ägaren tror att allt är sålt och klart? Steg ett borde väl vara att försöka lokalisera kvinnan ifråga och berätta hur det är och sen söka lagfart. Elle rom det möjligen finns med i nå köpebrev och det bara missades att det var två? lagfarter som skulle ändra ägare.
 
 • Gilla
Villinte
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag skulle ta en titt i anläggningsbeslutet. Är TS nöjd med vad som omfattas av GAn så skulle jag låta det bero. Finns då ingen anledning att köpa in sig på mark som helt förvaltas av en GA. En GA är inrättad som ett härskande servitut med bästa rätt så markägare kan nästan inte motsätta sig någonting som en samfällighetsförening utför som en del av förvaltningen av GA.

(Garaget är ju samfällt och tillhör inte TS om jag förstår det rätt, det disponeras vi anläggningssamfälligheten. Eller?)
 
Redigerat:
 • Gilla
TRJBerg och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Jag förstår inte vad trådens "allmänning" är fastighetsjuridiskt. Det finns inga sådant fastighetsbegrepp idag för mark, det är ett historiskt begrepp.

Alternativ:

1. Består allmänningen av fyra olika fastigheter där fastigheten framför er fastighet ägs av kvinnan som bor utomlands?

2. Består allmänningen av en enda fastighet där det finns flera delägare och kvinnan som bor utomlands är en av dem? Är då grannarna också delägare i denna fastighet?

3. Ägs marken samfällt i form av en marksamfällighet? (Stämmer inte med uppgiften att det finns en privatperson som ägare eftersom samfälligheters ägare är fastigheter.)

4. Finns någon gemensamhetsanläggning (GA) bildad för allmänningen? Kan kollas genom att logga in på Min Fastighet på Lantmäteriet och se om det finns en GA där för marken. Ska också stå i prospektet/köptekontraktet.

Om en GA finns så är det av underordnad betydelse vem som äger marken, GA:n ligger på marken och ger anläggningssamfälligheten rätt (och skyldighet) att förvalta den enligt anläggningsbeslutet. D v s då är saken redan juridiskt löst.

EDIT: Fick svar att 4 gäller av TS som skrev sitt inlägg ovan samtidigt som detta inlägg skrevs.
1. Nej, det jag kallar "allmänning" ägs av de andra tre radhusägarna, alltså våra grannar, och kvinnan som bor utomlands. De har 1/4 var.
2. Ja.
3. Vet ej.

Allmänning är fel ord. Det är en allmänning för oss fyra familjer som bor i radhusen, men inte för allmänheten. Gemensamhetsanläggning verkar vara rätt ord.
På Min fastighet hos lantmäteriet finns vårt radhus och vårt sommarhus, men inte denna yta, eller vad jag ska kalla den.
Vad är anläggningsbeslut, som Claes Sörmland skriver om?
Ska jag fråga grannen som har hand om bankkontot om samfälligheten har ett eget register? Jag har känslan av att jag inte bör dra in grannarna i detta, men det kanske inte är någon fara.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
harry73
För GA:n kan det vara helt ointressant vem som äger fastigheter
 
 • Gilla
CecBT och 2 till
 • Laddar…
B
CecBT CecBT skrev:
1. Nej, det jag kallar "allmänning" ägs av de andra tre radhusägarna, alltså våra grannar, och kvinnan som bor utomlands. De har 1/4 var.
2. Ja.
3. Vet ej.

