hsd
Liknar tv-avgiften, känns det som
Privatkopieringsavgiften har varit en het potatis under många år. Nu går ett enigt näringsutskott ut med att det är dags för regeringen att se över systemet.
Den alltid lika omsusade, och av många personer så förhatliga privatkopieringsavgiften, kan inom kort vara ett minne blott. I alla fall i sin nuvarande form.

Näringsutskottet har nämligen lyft frågan och vill nu att regeringen bör se över det nuvarande systemet.

Ett enigt utskott konstaterar att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och att regeringen bör tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.

Slutsatsen man kommer fram till är att riksdagen bör rikta en uppmaning om detta till regeringen.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.701840/privatkopieringsavgiften
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.