Allmänning är fel ord. Det är en allmänning för oss fyra familjer som bor i radhusen, men inte för allmänheten. Gemensamhetsanläggning verkar vara rätt ord.
På Min fastighet hos lantmäteriet finns vårt radhus och vårt sommarhus, men inte denna yta, eller vad jag ska kalla den.
Vad är anläggningsbeslut, som Claes Sörmland skriver om?
Ska jag fråga grannen som har hand om bankkontot om samfälligheten har ett eget register? Jag har känslan av att jag inte bör dra in grannarna i detta, men det kanske inte är någon fara.
Du bör absolut fråga din granne som sköter bankkontot och grannar i först hand som sköter marken.
Givetvis följer GA med i köpet det behöver inte redovisas särskilt med kartor mm .
Däremot om GA skulle vara bortplockat måste det finnas ett lantmäteribeslut för det .
Du kan även ringa lantmäteriet och fråga...
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
CecBT CecBT skrev:
På Min fastighet hos lantmäteriet finns vårt radhus och vårt sommarhus, men inte denna yta, eller vad jag ska kalla den.
Vad är anläggningsbeslut, som Claes Sörmland skriver om?
Ska jag fråga grannen som har hand om bankkontot om samfälligheten har ett eget register? Jag har känslan av att jag inte bör dra in grannarna i detta, men det kanske inte är någon fara.
OK då är det med säkerhet en samägd fastighet som det ligger en gemensamhetsanläggning (GA) på.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som inrättas av Lantmäteriet. GA är samfällt ägd av de fastigheter som Lantmäteriet beslutar och har bästa servitutsrätt att använda marken som den ligger på. Lantmäteriet kan ta beslut om detta med grund i anläggningslagen. Lantmäteriet kan också inrätta en samfällighetsförening för att förvalta en eller flera GA. Båda dessa saker har skett för ert grannskap och ni är nu medlemmar i samfällighetsföreningen som förvaltar er GA, det kom automatiskt med ert fastighetsköp.

Men vad omfattar då er GA? d v s vilka anläggningsdelar omfattar den, t ex väg, garage, belysning, grönområde o s v? Det har också beslutats av Lantmäteriet vid den förrättning som inrättade aktuell GA. Allt detta står i ett beslut som Lantmäteriet tog, det så kallade anläggningsbeslutet. Det finns att läsa om du loggar in på Lantmäteriets webtjänst min fastighet, ligger som ett öppningsbart scannat dokument, se @Nötegårdsgubben instruktion ovan. Var beredd på att det är ganska tung förvaltningssvenska så det kan kräva sin läsare för att förstå vad som står där.

Grannen som kanske är ordförande i er samfällighetsförening har troligen koll på vad GAn omfattar men grannen kan inte veta mer än vad som faktiskt står i anläggningsbeslutet så jag skulle läsa det först.

Borde du då bli delägare av grannfastigheten som GA ligger på? Mitt förslag är att att du struntar i det eftersom att det inte ger dig några fördelar. I alla fall inte om GAn omfattar väg, grönområde o s v. Du har ju rätt via samfällighetsföreningen till att förvalta och återuppföra allt detta utan att äga marken. Att äga marken innebär i praktiken inget om en omfattande GA ligger på den.

(Det stora undantaget är väl om man vill dra ledningar i marken men inte heller detta verkar vara ett problem i praktiken. Ingår grönområde i GA får man också fälla träd och ta bort buskar samt plantera desamma utan markägarens inblandning.)
 
 • Gilla
CecBT och 1 till
 • Laddar…
B
GA ägs av de fastigheter som fanns vid bildandet. GA följer fastigheten vid ägo byten automatiskt , den följer ej personer personligen.
 
 • Gilla
CecBT
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Jag skulle ta en titt i anläggningsbeslutet. Är TS nöjd med vad som omfattas av GAn så skulle jag låta det bero. Finns då ingen anledning att köpa in sig på mark som helt förvaltas av en GA. En GA är inrättad som ett härskande servitut med bästa rätt så markägare kan nästan inte motsätta sig någonting som en samfällighetsförening utför som en del av förvaltningen av GA.

(Garaget är ju samfällt och tillhör inte TS om jag förstår det rätt, det disponeras vi anläggningssamfälligheten. Eller?)
Ja, som jag förstår det hör garagelängan till anläggningen, även om vi givetvis pratar om "vårt garage" och "grannens garage".
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.